Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Evaziunea fiscală
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie
Featured

Venitul din transferul de monedă virtuală și evaziunea fiscală

Autor: avocat Dan-Sebastian CHERTES

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prin acest articol autorul își propune să analizeze reglementarea venitului din transferul de monedă virtuală, raportat atât la prevederile fiscale, cât și la implicațiile penale ale nedeclarării acestuia. Este considerat relevant momentul la care venitul a fost realizat, moment la care se naște obligația de declarare. De asemenea, sunt analizate diverse ipoteze care, la nivelul altor legislații, generează obligația de declarare a câștigului sau pierderii în legătură cu tranzacțiile cu monede virtuale. Sunt propuse modificări legislative care să clarifice aceste situații.

Nu în ultimul rând, autorul analizează [vezi tot]

0 Vizualizări 215

Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale – un imperativ al societăţilor moderne

Autor: Alia Gabriela DUŢĂ

Publicat în: Revista de Științe Juridice nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

Prevention and Combating Tax Evasion – An Imperative of the Contemporary Societies

Abstract: Due to the fact that tax evasion leads to the erosion of fiscal system’s efficiency, as well as to distortions in public expenditure planning and financing management, in view of the discrepancy between the level of potential taxes and that of effectively collected taxes from the contributors, combating this economic plague must represent a priority.

Keywords: prevention; combating tax evasion; fiscal policy; taxes.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 102

Probleme controversate de drept privind latura civilă, în cauzeleavând ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală

Autor: Alexandra Mihaela Şinc 

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală; pretențiile părții civile; obligarea inculpatului la repararea prejudiciului; plata prejudiciului în cauzele cu mai mulți inculpați; măsuri asigurătorii; sechestrul instituit asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale suspectului; prejudiciu…

[vezi tot]
0 Vizualizări 183

Evaziune fiscală și prețuri de transfer

Autor: Roman Bradu, Corneliu Preda

Publicat în: 2022, JURIDICE.ro

Rezumat:

Stabilirea granițelor dintre comportamentele care constituie evaziune fiscală și cele ce se situează în afara ilicitului penal reprezintă un subiect de maxim interes atât pentru persoanele chemate să aplice legea, cât și, mai ales, pentru justițiabil. În prezentul articol autorii își propun să analizeze relația evaziune fiscală – prețuri de transfer. În jurul acesteia s-a format de-a lungul timpului o practică neunitară la nivelul organelor judiciare, aptă să genereze confuzii. Autorii consideră că problemele relative la prețurile de transfer se plasează în zona contencios-fiscală, nefiind sub autoritatea legii penale. În susținerea acestei opinii [vezi tot]

0 Vizualizări 143

Despre heirupism şi evaziune fiscală

Autor: Milu-Constantin Timoce

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
0 Vizualizări 78

Este sau nu infracțiunea de evaziune fiscală, infracțiune de pericol?

Autor:  Mihai-Costin Toader

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
0 Vizualizări 105

On a new tool to combat tax evasion

Autor: Csaba SZILOVICS

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2019

Revistă disponibilăaici.

Abstract: These days, the Hungarian Government has established new tools in the fight against the tax fraud, and tax avoidance. These new appliances mostly use the digital world elements, like Online cash register, Electronic Public Road Trade Control System (EKÁER), digital billing system and HU-GO network system. Therefore, in the last few years the Hungarian central budgeting proceeds dynamically increased, and strongly reduced the moonlight economy. This essay introduces some aspects of this process.

Keywords: tax fraud; tax administration; digital government; VAT; central budgeting; transport; billing; HU-GO; EKÁER.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 121

Infracțiunea de evaziune fiscală în modalitatea prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 – Implicații fiscale. Actele de control ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – mijloace de probă?

Autor: Marian DRĂGULESCU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: acte de control; Agenția Națională de Administrare Fiscală; evaziune fiscală; infracțiune; mijloc de probă.

Abstract:

In the article, the author addresses the following issues:

a) the implications of tax evasion in the area of tax obligations, with specific reference to the VAT mechanism, the profit tax, the dividend tax;

b) the character of the evidence of the controlling papers of the National Agency for Fiscal Administration made under the prosecutor’s order after the commencement of the criminal prosecution.

Keywords: controlling papers; National Agency for Fiscal Administration; tax evasion; crime; evidence.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 100

Probleme controversate privind evaziunea fiscală, din perspectiva dreptului penal şi procesual penal

Autor: Alexandra Mihaela ȘINC

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Lucrarea punctează o serie de aspecte practice şi orientări jurisprudenţiale cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală inclusiv răspunderea persoanei juridice şi statutul inspectorilor antifraudă.

Cuvinte-cheie: Legea nr. 241/2005; evaziune fiscală; prejudiciu; măsuri asiguratorii; inspectori antifraudă.

Abstract: The paper points out a number of practical aspects and jurisprudential orientations on the crime of tax evasion, including the liability of the legal person and the status of antifraud inspectors.

Keywords: Law no. 241/2005; tax evasion; injury; protective measures; antifraud inspectors. …

[vezi tot]
0 Vizualizări 143

Infracțiunile de bancrută (III) – Articolul 241 C. pen. – Bancruta frauduloasă

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de bancrută, atât simplă, cât şi frauduloasă, prevăzute de art. 240-241C. pen. Această a treia parte tratează infracţiunea de bancrută frauduloasă. Subiectul activ al infracţiunii, deşi, în drept, necalificat, în fapt nu poate fi decât o persoană cu funcţie de conducere în cadrul debitorului-persoană juridică. Obiectul juridic este tratat sub aspectul conţinutului constitutiv al infracţiunii, care prevede trei modalităţi alternative de săvârşire. Infracţiunea nu are obiect material, cu excepţia distrugerii evidenţelor. Infracţiunea este una [vezi tot]

0 Vizualizări 242