Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Participația penală
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Unele consideraţii teoretice privind reglementarea instituţiei participaţiei improprii în Codul Penal Român

Autor: Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Preluată din codificarea anterioară, instituţia participaţiei improprii este consacrată de art. 52 Cod penal. Reglementată în (aceleaşi) modalităţi normative (şi anume: intenţie – culpă; intenţie – lipsă de vinovăţie), participaţia improprie este completată cu prevederile referitoare la forma principală a coautoratului, alături de instigarea improprie şi complicitatea improprie. În limita unui articol de sinteză, autoarea s-a limitat la expunerea unor aspecte teoretice constante, dar şi a unora de noutate, care reies din prevederile normative în vigoare, fiind punctate şi unele aspecte controversate (opinii divergente) în materie.

Cuvinte-cheie: [vezi tot]

0 Vizualizări 118

Considerații de ordin criminologic cu privire la participația improprie în cauzele cu minori

Autor: Bianca Maria Carmen PREDESCU, Ioana Raluca SCURTU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Participația penală improprie este o instituție de drept penal care a apărut în încercarea de a reglementa situația în care, la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală participă mai multe persoane, în calitate de coautori, complici ori instigatori, care, la rândul lor, fie nu acționează cu aceeași formă de vinovăție fie acționează fără vinovăție. În acest sens, s-a considerat necesară o legiferare expresă a cazurilor care exced formelor obișnuite de participație, întrucât fără această instituție, situațiile de participație improprie, [vezi tot]

0 Vizualizări 212

Participaţia în cazul infracţiunilor de corupţie

Autor: Rotaru-Radu Cristina

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2017

Disponibil onlineaici.

RezumatDin punct de vedere teoretic, aparent nu există controverse în cazul participaţiei pentru infracţiunile de corupţie. Doctrina menţionează că participaţia este posibilă sub toate formele: coautorat, instigare, complicitate. Cu toate acestea, întrebări aparent simple au născut discuţii şi soluţii diverse în practica judiciară, iar în cadrul prezentului studiu sunt examinate câteva din  aceste controverse.

O primă problemă ar fi  calificarea juridică pentru cel care intermediază o infracţiune de dare-luare de mită? Deşi opinia reţinerii unui concurs de infracţiuni în cazul celui care intermediază o dare – luare de mită este [vezi tot]

0 Vizualizări 157

Participația în cazul faptelor produse din culpă. Coautoratul și pluralitatea material-complementară

Autor: Dan MOROȘAN
Publicat în:
Revista Dreptul nr. 5/2018
Revistă disponibilă:
aici
Cuvinte-cheie:
participație; participația necorespunzătoare; coautoratul; intentia de bază; legătura subiectivă; infracțiune; neglijenţă; lipsă de vinovăție; Nebentäterschaft; sistemul de sancționare;
Participation in case of acts committed with basic intent. Co-authorship and material-complementary plurality
Abstract:
Accepting co-authorship in the commission of acts with basic intent has represented, sine die, a permanent struggle for scholars since the adoption of the 1968 Criminal Code. Both the literature and the judiciary have had divergent positions. In the present paper, the purpose is to assess all factors that [vezi tot]

0 Vizualizări 213

Criminal Law Nature of Criminal Incomes Legalization

Autor: Yuri PUDOVOCHKIN, Nikolay PIKUROV

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2015

Revistă disponibilăaici.

Abstract: Combat against crimes relating to the legalization of criminal incomes became one of the most important directions of the economic and criminal policy of the state nowadays. The domestic law of almost every state, including Russia, contain the relevant legal provisions. However, the lack of clear theoretical base determining the legal nature of this crime impedes the effective application of law. Specialists tend to associate the said crime with theoretical concepts of involvement in a crime and degrees of crime commission. However, today such [vezi tot]

0 Vizualizări 93

The Complicity in the Criminal Law of Republic of Serbia

Autor: Dragan JOVAŠEVIĆ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2017

Revsită disponibilăaici.

Abstract: The main characteristics of complicity are in the fact that each of accomplices is shown as a perpetrator of a criminal offense, while the criminal offense itself is their joint act. It means that every person that participate in undertaking of activities that commit a criminal offense, in order to be an accomplice, must possess all those features that are required according to the law for a perpetrator of that criminal offense. For existence of complicity it is necessary, beside the presence of several persons, to [vezi tot]

0 Vizualizări 98

Pluralitatea de infractori

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3-4/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Noțiunea de pluralitate de infractori. Pluralitatea de infractori este situația în care două sau mai multe persoane au comis prin eforturi conjugate o faptă prevăzută de legea penală. Este o situație simetric opusă pluralității de infracțiuni, când aceeași persoană săvârșește două sau mai multe infracțiuni, în cazul pluralității de infractori, aceeași infracțiune este săvârșită de două sau mai multe persoane (concursus plurium ad idem delictum)

Cuvinte-cheie: pluralitate de infractori.

Titlul lucrării în engleză: Plurality of offenders

Abstract: The author presents the particularities of the judicial institutions of plurality of offenders in [vezi tot]

1 Vizualizări 147

Considerente teoretice privind formarea legăturii subiective în cazul răspunderii penale a persoanelor juridice

Autor: Dorel HERINEAN

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2019

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat

Prezentul articol își propune studierea modalității în care se formează legătura subiectivă între persoanele juridice și persoanele fizice care acționează în interesul, obiectul de activitate sau numele acestora. Analiza se bazează pe o clasificare a persoanelor fizice care pot atrage răspunderea penală a persoanei juridice, respectiv decidenți și executanți. Decidenții sunt persoanele care imprimă o direcție și formează voința persoanei juridice, în timp ce executanții sunt persoanele care nu au o putere de decizie, dar a căror acțiune este aptă să atragă răspunderea penală a persoanelor juridice.

În plus, [vezi tot]

0 Vizualizări 151

CARTE: Participația penală

Autori: Monica-Eugenia UNGUREANU

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2017

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea Participația penală tratează o tema amplu dezbatuta in literatura de specialitate și cu mari implicații in practica judiciara.
Lucrarea cuprinde in special referiri asupra problemelor care au ridicat controverse in doctrina romana și straina, precum și asupra deficiențelor de reglementare a instituției participației in legea penala romana in vigoare.
In ce privește viziunea autorilor romani, care, intr-o gandire inițiala, excludea pe autori și coautori dintre participanți sau includea in cadrul participanților principali și pe autorii morali, alaturi de autorii materiali, executorii, in doctrina veche se argumenta ca, regula fiind autorul unic, acesta [vezi tot]

0 Vizualizări 132

Excesul de autor în legea penală şi practica judiciară

Autor: Mariana GRAMA (TIMOTIN)

Publicat în: In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (coord. Adriana Almășan, Ioana Vârsta, Cristina Zamșa), Ed. Hamangiu, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: Autorul este o persoană care acţionează liber şi conştient. Oricât de detaliat este elaborat planul săvârşirii infracţiunii, oricât de minuţios şi-au expus esenţa intenţiei sale organizatorul şi instigatorul, oricât de bine şi-a îndeplinit complicele rolul său, autorul întotdeauna are posibilitatea să „introducă” în realizarea acestei intenţii anumite corectări, ce pot fi explicate prin deprinderile, caracterul, temperamentul, starea sa sufletească sau sunt legate de schimbarea ambianţei, în care autorul este nevoit să acţioneze, dar mai pot apărea şi [vezi tot]

0 Vizualizări 188