Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

The Danger of Islamic Terrorism in Romania

Autor: Ioana Celina PAŞCA

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2016

Revistă disponibilăaici.

[vezi tot]
0 Vizualizări 94

Particularități ale subiectului activ al infracțiunilor de terorism

Autor: Remus Jurj-Tudoran

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: Islamul; terorism; terorist; lup singuratic; de-radicalizare; religie pașnică.

Abstract: The author analyses, after a short introduction in Islam, in different situations, the active system of the terrorism offence, like: the suicide terrorism, the terrorist woman, the terrorist juvenile, the “lonely wolf” type of terrorist and the independent cells, by correlating with the interpretations of the texts from the Koran issued by masses of Muslims, eager for peace and quiet and on the opposite side with the interpretations of the clergy from the radical madrasa (religious schools), in which the Jihad [vezi tot]

0 Vizualizări 109

Terrorism: between the need for funding and obtaining funding sources

Autor: Viorel PAȘCA, Daniela Simona ORZA

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2019

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The beginning of the 21-st century is characterized by globalization, instability, uncertainty, but also by the recrudescence of terrorism, which has become one of the main threats to human society and democracy. An analysis of the evolution of international terrorism reveals that the actions taken are more and more dangerous due to the easier access of terrorist groups to financial resources, resources that enable them to acquire more and more sophisticated weaponry, technological and propaganda tools. The number and severity of acts of terrorism [vezi tot]

0 Vizualizări 97

Instigarea publică la săvârșirea unei infracțiuni de terorism și libertatea de exprimare în practica Curții Europene a Drepturilor Omului

Autor: Remus JURJ-TUDORAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: terorism; libertate de exprimare; jurnalism investigativ.

Abstract: The present study examines the freedom of expression in the practice of the European Court of Human Rights, with reference to terrorist offenses, with the specific right to expression of the journalist, emphasizing the role of investigative journalism by attracting, in principle, a level particularly high protection, both against requests for disclosure of sources and against the challenges of slanderous processes. At the same time, it is stressed that investigative journalism can interfere with sensitive, classified materials that affect national and international security, which implies [vezi tot]

0 Vizualizări 109

Finanțarea terorismului – teorie și practică judiciară

Autor: Remus JURJ-TUDORAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: terorism; finanțarea terorismului.

Abstract: In the contents of the study there are analyzed the elements of the offence of financing the terrorism and assimilated crimes, as well as the judicial practice between the European Union States and USA, and it is underlined that in the context of a criminal trial, the prosecutors and the judicial courts have to establish if an organization or a natural or legal person, including the fighter of the lonely wolf type, should be considered a terrorist entity, under some national judicial procedures, considering other circumstances, whether or [vezi tot]

0 Vizualizări 115

Câteva considerații referitoare la societățile comerciale din perspectiva legislației privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Autor: Manole Ciprian POPA

Publicat în: Revista Română de Drept Comercial nr. 2/2020

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Noua legislaţie în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului a generat în sarcina societăţilor comerciale obligaţia de a declara beneficiarul real al societăţii la oficiul registrului comerţului, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali. Criteriile pe baza cărora se determină beneficiarul real, consecinţele neîndeplinirii obligaţiei de declarare a beneficiarului real şi lipsa unui mecanism adecvat prin care să poată fi identificate societăţile exceptate de la îndeplinirea acestei obligaţii pot ridica probleme serioase, aşa cum vom arăta în lucrarea de faţă.

Cuvinte-cheie: beneficiar real; [vezi tot]

0 Vizualizări 109

Elemente de tactică cu privire la trecerea de la procesul investigativ informativ operativ la procesul penal în cazul investigării infracțiunilor contra securității naționale şi de terorism

Autor: Doru Ioan CRISTESCU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Anchetarea infracțiunilor contra securității naționale și de terorism, cu excepția celor care sunt constatate in mod spontan, presupun in cele mai multe cazuri, trecerea de la procesul investigativ informativ operativ la procesul penal, declanșată prin sesizarea de către organele răspunzătoare cu aplicarea legii in domeniul securității naționale, in condițiile. prevederilor art. 61 din C.pr.pen., a organelor de urmărire penală, operațiune care este supusă unor reguli tactice criminalistice vizând alegerea momentului oportun ale acestei transgresări, precum şi in ce privește efectele asupra procedeelor investigative [vezi tot]

0 Vizualizări 138

Terorismul cibernetic

Autor: Adrian Cristian MOISE

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 10/2015

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat realizat de redacție: Atacurile teroriste săvârşite în cyberspaţiu reprezintă o categorie de infracţiuni în cyberspaţiu, care se referă la abuzurile comise asupra tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, acest fenomen fiind cunoscut şi sub denumirea de cyberterorism. Terorismul în cyberspaţiu cuprinde atât criminalitatea în cyberspaţiu cât şi terorismul. Terorismul nu este un fenomen nou, fiind utilizat pentru a descrie comportamente criminale cu mult timp înainte de dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Perturbarea gravă sau distrugerea funcţionării unor sisteme informatice şi a infrastructurii reţelelor informatice ale unui stat reprezintă cele mai importante ţinte [vezi tot]

0 Vizualizări 143

Particularităţi privind investigarea finanţării terorismului

Autor: Adrian Cristian MOISE

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 3/2017

Disponibil online: aici.

Abstract: The financing of terrorism is performed when any person by any means, directly or indirectly, with illicit purpose and intentionally, provide or collect funds with the intention of using them or knowing that they will be used, in whole or in part, in order to commit a terrorist act. When investigating terrorist financing, the funds are traced from their origin to the terrorist organisation, and then to terrorists or terrorist cells, which use the funds to commit terrorist attacks. Terrorist organisations can raise funds both from legal sources, such [vezi tot]

0 Vizualizări 99

L’exception terroriste dans la procedure pénale française

Autor: François ROUSSEAU

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2016

Revistă disponibilăaici.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 137