Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cauzele care înlătură răspunderea penală
Materiale per pagină:

Aplicarea legii penale în timp în cazul prescripţiei răspunderii penale

Autor: Dragoş Şimon 

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: aplicarea legii penale în timp; prescripția răspunderii penale; aplicarea legii penale mai favorabile…

[vezi tot]
0 Vizualizări 98

Înşelăciunea în dauna casei de pensii. Aspecte controversate

Autor: BALAN Iulian
Publicat în: Pandectele Romane nr. 4/2018
Disponibil online: aici.
Rezumat: Jurisprudenţa plasează cu dificultate într-una dintre categoriile unităţii naturale sau legale de infracţiune fapta persoanei care foloseşte acte privind vechimea în muncă falsificate pentru a obţine pensia pentru limită de vârstă şi apoi încasează periodic pensia. Articolul plasează controversele jurisprudenţiale de dată recentă în contextul jurisprudenţei române tradiţionale şi al unor fenomene nou apărute în dreptul penal: influenţa dreptului european al drepturilor omului şi transplantarea în sistemul nostru de drept a unor instituţii specifice unor sisteme de drept occidentale, precum reglementarea infracţiunii comisive prin omisiune pornind de la poziţia de [vezi tot]

0 Vizualizări 153

Violența în familie. Posibilitatea continuării urmăririi penale, în pofida retragerii plângerii prealabile sau a împăcării

Autor: Ana-Maria Pîrvu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: împăcarea părților; retragerea plângerii preliminare; violență domestică.

Abstract: The author tackles a series of interesting aspects relating to domestic violence, with special reference to the possibility to continue the criminal prosecution despite the withdrawal of the preliminary complaint or the reconciliation of the parties.

Keywords: reconciliation of the parties; withdrawal of the preliminary complaint; domestic violence.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 149

Însuşirea retragerii plângerii prealabile şi a împăcării de către procuror

Autor: Daniela Dediu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: cauzele care înlătură răspunderea penală; asimilarea plângerii prealabile și a împăcării de către procuror

Abstract: The institution of redrawing the preliminary complaint and the reconciliation by the prosecutor, being an innovation in the legislator of the New Procedure Code, has created in practice some problems of application, the author proposing a few interesting solutions, after making a brief analysis of the two causes that remove the criminal liability.

Keywords: the causes that remove the criminal liability; the assimilation of the preliminary complaint and of the reconciliation by the prosecutor…

[vezi tot]
1 Vizualizări 251

Prolegomene la acțiunea civilă exercitată în procesul penal

Autor: Mihail UDROIU

Publicat în: Revista Română de Drept Privat nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Prolegomena to the civil action in criminal proceedings

Abstract: This study is intended to present a new vision regarding the civil action in criminal proceedings, in order to harmonize this institution with the civil procedural conception in this matter. Thus, on the one hand, it analyses the opinions regarding civil action in criminal proceedings developed over time in the criminal procedural doctrine, issuing both a common criticism and several particular ones, and it presents the vision of the private law doctrine as regards the material right [vezi tot]

0 Vizualizări 134

Observații referitoare la impactul produs asupra unor instituții generale ale dreptului penal de modificările aportate prin OUG nr. 18/2016

Autor: Mihai DUNEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol abordează o chestiune de actualitate în materie juridico-penală, respectiv problema impactului produs asupra anumitor instituții generale ale dreptului penal, prin intrarea în vigoare (de dată recentă – 23 mai 2016) a dispozițiilor ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2016, conținând prevederi de modificare și completare a Codului penal și a Codului de procedură penală. Direct sau indirect, aceste reglementări pot fi puse în legătură (printre altele) cu instituții penale generale precum: unele cauze de înlăturare a răspunderii penale (prescripția răspunderii penale și împăcarea, respectiv [vezi tot]

0 Vizualizări 141

Despre cum o interpretare corectă a legii poate fi absurdă: medierea privind latura penală – cauză sui generis de înlăturare a răspunderii penale (sau: interpretarea în litera legii vs. interpretarea în spiritul legii)

Autor: Mihai DUNEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol urmăreşte să formuleze, cu titlu de temă de reflecţie pentru doctrina juridico-penală, o interogaţie de ordin general-filosofic, cu incidenţă – în acest domeniu specific al dreptului – pentru un spectru larg, nedeterminat, de probleme practice, concrete, prezente şi viitoare, de interpretare a legii, plecând de la prezentarea unei probleme particulare, determinate, şi de la viziunea autorului asupra rezolvării atinse şi impuse în respectivul caz. Interogaţia în cauză poate fi rezumată, în esenţă, astfel: în caz de conflict între ele, care interpretare a normei juridice [vezi tot]

0 Vizualizări 123

Withdrawal of previous complaint. A comparison of the old and the new criminal code. Problems of comparative law

Autor: Alin-Sorin NICOLESCU

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: In criminal law previous complaint has a double legal valence, material and procedural in nature, constituting a condition for criminal liability, but also a functional condition in cases expressly and limitatively provided by law, a consequence of criminal sanction condition. For certain offenses criminal law determines the initiation of the criminal complaint by the introduction of previous complaint by the injured party, without its absence being a question of removing criminal liability. From the perspective of criminal material law conditioning of the existence of [vezi tot]

0 Vizualizări 165

Câteva considerații privind deciziile Curții Constituționale în materia prescripției răspunderii penale

Autori: Alexandra Mihaela ŞINC, Corneliu IFTIM

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Acest articol pleacă în analiză de la faptul că deciziile Curții produc efecte doar pentru viitor (ex nunc), în sensul că ele nu produc, ca regulă, efecte directe, fiind necesară punerea în acord a actului normativ cu Constituția, de către inițiatorul legislativ, efectul încetării efectelor dispoziției neconstituționale fiind o sancțiune pentru pasivitatea acestuia, precum și în sensul că se pot declara neconstituționale acte normative sau prevederi ale acestora.

Cuvinte-cheie: Curtea Constituțională; prescripția răspunderii penale; neconstituționalitate.

Titlul lucrării în engleză: Some considerations on the decisions of the Constitutional Court regarding the [vezi tot]

0 Vizualizări 197

Penalizarea dreptului afacerilor. Privire asupra răspunderii penale a persoanei juridice

Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 7/2014

Revistă disponibilă: aici

Rezumat realizat de redacție: Acest studiu oferă o imagine amplă a răspunderii penale a persoanelor juridice, astfel cum este prevăzută de noul Cod penal român, pornind de la condițiile angajării acestei răspunderi și mergând la pedepsele aplicabile și la cauzele care împiedică răspunderea penală și aplicarea sancțiunilor. Autorul prezintă în detaliu opiniile exprimate în literatura juridică și, acolo unde există, soluțiile oferite de jurisprudență cu privire la cele mai importante probleme din acest domeniu, precum posibilitatea de a angaja răspunderea persoanelor juridice în calitate de autor pentru infracțiuni cu subiect calificat [vezi tot]

0 Vizualizări 117