Ultima actualizare:
iunie 12, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Ordonanța nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Protecția prin mijloace de drept penal a patrimoniului cultural național arheologic

Autor: Anda MURGOI

Publicat în: Revista Dreptul nr. 4/2017

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Protection by criminal law means of the national cultural archaeological heritage

Abstract: The archaeological sites – material forms of our past – are a finite and non-renewable resource of knowledge of our history, in a constant state of vulnerability to external factors that can lead to their irretrievable loss. Among these factors, the most destructive one that can be distinguished is the phenomenon of archaeological poaching as a source of supply to the national and international art markets. The illegal trafficking of cultural goods, often also involving activities of laundering [vezi tot]

0 Vizualizări 79

Infracţiunile incriminate în cuprinsul Ordonanţei nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

Autor: Adina Maria Alexandra POPESCU, Bogdan Mihai DUMITRU

Publicat în: Pandectele Române nr. 2/2021

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: În cadrul acestui studiu vor fi analizate infracţiunile incriminate în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional. Având în vedere creşterea numărului de infracţiuni asupra patrimoniului arheologic, precum şi limitata cunoaştere a legislaţiei în cauză, apreciem utilă analiza elementelor constitutive ale infracţiunilor respective. În final, vom prezenţa concluziile noastre şi câteva propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei prezentate şi analizate.

Cuvinte-cheie: detector de metale; sit arheologic; infracţiuni asupra patrimoniului arheologic.

[vezi tot]

0 Vizualizări 76