Autor: Gheorghe Iulian IONIȚĂ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Modificarea legislației penale, în contextul punerii în aplicare a dispozițiilor Codului penal (2009), a generat și va mai genera multe dezbateri. În prezentul studiu, autorul identifică și prezintă principalele modificări ale textelor de incriminare a faptelor la regimul proprietății intelectuale.

Cuvinte-cheie: Cod penal; modificări; proprietate intelectuală; drepturi de autor; drepturi de proprietate industrială.

Titlul lucrării în engleză: Comments on the amendments of the text stipulating the criminalization of deeds against intellectual property

Abstract: The amendment/change of the criminal/penal law, given the enforcement of the provisions under the [vezi tot]