Ultima actualizare:
iunie 12, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Circumstanțele
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Committing the offense using acts of cruelty or degrading treatments

Autor: Simona Elena Tașcu

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2016

Disponibil onlineaici.

Abstract: Acts of cruelty and degrading treatments are factors which incompatibility with democratic society values is consecrated in national and international acts, generating vast jurisprudence. The Romanian Criminal Code regulates these aspects within the aggravating circumstances of the individualisation of punishment, subsequent to the pointing out of an increased and concrete social danger of the offense and a higher dangerous character of the perpetrator. The European Convention on Human Rights, in addition to other international instruments, consecrates the ban of torture and inhuman and degrading treatments. 

Keywords: cruelty; degrading treatments; Criminal [vezi tot]

0 Vizualizări 146

Unele aspecte privind provocarea în dreptul penal român

Autori: Ionuț Andrei BARBU, Alexandru Florin MĂGUREANU
Publicat în: Revista Dreptul nr. 2/2018
Revistă disponibilă: aici
Cuvinte-cheie: provocare; circumstanțe atenuante; proporționalitate; premeditare;
Some aspects regarding the challenge in the romanian criminal law
Abstract: The attenuating circumstance of the challenge is provided by the Criminal Code in force in Article 75 (1) a). By the challenging act of illegitimate nature it is affected the physical integrity or dignity of the person, so that, although punished by the criminal law, the offender’s deed is merely a reaction, a disproportionate response to an illegitimate action or inaction. [vezi tot]

0 Vizualizări 110

Poate provocatorul beneficia de efectele legitimei apărări?

Autor: Anca Maria Ciuma

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2018

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: provocatorul; legitima apărare; circumstanțe atenuante; atac; apărare.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 81

Scurte considerații privind reținerea unor agravante în cazul infracțiunii de furt calificat

Autor:  Ana Maria Ștețco Mihali, Andreea Stoicescu

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2018

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: furt calificat; circumstanțe agravante; scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere; comiterea faptei în timpul nopții.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 78

CARTE: Drept penal. Partea generală conform noului Cod penal. Ediția 4

Autor: Gheorghe IVAN, Mari-Claudia IVAN

Editura: C. H. Beck

Anul apariției: 2019

Ediția: 4

Disponibil onlineaici

Rezumat: Analiză detaliată a Părții Generale a dreptului penal

Descriere: Lucrarea analizează instituțiile juridice fundamentale ale Părții generale a noului Cod penal (Legea nr. 286/2009), având la bază nu numai o cercetare științifică a acestora, dar și vasta experiență a primului autor ca practician al dreptului penal. Pentru a veni în sprijinul absolvenților facultăților de drept care doresc să urmeze cariera de judecător sau procuror, autorii au avut în vedere și tematica concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, analizând detaliat fiecare instituție și prezentând exemple din practica judiciară.

Cuvinte-cheie: drept penal; [vezi tot]

0 Vizualizări 132

Excesul neimputabil și circumstanța atenuantă a provocării

Autor: Cristina ROTARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 8/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul tratează problema supusa discuție din punct de vedere jurisprudențial, fiind supuse analizei numeroase hotărâri ale instanțelor din România. În practica judiciară se reţine de multe ori incidenţa textului privind circumstanţa atenuantă a provocării prin invocarea faptului că atacul nu prezenta un pericol grav pentru valorile ocrotite sau a faptului că atacul nu mai era unul actual, fără a se face o analiză a valorii ameninţate şi a celei lezate, a aspectului dacă atacul mai era unul în desfăşurare sau unul consumat.

Cuvinte-cheie: excesul neimputabil; provocarea; circumstanță atenuantă.

Non-accountable excessiveness and the mitigating circumstance [vezi tot]

0 Vizualizări 169

Articolul 50 Cod penal. Succinte consideraţii

Autor: Vlad CRĂCIUN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: Articolul care reglementează circumstanțele reale și personale vine uneori să tranșeze discuții purtate în doctrină, după cum vine alteori să le pună într-o altă lumină. Într-un fel sau altul, problemele care urmează a fi discutate vor avea ca nucleu art. 50 din Codul penal. Prima chestiune pe care o vom avea în vedere va fi participația la infracțiunile praeterintenționate. (I) În continuare, vom analiza particularitățile participației la infracțiunile continuate și de obicei, întrucât este discutabil în ce măsură forma continuată și de obicei pot fi considerate circumstanțe reale. [vezi tot]

0 Vizualizări 123

Circumstanţele în cadrul participaţiei penale

Autor: Vlad CRĂCIUN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: În prezenta lucrare vor fi avute mai întâi în vedere elementul obiectiv și cel subiectiv al circumstanțelor. Apoi, având o imagine cât mai clar conturată a lor, vom încerca să stabilim care este modalitatea în care funcționează în cadrul participației. Pentru aceasta, ne vom ocupa mai întâi de clasica distincție care dezbină art. 50 din noul Codul penal: circumstanțe reale și circumstanțe personale. Mai precis, vom analiza pe îndelete optica doctrinei și a practicii de până acum, după care vom încerca să propunem unele linii directoare. Abia după [vezi tot]

0 Vizualizări 106