Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloace de drept penal. Analiza infracţiunii de obţinere ilegală de fonduri europene

Autor: JIGĂU Cătălin
Publicat în: Pandectele Romane nr. 5/2018
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Importanţa resurselor financiare de care dispune Uniunea Europeană, dar şi valoarea ridicată a prejudiciilor determinată de gestionarea defectuoasă a resurselor comunitare, a determinat instituirea de măsuri administrative şi judiciare pentru protecţia fondurilor europene.

În acest sens, la data de 26 iunie 1995 a fost adoptată Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, prin intermediul căreia s-au stabilit norme minime privind definirea faptelor şi consecinţele care intervin în cazul fraudării bugetului comunitar.

Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene a fost completată cu trei Protocoale, [vezi tot]

0 Vizualizări 296

Admisibilitatea cererilor de stabilire pe cale judiciară a ratei dobânzii în cazul împrumuturilor acordate într-o monedă străină (CHF/Euro)

Autor: Diana BERLIC

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: bancă; clauză; contract de credit; consumator; dobândă; împrumut; profesionist; rată.

Abstract: The author examines the possibility for the court to modify the interest rate on foreign currency loans as a result of the unfairness of the interest rate claused in credit agreements between professionals and consumers, concluding that current legislation in the field does not allow this possibility, which is why some legislative changes have been initiated.

Keywords: bank; clause; credit agreement; consumer; interest; loan; professional; rate.

[vezi tot]
0 Vizualizări 107

Deturnarea de fonduri din bugetele Uniunii Europene

Autor: Daniel GRĂDINARU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Deturnarea de fonduri constă în schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. În dispoziţiile analizate este incriminată şi fapta de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut, dacă aceasta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Dacă faptele menţionate au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale [vezi tot]

0 Vizualizări 143

Obţinerea ilegală de fonduri ale Uniunii Europene. Tendinţe jurisprudenţiale

Autor: Daniel GRĂDINARU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri ale Uniunii Europene constă, potrivit actualei reglementări, în folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Aceasta poate fi de asemenea săvârşită prin omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta [vezi tot]

0 Vizualizări 112

Curtea de Apel Târgu Mureș, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, Decizia nr. 274 din 22 mai 2015 (Studiu de Caz)

Autor: Georgiana TUDOR

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2018

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Problemele de drept pe care le relevă prezentul articol privesc încadrarea juridică a faptelor săvârșite, răspunderea penală a persoanei juridice, măsura confiscării, efectele hotărârii judecătorești.

Cuvinte-cheie: contract de finanțare; infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE; infracțiuni concurente; acţiunea civilă în procesul penal.

Târgu Mureș Court of Appeal, Criminal section and for juvenile and familly cases, Decision no. 274 dated 22.05.2015 (Case Law Study)

Abstract: The actions of the defendant who, as project manager and representative of the beneficiary of the investment – the Local Council, presented false, incorrect or incomplete statements or documents, [vezi tot]

0 Vizualizări 184

Analiza infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Perspectiva noii Directive „P.I.F”

Autor: ȘANDOR Claudiu

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn contextul noilor schimbări aduse de adoptarea Directivei privind Protecţia Intereselor Financiare ale Uniunii Europene în anul 2017, o atenţie deosebită poate fi acordată noilor forme de incriminare ale comportamentelor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. S-a încercat ca, prin intermediul prezentului studiu, autorul să prezinte în mod comparativ forma comportamentelor cu relevanţă penală din legislaţia în vigoare precum şi cele expuse în noua Directivă. Textul noii Directive conţine o formă modernă de incriminare, în acord cu alte acte unionale, motiv pentru care se ridică întrebarea legitimă dacă [vezi tot]

0 Vizualizări 153

Frauda „tip carusel” în Uniunea Europeană. O problemă eternă

Autor: BOTA Vlad-Andrei

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatScopul principal al acestui articol este să determine în ce măsură, de la apariţia acestei scheme ingenioase cunoscute sub denumirea de „frauda de tip carusel privind TVA” (cunoscută şi ca frauda intermediarului inexistent), autorităţile Uniunii Europene au reuşit să inventeze mijloace la fel de ingenioase prin care să stopeze acest mecanism fraudulos sau este incapabilă să controleze acest fenomen.

Structura conţinutului va fi realizată prin 4 capitole: – I. Analiza fenomenului de fraudă privind TVA; II. Precizări privind principalele tipuri de fraudă privind TVA; III. Comparaţie privind diversele măsuri adoptate [vezi tot]

0 Vizualizări 296

Art. 18 din Legea nr. 78/2000. Câteva „scăpări” ale doctrinei autohtone de drept penal

Autor: AVĂŞAN Daiana-Giorgiana

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatUna dintre problemele centrale cu care se confruntă Uniunea Europeană este reprezentată de faptele care aduc atingere propriului buget, bugetului administrat de aceasta ori în numele său. Având în vedere faptul că la nivelul Statelor Membre, atât persoanele fizice cât şi cele juridice au reuşit de-a lungul timpului să apeleze la diverse subterfugii care au afectat în final bugetele Uniunii, a apărut necesitatea adoptării unui set de norme omogene, proporţionale şi disuasive care să prevină şi să sancţioneze acest tip de conduite. În consecinţă, în anul 1995 a [vezi tot]

0 Vizualizări 141

Subsidy Fraud in Protection of Financial Interests of European Union: Achievements and Challenges

Autor: Lucija SOKANOVIĆ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2015

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The article gives an overview of the development of the criminal protection of the financial interests of European Union. It presents the latest legislative proposal concerning the fight against fraud to the Union’s financial interests: Proposal for a Directive on the fight against fraud to the Union’s financial interests by means of criminal law. The article indicates legal effects of the differences in the material scope of the competence of Eurojust and European Public Prosecutor’s Office in comparison with Directive. Croatian legislative solution is assed as [vezi tot]

0 Vizualizări 135

Criminal law protection of the financial interests of the EU results and conclusions of a Hercule III project

Autor: Ákos FARKAS, Judit JACSÓ, Bence UDVARHELYI

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2019

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The main objective of this paper is to present the most important conclusions and findings of the „Criminal law protection of the financial interests of the EU – Focusing on money laundering, tax fraud, corruption and on criminal compliance in the national legal systems with reference to cybercrime” project which was coordinated by the University of Miskolc, Faculty of Law. In the framework of the project a practice-orientated comparative research was carried out, two international conferences and two international workshops were [vezi tot]

0 Vizualizări 101