Ultima actualizare:
iunie 12, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cauze justificative
Materiale per pagină:

Considerații privind soluția dată acțiunii civile în procesul penal

Autor: Silvia-Denisa Cristea

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: acțiunea civilă; repararea prejudiciului; cauze justificative; cauze de neimputabilitate; cauze de nepedepsire; lipsa formei vinovăției.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 117

Dreptul pacientului de a oferi plăți suplimentare, după primirea îngrijirilor medicale, poate reprezenta o cauză justificativă?

Autor: Valerian Cioclei

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
0 Vizualizări 77

Consideraţii în legătură cu legitima apărare în dreptul internaţional

Autor: Carmen MOLDOVAN

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Legitima apărare este prevăzută în mod expres în articolul 51 din Carta Organizației Națiunilor Unite, ca derogare de la principiul fundamental al nerecurgerii la forță. În interpretarea Curții Internaționale de Justiție, face pare din dreptul internațional cutumiar, însă nici jurisprudența internațională și nici instrumente juridice ulterioare adoptării Cartei nu consacră în mod expres mai multe forme de legitimă apărare, situație ce lasă loc pentru controverse cu privire la condițiile pe care statul victimă trebuie să le respecte pentru ca reacția de autoapărare să fie considerată justificată [vezi tot]

0 Vizualizări 136

The fundaments of explanatory causes


Autor:
Lavinia Mihaela VLĂDILĂ

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: The new Criminal Code in the specter of the legal life the division of causes removing the criminal feature of the offence in explanatory causes and non-attributable causes. This dichotomy is not without legal and factual fundaments and has been subjected to doctrinaire debates even since the period when the Criminal Code of 1969 was still in force. From our perspective, one of the possible legal fundaments of the explanatory causes results from that the offence committed is based on the protection [vezi tot]

0 Vizualizări 98

Self-defence in special situations (I)

Autor: Lamya-Diana HĂRĂTĂU

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: In the reality of practical cases and in certain special situations, self-defence may present some complex forms consisting either in accidental amplification of the issue in fact when self-defence is claimed, or in the correlation in fact of self-defence to other cases which remove the criminal nature of act. For these reasons, we decided to analyse few of such special situations.
Keywords: self-defense, criminal nature, state authority, acts committed on fault, deviated counter…

[vezi tot]
0 Vizualizări 73

Ucidere la cererea victimei –  eutanasie activă

Autor: ŢUGUI Diana

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatExistenţa societăţii depinde în totalitate de oameni. Fiind parte integrantă a acesteia şi aflându-se atât la bază, cât şi în vârf, viaţa umană este cea mai esenţială valoare pe care societatea trebuie să o protejeze. Fără viaţă, omul îşi pierde în mod automat toate celelalte prerogative, astfel încât este evident pentru oricine importanţa ocrotirii acestei valori.

Un fapt notoriu este evoluţia societăţii şi odată cu aceasta se conturează existenţa unor noi drepturi ale omului, având un „mediu” propice unde să se dezvolte, precum acest secol care este unul [vezi tot]

1 Vizualizări 193

Unele aspecte privind provocarea în dreptul penal român

Autori: Ionuț Andrei BARBU, Alexandru Florin MĂGUREANU
Publicat în: Revista Dreptul nr. 2/2018
Revistă disponibilă: aici
Cuvinte-cheie: provocare; circumstanțe atenuante; proporționalitate; premeditare;
Some aspects regarding the challenge in the romanian criminal law
Abstract: The attenuating circumstance of the challenge is provided by the Criminal Code in force in Article 75 (1) a). By the challenging act of illegitimate nature it is affected the physical integrity or dignity of the person, so that, although punished by the criminal law, the offender’s deed is merely a reaction, a disproportionate response to an illegitimate action or inaction. [vezi tot]

0 Vizualizări 110

Poate provocatorul beneficia de efectele legitimei apărări?

Autor: Anca Maria Ciuma

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2018

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: provocatorul; legitima apărare; circumstanțe atenuante; atac; apărare.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 81

CARTE: Cauzele justificative în dreptul penal român

Autor: Maria NICOLA

Editura: C. H. Beck

Anul apariței: 2019

Disponibil onlineaici.

Despre lucrare: În lucrare sunt examinare opiniile, teoriile care s-au conturat în timp cu privire la cauzele justificative, și sunt redate argumente noi, generate de consacrarea legislativă a acestora. Noul Cod penal cuprinde dispoziţii cu privire la anumite cazuri în care aplicarea legii penale este înlăturată şi realizează, pentru prima dată, o sistematizare a acestora.

Cuvinte-cheie: cauze justificative; drept comparat; legitimă apărare; starea de necesitate; exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii; consimţământul persoanei vătămate; Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 94

Consecințele penale ale vânzării bunului altuia în dreptul român

Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2019

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Vânzarea bunului altuia interesează, în mod evident, legislația și doctrina de drept civil. Totuși, există infracțiuni care sunt construite pornind de la o astfel de operațiune, atunci când este făcută fără acordul proprietarului. Articolul analizează, într-o primă parte, infracțiunile corespunzătoare unei astfel de operațiuni și cauzele justificative aplicabile, mai exact abuzul de încredere, gestiunea frauduloasă, delapidarea, înșelăciunea și, dintr-un anumit punct de vedere furtul și, respectiv, exercitarea unui drept și starea de necesitate. Întrucât vânzarea bunului altuia nu vizează, așa cum arătam, doar dreptul penal, într-o a doua [vezi tot]

0 Vizualizări 212