Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Măsuri educative
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Aspecte teoretice și practice cu impact asupra instituției regimului de executare a pedepselor privative de libertate și a măsurilor educative privative de libertate

Autor: Simona Cireșica OPRIȘAN (NEDELCU)

Publicat în: Revista de Științe Juridice nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Theoretical and practice aspects with impact on the institution of the
enforcement regime of the execution of sentences and custodial measures

Abstract: In this study, the author analyzes through the judicial practice aspects related to the institution of enforcement regimes by referring to the objective and subjective criteria that are considered by the commission for individualizing the enforcement regime when making the decision to change or maintain the enforcement regime, by the judge of surveillance of deprivation of liberty in solving complaints and courts in resolving appeals. [vezi tot]

0 Vizualizări 127

Aspecte teoretice și practice privind sancţionarea infractorilor minori

Autor: Vali Ștefania ILEANA-NIŢĂ

Publicat în: Revista de Științe Juridice nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Conform dispoziţiilor actualului Cod Penal, infractorul minor care a săvârșit fapte penale, beneficiază de un regim special pentru infracţiunile săvârșite, în comparaţie cu infractorul major, fiindu-i aplicate doar măsuri educative neprivative sau privative de libertate. În aceste condiţii, pluralitatea de infracţiuni în cazul infractorului minor este tratată în mod diferit de legiuitor, faţă de pluralitatea de infracţiuni săvârșite de un infractor major.

Cuvinte-cheie: măsuri educative privative și neprivative de libertate; concurs de infracţiuni; tratamentul sancţionator.

Theoretical and practical aspects regarding the sanctioning of a juvenile offender

[vezi tot]
0 Vizualizări 166

O problemă, două soluții: Posibilitatea aplicării unei măsuri educative privative de libertate minorului care a fost condamnat la pedeapsa închisorii sub imperiul Codului penal anterior

Autor:  Nicodim Teodor, Roșca Sergiu Valer

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: Codul penal vechi; minori; măsuri educative privative de libertate; pedeapsa închisorii; principiul legalității incriminării; noul Cod penal.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 162

O problemă controversată privind tratamentul sancționator în cauzele cu minori

Autor:  Popa Ioana

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: individualizare; măsuri educative; minori; tratament sancționator.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 131

Application of the more favorable law until the final judgment of the cause in terms of crimes committed by under-age children

Autor: Bogdan Giurcă

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2015

Disponibil onlineaici.

Abstract: The enforcement of the new Criminal Code involved, as expected, certain problems as regards the application of the criminal law more favourable to under-age children, considering that this code stipulates the punishment of under-age children only by educative measures, while the previous Criminal Code stipulated both educative measures, and punishments. Thus, according to art.115 of the New Criminal Code, the under-age are applied both freedom-non-privative educative measures, and freedom-privative educative measures. This article proposes to analyse very precisely certain transitory situations occurring until the final settlement of the criminal clauses [vezi tot]

0 Vizualizări 124

Criminal treatment of juveniles in Romania and the European Union

Autor: Mădălina Elena Feraru (Mascarell)

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2019

Disponibil onlineaici.

Abstract: The transformations of the social and economic life of Romania in the last period have led to an increase in deviant behaviours among young people, a phenomenon that has generated a decrease of confidence in this age category, the deviant behaviour endangering the safety of the community and implicitly the national security.  

Keywords: juveniles; deviant behaviour; danger.

[vezi tot]
0 Vizualizări 143

Legal framework of educational measures involving non-deprivation of liberty in Romanian criminal law


Autor:
Andrei-Lucian PUȘCAȘU

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: In case of minors with age between 14 and 18 year old, who have committed a criminal offense and are liable from the criminal point of view, Romanian Criminal Code establishes a specific system of criminal penalties entitled educational measures. The following study aims to analyze the educational measures involving non-custodial of liberty.

Keywords: educational measure; minors; Romanian Criminal Code; sanctions.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 116

Considerații teoretice și practice privind regimul sancționator al minorilor în noul Cod penal

Autor: Georgiana SITIAVU, Cătălin JIGĂU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 6/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Noul Cod penal renunţă complet la pedepse în cazul minorilor, instituind un sistem sancţionator bazat exclusiv pe măsuri educative. Aplicarea dispoziţiilor noii legi penale referitoare la minori poate crea în practică anumite probleme referitoare la succesiunea în timp a legilor penale.

Theoretical and practical considerations regarding the sanctioning regime of minors in the new Criminal Code

Abstract: The new Criminal Code completely abandon punishment of minors by establishing a system of sanctions based exclusively on educational measures. Application of the new criminal law on minors can create practical [vezi tot]

0 Vizualizări 126

Tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni în cazul minorilor

Autor: TOMA Ștefan-Alexandru

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatNoul Cod penal a modificat substanţial regimul juridic al răspunderii penale a minorilor, atât sub aspectul sancţiunilor de drept penal ce pot fi aplicate acestora, cât şi în privinţa tratamentului sancţionator al pluralităţii de infracţiuni. Sub acest ultim aspect, referitor la concursul de infracţiuni, se remarcă o serie de reguli aplicabile în funcţie de natura măsurilor educative, privative sau neprivative de libertate, precum şi de momentul constatării concursului. Interpretarea şi aplicarea acestor norme nu sunt lipsite de dificultăţi, putând conduce la soluţii diferite.

Cuvinte-cheie: minor, concurs de infracţiuni, măsuri educative.

Titlul [vezi tot]

0 Vizualizări 192

Succinte observaţii cu privire la decizia nr. 601/2018 a Curţii Constituţionale. Notă critică

Autor: STRETEANU Florin

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatRecent, Curtea Constituţională a fost sesizată cu o excepţie vizând dispoziţiile art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal, text potrivit căruia în cazul săvârşirii a două infracţiuni, dintre care una în timpul minorităţii şi una după majorat, pentru infracţiunea comisă în timpul minorităţii se ia o măsură educativă, iar pentru infracţiunea săvârşită după majorat se stabileşte o pedeapsă, după care: […] b) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este închisoarea, se aplică pedeapsa închisorii, care se majorează cu o durată egală cu cel puţin [vezi tot]

0 Vizualizări 165