Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Împăcarea
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Însuşirea retragerii plângerii prealabile şi a împăcării de către procuror

Autor: Daniela Dediu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: cauzele care înlătură răspunderea penală; asimilarea plângerii prealabile și a împăcării de către procuror

Abstract: The institution of redrawing the preliminary complaint and the reconciliation by the prosecutor, being an innovation in the legislator of the New Procedure Code, has created in practice some problems of application, the author proposing a few interesting solutions, after making a brief analysis of the two causes that remove the criminal liability.

Keywords: the causes that remove the criminal liability; the assimilation of the preliminary complaint and of the reconciliation by the prosecutor…

[vezi tot]
1 Vizualizări 227

Observații referitoare la impactul produs asupra unor instituții generale ale dreptului penal de modificările aportate prin OUG nr. 18/2016

Autor: Mihai DUNEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol abordează o chestiune de actualitate în materie juridico-penală, respectiv problema impactului produs asupra anumitor instituții generale ale dreptului penal, prin intrarea în vigoare (de dată recentă – 23 mai 2016) a dispozițiilor ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2016, conținând prevederi de modificare și completare a Codului penal și a Codului de procedură penală. Direct sau indirect, aceste reglementări pot fi puse în legătură (printre altele) cu instituții penale generale precum: unele cauze de înlăturare a răspunderii penale (prescripția răspunderii penale și împăcarea, respectiv [vezi tot]

0 Vizualizări 131

Probleme de drept penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia în trimestrul I al anului 2017

Autor: ȘTEFAN Cristian-Valentin

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat1. Dacă pentru două infracţiuni concurente se stabilesc două pedepse cu amenda, criteriul de identificare a pedepsei amenzii celei mai grele este cuantumul celor două pedepse, obţinut în urma înmulţirii numărului zilelor-amendă cu suma corespunzătoare unei zile-amendă. Pedeapsa cea mai grea este amenda al cărei cuantum este mai mare, nu amenda care presupune un număr de zile-amendă mai mare, nici amenda care presupune o sumă corespunzătoare unei zile-amendă mai mare.

2. Dacă persoana condamnată la pedeapsa amenzii nu execută această pedeapsă şi, legal citată, nu se prezintă la judecarea cererii [vezi tot]

0 Vizualizări 156

Probleme de drept procesual penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia, pe anul 2018

Autor: ŞTEFAN Cristian-Valentin

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat1. Momentul până la care partea responsabilă civilmente poate fi introdusă în procesul penal trebuie să fie, ca regulă, finalizarea urmăririi. Prin excepţie, partea responsabilă civilmente poate fi introdusă şi direct în procedura de cameră preliminară, dacă sunt îndeplinite două condiţii: să fie luate şi faţă de ea toate măsurile premergătoare specifice; să i se ofere şi ei minimum 20 de zile în care să poată formula cereri şi excepţii.

2. Societatea al cărei administrator este inculpatul (persoană fizică) faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru [vezi tot]

0 Vizualizări 122

Este posibilă împăcarea asupra unui act material al infracțiunii continuate?

Autor:  Gabriel Tudoroaia

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2018

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: instituția împăcării; infracțiune continuată; înlăturarea răspunderii penale…

[vezi tot]
0 Vizualizări 180

Înşelăciune. Încălcarea dreptului de a realiza împăcarea sau medierea prin menţinerea incertitudinii privind legea penală mai favorabilă. Nerespectarea principiului nemijlocirii. Trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea respectării principiului dublului grad de jurisdicţie

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Pandectele Române nr. 1/2020

Revistă disponibilă: aici. …

[vezi tot]
0 Vizualizări 176