Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Concursul de calificări (norme)
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Succesiunea normelor penale incomplete şi aplicarea legii penale mai favorabile

Autor: NEFLIU Ionuț

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatPentru a fi relevante în sensul aplicării legii penale mai favorabile, succesiunea de norme trebuie să se răsfrângă asupra alegerilor de politică penală ale legiuitorului  şi asupra judecăţii de non-valoare exprimate de acesta cu privire la respectiva infracţiune.

Sunt norme incomplete aşa-zisele norme definitorii, norme penale sau nepenale, prin care legiuitorul vine şi clarifică sau precizează semnificaţia sintagmelor sau termenilor utilizaţi în formularea altor numeroase norme.

Cuvinte-cheie: succesiune de legi penale; lex mitior; norme incomplete; norme definitorii; alegeri de politică penală.

Titlul lucrării în engleză: The succession of incomplete criminal norms and [vezi tot]

0 Vizualizări 177

CARTE: Concursul de norme penale

Autor: Constantin DUVAC

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere:  În doctrina penală din țara noastră o asemenea temă – Concursul de norme penale – este tratată pentru prima dată monografic, autorul analizând în mod deosebit principiile (specialității, subsidiarității, consumațiunii, alternativității) în raport cu care se identifică norma aplicabilă dintre cele care formează concursul de norme (sau de texte).

Rațiunea de a fi a concursului de norme (instituție pe care autorul o plasează în cadrul teoriei normei penale) fiind aceea de a evita ca o persoana fizică sau juridică să răspundă penal de două ori pentru aceeași faptă, prezenta lucrare este una necesară întrucât [vezi tot]

0 Vizualizări 126

Concursul de calificări (I)

Autor: Cristina Georgiana FEŞTEU

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: Luând în considerare faptul că atât la nivel naţional cât şi la nivel european discutăm despre o expansiune a normelor de incriminare, fapt ce generează dificultăţi practice, autorul îşi propune o analiză prin care să clarifice unele aspecte referitoare la concursul de calificări. De asemenea, în contextul noului Cod penal, având în vedere lipsa de reglementare a concursului de calificări, autorul îşi propune să identifice principalele criterii utilizate în literatura de specialitate în vederea facilitării interpretării anumitor texte de incriminare. Dreptul comparat este folosit la rândul său drept sursă în [vezi tot]

0 Vizualizări 119

Concursul de calificări (II)

Autor: Cristina Georgiana FEŞTEU

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: Continuând prima parte a studiului în materia concursului de calificări, autorul prezintă criteriile directoare pentru ultimele două categorii principale formulate de literatura de specialitate juridică în scopul de a facilita interpretarea dispozițiilor penale: calificările redundante și cele echivalente.

În plus, articolul oferă exemple de soluții jurisprudenţiale pronunţate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană de Justiție atunci când au analizat incidenţa principiului non bis in idem, iar aceste coordonate se aplică cu atât mai mult în cadrul unui unic proces penal desfășurat pe teritoriul unui [vezi tot]

0 Vizualizări 124

Relația abuzului în serviciu cu alte infracțiuni

Autor: avocat dr. Doris Alina ȘERBAN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul studiu abordează una dintre principalele probleme de aplicare ale infracțiunii de abuz în serviciu, respectiv raportul care există între această infracțiune și alte infracțiuni din Codul penal. Încă de la început trebuie admis că problema este una delicată, tocmai din cauza lipsei unei reglementări explicite privind modul de soluționare al unor eventuale suprapuneri de norme.

Credem însă că, având în vedere rațiunea normei, în principiu, soluția concursului de infracțiuni nu poate fi acceptată din moment ce, de cele mai multe ori, conduita unică a autorului [vezi tot]

0 Vizualizări 177

Mărturia mincinoasă și favorizarea făptuitorului: specialitate unilaterală sau bilaterală?

Autor: Judecător drd. Ionuț BORLAN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Principiul specialităţii este cel mai cunoscut principiu de soluţionare a concursului de calificări, fiind singurul dintre cele patru principii care beneficiază de o recunoaștere universală atât în doctrina română, cât și cea străină, fiind aplicat frecvent și în practica judiciară penală.

De altfel, tendinţa literaturii de specialitate române este aceea de utilizare exclusivă a principiului specialităţii pentru soluţionarea conflictului între două sau mai multe norme și, mai ales, atunci când una dintre normele aflate în conflict prezintă un element de specializare în raport cu cealaltă. Efectul [vezi tot]

0 Vizualizări 151