Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Minoritatea
Materiale per pagină:

Aspecte teoretice și practice cu impact asupra instituției regimului de executare a pedepselor privative de libertate și a măsurilor educative privative de libertate

Autor: Simona Cireșica OPRIȘAN (NEDELCU)

Publicat în: Revista de Științe Juridice nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Theoretical and practice aspects with impact on the institution of the
enforcement regime of the execution of sentences and custodial measures

Abstract: In this study, the author analyzes through the judicial practice aspects related to the institution of enforcement regimes by referring to the objective and subjective criteria that are considered by the commission for individualizing the enforcement regime when making the decision to change or maintain the enforcement regime, by the judge of surveillance of deprivation of liberty in solving complaints and courts in resolving appeals. [vezi tot]

0 Vizualizări 119

Aspecte teoretice și practice privind sancţionarea infractorilor minori

Autor: Vali Ștefania ILEANA-NIŢĂ

Publicat în: Revista de Științe Juridice nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Conform dispoziţiilor actualului Cod Penal, infractorul minor care a săvârșit fapte penale, beneficiază de un regim special pentru infracţiunile săvârșite, în comparaţie cu infractorul major, fiindu-i aplicate doar măsuri educative neprivative sau privative de libertate. În aceste condiţii, pluralitatea de infracţiuni în cazul infractorului minor este tratată în mod diferit de legiuitor, faţă de pluralitatea de infracţiuni săvârșite de un infractor major.

Cuvinte-cheie: măsuri educative privative și neprivative de libertate; concurs de infracţiuni; tratamentul sancţionator.

Theoretical and practical aspects regarding the sanctioning of a juvenile offender

[vezi tot]
0 Vizualizări 152

O problemă, două soluții: Posibilitatea aplicării unei măsuri educative privative de libertate minorului care a fost condamnat la pedeapsa închisorii sub imperiul Codului penal anterior

Autor:  Nicodim Teodor, Roșca Sergiu Valer

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: Codul penal vechi; minori; măsuri educative privative de libertate; pedeapsa închisorii; principiul legalității incriminării; noul Cod penal.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 147

O problemă controversată privind tratamentul sancționator în cauzele cu minori

Autor:  Popa Ioana

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: individualizare; măsuri educative; minori; tratament sancționator.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 122

The System of Criminal Sanctions for Juvenile Offenders in the New Criminal Law of the Republic of Serbia from 2005

Autor: Dragan JOVAŠEVIĆ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: At the beginning of 2006, new system of juvenile criminal law (substantial, procedural and executive) entered into force in the Republic of Serbia. In that way, by completing the reform of its criminal laAt the beginning of 2006, new system of juvenile criminal law (substantial, procedural and executive) entered into force in the Republic of Serbia. In that way, by completing the reform of its criminal law, the Republic of Serbia followed the tendencies of contemporary criminal policies of other developed European countries (such as France, Germany, [vezi tot]

0 Vizualizări 102

Observații referitoare la impactul produs asupra unor instituții generale ale dreptului penal de modificările aportate prin OUG nr. 18/2016

Autor: Mihai DUNEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol abordează o chestiune de actualitate în materie juridico-penală, respectiv problema impactului produs asupra anumitor instituții generale ale dreptului penal, prin intrarea în vigoare (de dată recentă – 23 mai 2016) a dispozițiilor ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2016, conținând prevederi de modificare și completare a Codului penal și a Codului de procedură penală. Direct sau indirect, aceste reglementări pot fi puse în legătură (printre altele) cu instituții penale generale precum: unele cauze de înlăturare a răspunderii penale (prescripția răspunderii penale și împăcarea, respectiv [vezi tot]

0 Vizualizări 132

La capacité pénale a l’engagement de la responsabilité pénale en droits positifs français et roumain

Autor: Gbenanmin Lidwine-Prisca TOSSA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Considérée comme “la bouée de secours des pénalistes dans l’océan tumultueux de la responsabilité pénale”, la capacité pénale est comparée à “un roc de dur granit” qui a fini par “s’effriter comme un château de sable”. Elle n’a pas été réellement intégrée par la doctrine, peut-être en raison de sa “faiblesse”  ou de son “immaturité conceptuelle”. On ne trouve en effet que quelques références expresses à la capacité pénale dans le Code pénal ou le Code de procédure pénale français  et roumain.

Cuvinte-cheie: capacité pénale; droit [vezi tot]

0 Vizualizări 125

Considerații de ordin criminologic cu privire la participația improprie în cauzele cu minori

Autor: Bianca Maria Carmen PREDESCU, Ioana Raluca SCURTU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Participația penală improprie este o instituție de drept penal care a apărut în încercarea de a reglementa situația în care, la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală participă mai multe persoane, în calitate de coautori, complici ori instigatori, care, la rândul lor, fie nu acționează cu aceeași formă de vinovăție fie acționează fără vinovăție. În acest sens, s-a considerat necesară o legiferare expresă a cazurilor care exced formelor obișnuite de participație, întrucât fără această instituție, situațiile de participație improprie, [vezi tot]

0 Vizualizări 214

Application of the more favorable law until the final judgment of the cause in terms of crimes committed by under-age children

Autor: Bogdan Giurcă

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2015

Disponibil onlineaici.

Abstract: The enforcement of the new Criminal Code involved, as expected, certain problems as regards the application of the criminal law more favourable to under-age children, considering that this code stipulates the punishment of under-age children only by educative measures, while the previous Criminal Code stipulated both educative measures, and punishments. Thus, according to art.115 of the New Criminal Code, the under-age are applied both freedom-non-privative educative measures, and freedom-privative educative measures. This article proposes to analyse very precisely certain transitory situations occurring until the final settlement of the criminal clauses [vezi tot]

0 Vizualizări 112

Criminal treatment of juveniles in Romania and the European Union

Autor: Mădălina Elena Feraru (Mascarell)

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2019

Disponibil onlineaici.

Abstract: The transformations of the social and economic life of Romania in the last period have led to an increase in deviant behaviours among young people, a phenomenon that has generated a decrease of confidence in this age category, the deviant behaviour endangering the safety of the community and implicitly the national security.  

Keywords: juveniles; deviant behaviour; danger.

[vezi tot]
0 Vizualizări 129