Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Pedepse
Materiale per pagină:

Aspecte teoretice și practice cu impact asupra instituției regimului de executare a pedepselor privative de libertate și a măsurilor educative privative de libertate

Autor: Simona Cireșica OPRIȘAN (NEDELCU)

Publicat în: Revista de Științe Juridice nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Theoretical and practice aspects with impact on the institution of the
enforcement regime of the execution of sentences and custodial measures

Abstract: In this study, the author analyzes through the judicial practice aspects related to the institution of enforcement regimes by referring to the objective and subjective criteria that are considered by the commission for individualizing the enforcement regime when making the decision to change or maintain the enforcement regime, by the judge of surveillance of deprivation of liberty in solving complaints and courts in resolving appeals. [vezi tot]

0 Vizualizări 119

Development of Criminal Sanctions in Serbia after the Breakup of the F.R. of Yugoslavia

Autori: Nenad BINGULAC, Joko DRAGOJLOVIĆ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The importance of criminal sanctions in the criminal sense, but also their importance for every society or country needs no special explanation. The period after nineties of the twentieth century in Europe was followed by many social and political changes that resulted from the breakup of the USSR. These changes have resulted in the breakup of previously unified countries and the same consequences happened within the criminal law. The changes that have emerged due to the formation of new countries, which can be seen in [vezi tot]

0 Vizualizări 78

Scurte considerații privind revocarea și anularea amânării aplicării pedepsei

Autor: Ioan Bene

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: anulării amânării aplicării pedepsei; revocarea amânării aplicării pedepsei; individualizarea pedepsei; amânarea aplicării pedepsei; termen de supraveghere.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 172

O problemă, două soluții: Posibilitatea aplicării unei măsuri educative privative de libertate minorului care a fost condamnat la pedeapsa închisorii sub imperiul Codului penal anterior

Autor:  Nicodim Teodor, Roșca Sergiu Valer

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: Codul penal vechi; minori; măsuri educative privative de libertate; pedeapsa închisorii; principiul legalității incriminării; noul Cod penal.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 146

O problemă controversată privind tratamentul sancționator în cauzele cu minori

Autor:  Popa Ioana

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: individualizare; măsuri educative; minori; tratament sancționator.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 122

Calculul pedepsei rezultante în cazul săvârșirii unei infracțiuni în stare de pluralitate intermediară în termenul de supraveghere al liberării condiționate

Autor: Dascălu Andrei-Ioan

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: pedeapsa rezultantă; pluralitate intermediară; termenul de supraveghere al liberării condiționate; pedeapsa închisorii.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 201

Aplicarea legii penale mai favorabile în cadrul soluționării cererii de liberare condiționată

Autor: Andreea-Alina Toma 

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: aplicarea legii penale mai favorabile; cererea de liberare condiționată; aplicarea legii penale mai favorabile după ulterior judecării definitive a cauzei; aplicarea legii penale mai favorabile în cadrul procesului penal

[vezi tot]
2 Vizualizări 233

Persoana condamnată care nu a fost prezentă personal la judecată şi nu i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare. Lipsa furnizării, de către autoritatea judiciară emitentă, a garanţiei cerute de art. 98 alin. (2) lit.i) pct. (iv) din Legea nr. 302/2004, republicată, şi de Articolul 4a alineatul (1) litera (d) din Decizia-cadru 2002/584/JAI1

Autor: Georgiana TUDOR

Publicat în: EuRoQuod nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Persoana solicitată în baza mandatului european de arestare emis în vederea executării pedepsei a fost judecată şi condamnată în lipsă, în condiţiile în care a fost citată prin „afişare” la hotelul unde locuia temporar, deşi nu a mai rămas pe teritoriul Greciei după punerea în libertate (fiind arestată preventiv trei zile), în cursul urmăririi penale, precum şi la sediile avocaţilor numiţi din oficiu, care nu au putut lua legătura cu aceasta. Autoritatea emitentă nu a oferit garanţiile prevăzute la art. 98 alin. (2) lit. i) pct. (iv) din Legea [vezi tot]

1 Vizualizări 215

Consideraţii asupra aplicabilităţii beneficiului cauzei de reducere la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege, consacrat prin art. 15 din O.U.G. nr. 78/2016, art. 30 din Legea nr. 656/2002 şi art. 367 alin. (5) C. pen.

Autor: Gabriela RADUCAN
Publicat în: Pandectele Romane nr. 1/2019
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Studiul de faţă îşi propune să analizeze dacă beneficiul cauzei de reducere la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege, consacrat prin art. 15 din O.U.G. nr. 78/2016, care reia întocmai norma art. 18 din Legea nr. 508/20042 (în cazul infracţiunilor de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism), art. 30 din Legea nr. 656/2002 (în cazul infracţiunilor de spălare a banilor) şi, respectiv, art. 367 alin. (5) C. pen. (în cazul infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat) se aplică şi persoanei care, comiţând una dintre [vezi tot]

0 Vizualizări 119

Prelungirea arestării preventive și condiția suspiciunii rezonabile că inculpatul a săvârşit o infracţiune

Autor: Cătălin Oncescu

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: arestare preventivă; avocat; infracțiune; suspiciune rezonabilă; prezumția de nevinovăție autoritate de lucru judecat; judecător de drepturi și libertăți.

[vezi tot]
0 Vizualizări 115