Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Efectuarea de operaţiuni fără autorizaţie cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Infracțiunea prevăzută în art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

Autor: Simona RUSU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: infracțiune; Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare.

Abstract: The author analyzes the offense provided in art. 16 of Law no. 194/2011 on combating operations with products susceptible to psychoactive effects, other than those stipulated by the normative acts in force, presenting some opinions expressed in the matter and arguing its own point of view.

Keywords: offense; Law no. 194/2011 on combating operations with products susceptible to psychoactive effects, other than those provided by the normative acts [vezi tot]

0 Vizualizări 129

Considerații juridice asupra noțiunii de ,,substanțe psihoactive” și consecințele juridice generate de definirea acestui termen

Autor: Simona RUSU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2020

Disponibil onlineaici

Cuvinte-cheie: substanțe psihoactive, substanțe posibil să aibă efecte psihoactive, droguri, control internațional, control național.

Legal considerations on the notion of “psychoactive substances” and the legal consequences generated by the definition of this term

Abstract: The author aims to identify in the article the legal consequences generated by the definition of the terms psychoactive substances, substances likely to have psychoactive effects and drugs, in special laws and also those legal consequences generated by the different legal nature of control over them, respectively international control and national control.

Keywords: psychoactive substances, substances likely [vezi tot]

0 Vizualizări 123

Tribunalul Cluj, Secția penală, Sentința nr. 22/23.01.2019 (Studiu de Caz)

Autor: Daniel Nițu

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2020

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Analiza este realizată în jurul a 2 situații, și anume: (1) Cu toate că exista o îndoială cu privire la natura substanţelor, acuzarea a preferat să aleagă încadrarea juridică cea mai severă şi defavorabilă inculpaţilor, şi să nu dea efect principiului in dubio pro reo. Din perspectiva infracţiunii de efectuare de operaţiuni cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive, probaţiunea administrată a dovedit caracterul acestor substanţe ca fiind apte să producă asemenea efecte psihoactive; (2) Ţinând seama că inculpatul a recunoscut acuzaţiile ce îi [vezi tot]

0 Vizualizări 163