Ultima actualizare:
noiembrie 19, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Infracțiuni din legi speciale
Materiale per pagină:

Tax evasion. A crime that requires a material result or only a state of danger?

Autor: RADU-BOGDAN CĂLIN

Publicat în: Challenges of the knowledge society (CKS) 2021

Articol disponibil onlineaici.

Abstract: Although tax evasion has been incriminated as a crime in Romania for almost 100 years, in the doctrine and judicial practice there are still presented contradictory points of view regarding the requirement result as constituent element of crime. The present study aims to carry out an in-depth analysis that provides an answer to the question of whether the crime of tax evasion require a material result or only a state of danger. The study is divided into three sections, starts with [vezi tot]

0 Vizualizări 54

Infracțiunile contra patrimoniului cultural ca fundament al răspunderii penale internaționale

Autor: Ion Drabineac

Publicat în: Revista Dreptul nr. 3/2020

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: În acest articol este analizată problema răspunderii penale internaționale pentru infracțiuni contra patrimoniului cultural. Autorul a luat în considerare trei infracțiuni împotriva valorilor culturale: contrabanda cu valori culturale, distrugerea bunurilor culturale și furtul bunurilor culturale. Cercetarea infracțiunilor împotriva valorilor culturale cuprinde o serie de aspecte: natura infracțiunilor împotriva valorilor culturale; avantajele caracterului internațional sau național al răspunderii pentru infracțiunile împotriva valorilor culturale; circumstanțele comiterii infracțiunilor împotriva bunurilor culturale (de exemplu, existența unui conflict armat); obiectivele comiterii infracțiunilor împotriva valorilor culturale (exportul lor ca o comoară, distrugerea patrimoniului [vezi tot]

0 Vizualizări 99

Convenția UNIDROIT din 1995 și corelarea cu jurisprudența penală națională

Autor: Augustin Lazăr

Publicat în: Revista Dreptul nr. 1/2021

Rezumat disponibil onlineaici.

1995 UNIDROIT Convention and its correlation with the national criminal case law

Abstract: The 1995 UNIDROIT Convention in Rome established a minimum body of common legal rules for the protection of cultural heritage. The essential rules of the Convention are: 1) the possessor of a cultural object which has been stolen shall return it; 2) access to justice by filing a request with the court or other competent authorities of the Contracting State where the cultural property is located, for its restitution; the possibility for the parties to [vezi tot]

0 Vizualizări 58

Competența de cercetare a faptelor penale din domeniul maritim și fluvial în legea penală română

Autor: Vasile Drăghici, Zafer Sadîc

Publicat în: Revista Dreptul nr. 4/2021

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Articolul antamează cadrul normativ referitor la competența organelor judiciare de a cerceta infracțiunile din domeniul transportului naval în România, cu prezentarea noțiunilor generale de competență în procesul penal român, o scurtă istorie a apariției și dispariției instanțelor sau secțiilor maritime și fluviale în România, urmată de examinarea normelor juridice în vigoare privind competențele instanțelor de judecată și a organelor de urmărire penală de cercetare a infracțiunilor din domeniul navigației civile, iar la final sunt formulate concluzii și unele propuneri de lege ferenda.

Competence to investigate criminal acts [vezi tot]

0 Vizualizări 53

Observații privind conținutul legal al art. 6 din Legea nr. 143/2000, republicată

Autor: Traian Dima, Adrian Hărătău

Publicat în: Revista Dreptul nr. 7/2021

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Făcând observațiile cuvenite cu privire la conținutul legal al art. 6 din Legea nr. 143/2000 republicată în anul 2014, autorii au ajuns la concluzia finală că art. 6 din menționata lege cuprinde trei incriminări distincte privind traficul de droguri de mare risc.

Astfel, art. 6 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 republicată, cuprinde infracțiunea de trafic de droguri de mare risc, prin prescrierea ne necesară din punct de vedere medical de astfel de substanțe de către un medic.

În alin. (2) al art. 6 din aceeași lege [vezi tot]

0 Vizualizări 57

Repere pentru realizarea distincției dintre infracțiunea de spălare a banilor și infracțiunea de tăinuire

Autor: Mihai-Costin Toader

Publicat în: Revista Dreptul nr. 10/2021

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: În cuprinsul acestui articol științific autorul abordează una dintre problemele cu care se confruntă practica judiciară actuală în materie penală. În concret, este vorba despre decelarea relației dintre infracțiunea de spălare a banilor și infracțiunea de tăinuire, pornind de la abordarea teoretică a comparației și ajungând la expunerea unor soluții din practica judiciară. Autorul propune criterii pe baza cărora această delimitare să se poată face într-o manieră clară și constantă.

Reference points for making the distinction between the offence of money laundering and the offence of concealment

Abstract: In [vezi tot]

0 Vizualizări 52

Infracţiunea de spălare a banilor în „noua” arhitectură conferită de Legea nr. 219/2019. Compatibilizarea constituţională a textului de incriminare

Autor: Conf. univ. dr. Adrian Fanu-Moca

Publicat în: Analele Universității de Vest din Timișoara – seria Drept nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul studiu analizează incriminarea spălării banilor realizată prin art. 49 din Legea nr.
129/2019, cu accent pe mutaţiile suferite de norma de incriminare în ideea compatibilizării ei cu
cerinţele de claritate şi predictibilitate impuse de Constituţia României.

Cuvinte-cheie: spălarea banilor; claritate; predictibilitate; tipicitate obiectivă; tipicitate subiectivă;
incriminare autonomă.

The Crime of Money Laundering in the „New” Arhitecture Conferred by Act no. 219/2019. Constitutional Compatibilization of the Incrimination Norm

Abstract: This study analyzes the criminalization of money laundering carried out by art. 49 [vezi tot]

0 Vizualizări 56

Numirea unui curator special în cazul săvârşirii infracţiunii de folosire a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia

Autor: drd. Cristina Nicorici

Publicat în: Analele Universității de Vest din Timișoara – seria Drept nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: 

În cursul unui proces penal pot apărea situaţii când există un conflict de interese între reprezentantul persoanei juridice şi aceasta din urmă. Un astfel de caz este cel în care administratorul unei societăţi este trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de folosire abuzivă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia.
Pe parcursul procesului penal, societatea ar trebui să fie reprezentată de administrator, însă, deoarece conflictul de interese dintre aceştia este sau ar trebui să fie evident, instanţa [vezi tot]

0 Vizualizări 86

Cauzele de aplicare a pedepsei amenzii şi de nepedepsire reglementate de Legea nr. 55/2021 în materia evaziunii fiscale

Autor: Conf. univ. dr. Adrian Fanu-Moca

Publicat în: Analele Universității de Vest din Timișoara – seria Drept nr. 1/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Acest studiu analizează noile reglementări ale art. 10 din Legea nr. 241/2005, în forma modificată prin Legea nr. 55/2021, prin care s-au instituit o cauză de aplicare a amenzii, obligatorie sau facultativă, în funcţie de cuantumul prejudiciului reparat şi, respectiv, o cauză specială de nepedepsire în cazul plăţii integrale a prejudiciului, majorat cu 20%, la care se adaugă creanţele fiscale accesorii.

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală, fraudă fiscală, amendă, prejudiciu, creanţe fiscale
accesorii.

The causes of the application of the penalty of [vezi tot]

0 Vizualizări 112