Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cauze de neimputabilitate
Materiale per pagină:

Considerații privind soluția dată acțiunii civile în procesul penal

Autor: Silvia-Denisa Cristea

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: acțiunea civilă; repararea prejudiciului; cauze justificative; cauze de neimputabilitate; cauze de nepedepsire; lipsa formei vinovăției.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 198

Imputabilitatea ca trăsătură esenţială a infracţiunii potrivit noului Cod penal (Legea nr. 286/2009). Concept. Controverse. Cauze de neimputabilitate

Autor: BRUTARU Versavia
Publicat în: Pandectele Romane nr. 3/2014
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Problema imputabilităţii în legea penală a generat, de-a lungul istoriei, multe controverse. Principalul scop al acestui studiu este să clarifice acest concept, în relaţie cu doctrina românească şi străină şi cu dispoziţiile noului Cod penal, intrat în vigoare prin Legea nr. 286/2009. Noul Cod penal introduce o nouă definiţie a infracţiunii ce conţine termenul de imputabilitate. Acest studiu se bazează atât pe opiniile unor autori străini privind conceptul de imputabilitate, imputare, cât şi pe opiniile unor autori români.

Potrivit iniţiatorului (Ministerul Justiţiei), justificarea pentru introducerea acestui concept în definiţia infracţiunii este: „o [vezi tot]

0 Vizualizări 175

Imputabilitatea ca trăsătură esențială a infracțiunii potrivit noului Cod Penal. Concept. Controverse. Cauze de neimputabilitate

Autor: Versavia Brutaru

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro și în Pandectele române nr. 3/2014

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
0 Vizualizări 132

The fundaments of explanatory causes


Autor:
Lavinia Mihaela VLĂDILĂ

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: The new Criminal Code in the specter of the legal life the division of causes removing the criminal feature of the offence in explanatory causes and non-attributable causes. This dichotomy is not without legal and factual fundaments and has been subjected to doctrinaire debates even since the period when the Criminal Code of 1969 was still in force. From our perspective, one of the possible legal fundaments of the explanatory causes results from that the offence committed is based on the protection [vezi tot]

0 Vizualizări 144

Excesul neimputabil și circumstanța atenuantă a provocării

Autor: Cristina ROTARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 8/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul tratează excesul neimputabil și circumstanța atenuantă a provocării din punct de vedere jurisprudențial, fiind supuse analizei numeroase hotărâri ale instanțelor din România. În practica judiciară se reține de multe ori incidența textului privind circumstanța atenuantă a provocării prin invocarea faptului că atacul nu prezenta un pericol grav pentru valorile ocrotite sau a faptului că atacul nu mai era unul actual, fără a se face o analiză a valorii amenințate și a celei lezate, a aspectului dacă atacul mai era unul în desfășurare sau unul consumat.

Non-accountable excessiveness and [vezi tot]

0 Vizualizări 132

Noua viziune normativă asupra erorii în dreptul penal

Autor: Ștefan-Alexandru TOMA

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: La 1 februarie 2014 a intrat în vigoare o nouă reglementare în materie penală, ce a adus importante modificări, atât în partea generală, cât şi în cea specială. Una dintre instituţiile care a suferit modificări importante este şi eroarea, de principiu cauză de neimputabilitate, prevăzută de art. 30 al noului Cod penal. Aceasta va fi analizată în mod detaliat în cadrul acestui articol, insistând mai mult asupra aspectelor de noutate, precum şi asupra acelor elemente care generează deja opinii diferite în doctrină. De asemenea, vom avea în vedere unele ipoteze [vezi tot]

0 Vizualizări 117

Unele aspecte privind provocarea în dreptul penal român

Autori: Ionuț Andrei BARBU, Alexandru Florin MĂGUREANU
Publicat în: Revista Dreptul nr. 2/2018
Revistă disponibilă: aici
Cuvinte-cheie: provocare; circumstanțe atenuante; proporționalitate; premeditare;
Some aspects regarding the challenge in the romanian criminal law
Abstract: The attenuating circumstance of the challenge is provided by the Criminal Code in force in Article 75 (1) a). By the challenging act of illegitimate nature it is affected the physical integrity or dignity of the person, so that, although punished by the criminal law, the offender’s deed is merely a reaction, a disproportionate response to an illegitimate action or inaction. [vezi tot]

0 Vizualizări 145

Eroarea de diagnostic în cazurile de malpraxis. Ipoteze ale răspunderii medicului

Autori: Mihai GIURGEA, Ioan LAZĂR
Publicat în:
Revista Dreptul nr. 3/2018
Revistă disponibilă: aici
Cuvinte-cheie: malpraxis; doctor; eroarea de diagnostic nescuzabilă; eroarea de diagnostic scuzabilă;
Error of diagnosis in cases of malpractice. Hypoteses of a doctor’s liability
Abstract: The Law No 95/2006 on the health reform stipulates, in Article 653 (2), that: „the medical staff shall be liable under the civil law for the prejudices caused by error, which also include negligence, recklessness or insufficient medical knowledge in the exercise of the profession, by individual acts within the prevention, diagnosis or treatment [vezi tot]

1 Vizualizări 188

Tentativa în cazul erorii inverse asupra obiectului material

Autor: Mircea-Theodor Cerbu

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2018

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: eroarea inversă; fapta putativă; infracțiunea imposibilă; tentativă neidonee.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 121

Cauzele care înlătură sau diminuează discernământul persoanei (psychiatric defences) în sistemul common law: abordare juridico-penală

Autor: Stela BOTNARU

Publicat în: Studia UBB nr. 1/2014

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Scopul principal al acestui studiu îl constituie analiza juridico-penală a cauzelor care înlătură sau diminuează discernământul persoanei în sistemul common law. În cadrul acestui demers ştiinţific într-o manieră succintă au fost prezentate cauzele de origine psihiatrică, sub imperiul cărora persoana comite fapta prejudiciabilă, acceptate în precedentele judiciare common law, cum ar fi: iresponsabilitatea, responsabilitatea redusă, intoxicaţia şi automatismul. Unele cazuri din practica judiciară common law sunt analizate. În urma celor efectuate au fost sintetizate unele concluzii de importanţă substanţială.

Cuvinte-cheie: anomalie mentală; capacitate mentală; cauzele care înlătură sau diminuează discernământul persoanei; iresponsabilitatea; responsabilitatea redusă; automatismul; [vezi tot]

0 Vizualizări 210