Ultima actualizare:
septembrie 25, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Traficul de droguri de mare risc
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Traficul de droguri la începutul mileniului al III-lea

Autor: Alina Lefter

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: Combatere; trafic de droguri; UNODC; Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 1

Consumul de droguri – neincriminat, deci legal?

Autor: Bianca IVĂNESCU

Publicat în: Curierul Judiciar nr 3/2022

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Ținând cont de legislația penală actuală, care interzice consumul de droguri, dar nu prevede o sancțiune pentru acest tip de comportament, prezentul articol analizează baza acestei tehnici legislative specifice prin stabilirea unor repere pentru atragerea răspunderii penale, prin raportare la practica instanțelor de judecată și la normele în vigoare.

Cuvinte-cheie: consum de droguri; deţinere; răspunderea penala; efect psihoactiv; trafic de droguri.

Drug consumption – Forbidden, therefore legal?

Abstract: Taking into account the current criminal law legislation, which prohibits drug consumption, but does not provide a sanction for this type of behaviour, the present article analyses [vezi tot]

0 Vizualizări 32

Impactul intrării în vigoare a noului Cod penal asupra infracțiunii de trafic internațional de droguri de risc

Autor: Traian DIMA

Publicat în: Revista Dreptul nr. 7/2017

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Impact of the entry into force of the new Criminal Code on the offence of international trafficking in risk drugs

Abstract: The offence of international illicit trafficking in risk drugs is provided in Article 3 (1) of the Law No 143/2000 on preventing and combating illicit drug trafficking and consumption, and, following the amendment brought by the Law No 187/2012 for the implementation of the new Criminal Code, is currently punished by imprisonment from 3 to 10 years and the interdiction to exercise some rights. Prior to the amendment, the [vezi tot]

0 Vizualizări 16

Mijloace legislative actuale pentru combaterea traficului și consumului ilicit de droguri

Autor: Codruț OLARU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1-2/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Importanța cercetării cauzelor generatoare în materia traficului și consumului ilicit de droguri la nivel global, cât și găsirea unor mijloace și metode eficiente de prevenire și combatere a acestui flagel, poate fi fundamentată și susținută de analiza și interpretarea a cel puțin trei categorii elemente statistice:

– numărul consumatorilor de droguri la nivel mondial;

– numărul deceselor și al îmbolnăvirilor cauzate de consumul de droguri;

– suma totală a profiturilor ilicite obținute în urma traficului și consumului de droguri.

Cuvinte-cheie: trafic ilicit; consum ilicit; droguri.

Titlul lucrării în engleză: Current legislative means [vezi tot]

0 Vizualizări 40

CARTE: Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii şi explicaţii. Ediţia 5

Autor: Mihai Adrian HOTCA (coord.), Mirela GORUNESCU, Norel NEAGU, Radu-Florin GEAMĂNU, Dominic George POP, Alexandru SITARU

Editura: C. H. Beck

Anul apariției: 2019

Ediția:

Disponibil onlineaici.

Despre lucrare: Lucrarea cuprinde toate infracțiunile prevăzute în legi speciale, dintre care cele mai importante sunt analizate din punct de vedere teoretico-practic, iar celelalte sunt prezentate în extras, astfel încât practicienii și teoreticienii dreptului să aibă la îndemână un instrument foarte util de lucru.

Cuvinte-cheie: legi speciale, prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, prevenirea și descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Codul vamal, protecția mediului, proprietatea intelectuală.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 57

CARTE: Fenomenul consumului de substanțe noi cu proprietăți psihoactive („etnobotanice”)

Autor: Nicoleta-Elena BUZATU

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Acest proiect de cercetare a luat naștere întrucât am realizat că odată cu trecerea timpului, de când acest fenomen al consumului de substanțe noi cu proprietăți psihoactive a luat amploare în țara noastră, mulți adolescenți, părinți, profesori, legiuitori și chiar consilieri medicali cunosc foarte puține lucruri despre aceste substanțe de care se face uz și abuz în mod regulat, plecând de la terminologia confuză și până la aplicarea unui tratament corespunzător. Mi-am propus, după cercetări aprofundate, să realizez un instrument ușor accesibil atât pentru specialiști (profesori, juriști, medici, asistenți medicali, studenți etc.) cât [vezi tot]

0 Vizualizări 66

CARTE: Traficul și consumul ilicit de droguri. Practică judiciară adnotată

Autor: Codruț OLARU

Editura: Hamangiu

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Prezenta lucrare este structurată pe o analiză din punct de vedere practic a majorității infracțiunilor prevăzute de legislația națională în materie antidrog – Legea nr. 143/2000, republicată –, sens în care s-a urmărit selectarea unor cazuri practice complexe, reprezentative pentru acest subdomeniu al criminalității organizate, prin raportare atât la forma de bază a infracțiunii, dar și la formele agravante de manifestare, printr-o analiză a elementelor de drept substanțial și a celor de procedură penală. Cartea grupează exclusiv cauze judecate definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție, corespunzătoare perioadei anilor 2014-2015, sens în care s-a [vezi tot]

0 Vizualizări 39

Infracţiuni privind traficul de droguri în legislaţia penală a Republicii Moldova – tendinţe, clasificare şi soluţii de perspectivă

Autor: Radion Cojocaru, Andrei Nastas

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 11/2021

Articol disponibil onlineaici.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 37

CARTE: Infracțiunile legate de traficul de droguri în legislația Republicii Moldova și in cea a României: Studiu de drept comparat

Autor: Mihai Ștefănoaia, Ludmila Dumneanu

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Prezenta monografie face parte din ceea ce ar trebui să fie bagajul de informații care este necesar să îl posede atât cei care compun tagma specialiștilor dreptului, cât și tinerii (studenți sau nu), ei fiind cei mai expuși fenomenului infracțional internațional al traficului de droguri.

Este cât se poate de adevărat că, pentru a putea evita capcanele celor care contribuie la consolidarea și extinderea acestui flagel, trebuie să fii informat despre modul cum funcționează acesta, cum se dezvoltă el și, totodată, cum poate fi combătut, [vezi tot]

0 Vizualizări 49

Tribunalul Cluj, Secția penală, Sentința nr. 22/23.01.2019 (Studiu de Caz)

Autor: Daniel Nițu

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2020

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Analiza este realizată în jurul a 2 situații, și anume: (1) Cu toate că exista o îndoială cu privire la natura substanţelor, acuzarea a preferat să aleagă încadrarea juridică cea mai severă şi defavorabilă inculpaţilor, şi să nu dea efect principiului in dubio pro reo. Din perspectiva infracţiunii de efectuare de operaţiuni cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive, probaţiunea administrată a dovedit caracterul acestor substanţe ca fiind apte să producă asemenea efecte psihoactive; (2) Ţinând seama că inculpatul a recunoscut acuzaţiile ce îi [vezi tot]

0 Vizualizări 60