Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Legea 53/2003 Codul muncii
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Infracţiuni prevăzute de Codul muncii

Autor: Laura Sofica OANCEA, Simina Diana OANCEA

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 5/2016

Rezumat: Actualul Cod al muncii din România reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii. Prezentul Cod se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care nu conţin dispoziţii specifice derogării.

Cuvinte-cheie: Codul muncii; răspundere penală; jurisdicţia muncii; legi speciale.

Abstract: The current Labour Code from Romania regulates all individual and collective labor relations, how control is applied of regulations in the field of labor relations and labor [vezi tot]

0 Vizualizări 93

Soluţionarea plângerilor penale privind infracţiuni prevăzute de Codul muncii. Obligaţiile procurorului

Autor: Elena-Andreea FRASIE

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 9/2014

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Cele mai grave dintre faptele ilicite pe care angajatorul le poate săvârşi împotriva salariatului sunt incriminate de lege ca infracţiuni, iar salariatul are un singur mijloc de apărare: plângerea penală. Pentru ca plângerea penală să aibă eficienţă, să-şi poată atinge scopul, toate sistemele de drept ale lumii prevăd o condiţie esenţială: procurorul să nu fie abuziv. Procurorul abuziv are o caracteristică anume care-l defineşte prin excelenţă: el neagă evidenţa. Tocmai asta s-a întâmplat într-un caz recent: pentru a dispune neînceperea urmăririi penale împotriva angajatorului acuzat de săvârşirea unui concurs [vezi tot]

0 Vizualizări 95