Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Eroarea de fapt
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Tentativa în cazul erorii inverse asupra obiectului material

Autor: Mircea-Theodor Cerbu

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2018

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: eroarea inversă; fapta putativă; infracțiunea imposibilă; tentativă neidonee.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 119

Infracțiunea putativă. Studiu de caz al consecințelor erorii subiectului infracțiunilor de corupție

Autor: George-Alexandru LAZĂR

Publicat în: Analele Universitatii din Bucuresti – Seria Drept, 2017

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Prezentul demers își propune să trateze comparativ cele două mari curente în materia infracțiunii putative, prin raportare la posibilitatea reținerii unei tentative sau adoptarea tezei impunității. Pentru calificarea perspectivelor oferite de practica judiciară și literatura de specialitate punctul de plecare îl reprezintă formele erorii care pot sta la baza reținerii unei fapte putative: eroarea inversă de fapt și eroarea inversă de drept.

Dincolo de literatura autohtonă, lucrarea tratează și elementele de drept comparat incidente, precum și motivele pentru care sistemele de drept de inspirație franceză au cunoscut revirimente jurisprudențiale [vezi tot]

0 Vizualizări 211

Achitarea inculpatului reținând incidența cauzei de neimputabilitate a erorii pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia prevăzută de art. 338 alin. (1) C.pen.

Autor: Ioan NEMEȘ

Publicat în: Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2021

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Potrivit art. 30 alin. (1) C. pen. „nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu cunoștea existența unei stări, situații ori împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei”. Inculpatul nu a cunoscut existența împrejurării că victima a fost rănită în urma accidentului, astfel că în mod legal prima instanță a dispus achitarea acestuia pe temeiul erorii. Din pricina naturii aparent ușoare a accidentului și a atitudinii victimei care i-a spus că nu a suferit vătămări corporale și a [vezi tot]

2 Vizualizări 236