Ultima actualizare:
noiembrie 19, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Minoritatea
Materiale per pagină:

O problemă, două soluții: Posibilitatea aplicării unei măsuri educative privative de libertate minorului care a fost condamnat la pedeapsa închisorii sub imperiul Codului penal anterior

Autor:  Nicodim Teodor, Roșca Sergiu Valer

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: Codul penal vechi; minori; măsuri educative privative de libertate; pedeapsa închisorii; principiul legalității incriminării; noul Cod penal.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 13

O problemă controversată privind tratamentul sancționator în cauzele cu minori

Autor:  Popa Ioana

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: individualizare; măsuri educative; minori; tratament sancționator.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 13

The System of Criminal Sanctions for Juvenile Offenders in the New Criminal Law of the Republic of Serbia from 2005

Autor: Dragan JOVAŠEVIĆ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: At the beginning of 2006, new system of juvenile criminal law (substantial, procedural and executive) entered into force in the Republic of Serbia. In that way, by completing the reform of its criminal laAt the beginning of 2006, new system of juvenile criminal law (substantial, procedural and executive) entered into force in the Republic of Serbia. In that way, by completing the reform of its criminal law, the Republic of Serbia followed the tendencies of contemporary criminal policies of other developed European countries (such as France, Germany, [vezi tot]

0 Vizualizări 38

Observații referitoare la impactul produs asupra unor instituții generale ale dreptului penal de modificările aportate prin OUG nr. 18/2016

Autor: Mihai DUNEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol abordează o chestiune de actualitate în materie juridico-penală, respectiv problema impactului produs asupra anumitor instituții generale ale dreptului penal, prin intrarea în vigoare (de dată recentă – 23 mai 2016) a dispozițiilor ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2016, conținând prevederi de modificare și completare a Codului penal și a Codului de procedură penală. Direct sau indirect, aceste reglementări pot fi puse în legătură (printre altele) cu instituții penale generale precum: unele cauze de înlăturare a răspunderii penale (prescripția răspunderii penale și împăcarea, respectiv [vezi tot]

0 Vizualizări 49

La capacité pénale a l’engagement de la responsabilité pénale en droits positifs français et roumain

Autor: Gbenanmin Lidwine-Prisca TOSSA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Considérée comme “la bouée de secours des pénalistes dans l’océan tumultueux de la responsabilité pénale”, la capacité pénale est comparée à “un roc de dur granit” qui a fini par “s’effriter comme un château de sable”. Elle n’a pas été réellement intégrée par la doctrine, peut-être en raison de sa “faiblesse”  ou de son “immaturité conceptuelle”. On ne trouve en effet que quelques références expresses à la capacité pénale dans le Code pénal ou le Code de procédure pénale français  et roumain.

Cuvinte-cheie: capacité pénale; droit [vezi tot]

0 Vizualizări 35

Considerații de ordin criminologic cu privire la participația improprie în cauzele cu minori

Autor: Bianca Maria Carmen PREDESCU, Ioana Raluca SCURTU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Participația penală improprie este o instituție de drept penal care a apărut în încercarea de a reglementa situația în care, la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală participă mai multe persoane, în calitate de coautori, complici ori instigatori, care, la rândul lor, fie nu acționează cu aceeași formă de vinovăție fie acționează fără vinovăție. În acest sens, s-a considerat necesară o legiferare expresă a cazurilor care exced formelor obișnuite de participație, întrucât fără această instituție, situațiile de participație improprie, [vezi tot]

0 Vizualizări 141

Application of the more favorable law until the final judgment of the cause in terms of crimes committed by under-age children

Autor: Bogdan Giurcă

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2015

Disponibil onlineaici.

Abstract: The enforcement of the new Criminal Code involved, as expected, certain problems as regards the application of the criminal law more favourable to under-age children, considering that this code stipulates the punishment of under-age children only by educative measures, while the previous Criminal Code stipulated both educative measures, and punishments. Thus, according to art.115 of the New Criminal Code, the under-age are applied both freedom-non-privative educative measures, and freedom-privative educative measures. This article proposes to analyse very precisely certain transitory situations occurring until the final settlement of the criminal clauses [vezi tot]

0 Vizualizări 37

Criminal treatment of juveniles in Romania and the European Union

Autor: Mădălina Elena Feraru (Mascarell)

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2019

Disponibil onlineaici.

Abstract: The transformations of the social and economic life of Romania in the last period have led to an increase in deviant behaviours among young people, a phenomenon that has generated a decrease of confidence in this age category, the deviant behaviour endangering the safety of the community and implicitly the national security.  

Keywords: juveniles; deviant behaviour; danger.

[vezi tot]
0 Vizualizări 44

Legal framework of educational measures involving non-deprivation of liberty in Romanian criminal law


Autor:
Andrei-Lucian PUȘCAȘU

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: In case of minors with age between 14 and 18 year old, who have committed a criminal offense and are liable from the criminal point of view, Romanian Criminal Code establishes a specific system of criminal penalties entitled educational measures. The following study aims to analyze the educational measures involving non-custodial of liberty.

Keywords: educational measure; minors; Romanian Criminal Code; sanctions.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 40

Considerații teoretice și practice privind regimul sancționator al minorilor în noul Cod penal

Autor: Georgiana SITIAVU, Cătălin JIGĂU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 6/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Noul Cod penal renunţă complet la pedepse în cazul minorilor, instituind un sistem sancţionator bazat exclusiv pe măsuri educative. Aplicarea dispoziţiilor noii legi penale referitoare la minori poate crea în practică anumite probleme referitoare la succesiunea în timp a legilor penale.

Theoretical and practical considerations regarding the sanctioning regime of minors in the new Criminal Code

Abstract: The new Criminal Code completely abandon punishment of minors by establishing a system of sanctions based exclusively on educational measures. Application of the new criminal law on minors can create practical [vezi tot]

0 Vizualizări 48