Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Libertatea de exprimare – art. 10 CEDO
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Instigarea publică la săvârșirea unei infracțiuni de terorism și libertatea de exprimare în practica Curții Europene a Drepturilor Omului

Autor: Remus JURJ-TUDORAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: terorism; libertate de exprimare; jurnalism investigativ.

Abstract: The present study examines the freedom of expression in the practice of the European Court of Human Rights, with reference to terrorist offenses, with the specific right to expression of the journalist, emphasizing the role of investigative journalism by attracting, in principle, a level particularly high protection, both against requests for disclosure of sources and against the challenges of slanderous processes. At the same time, it is stressed that investigative journalism can interfere with sensitive, classified materials that affect national and international security, which implies [vezi tot]

0 Vizualizări 109

Particularităţi ale limitării libertăţii de exprimare pe internet în cazul discursului urii (hate speech)

Autor: Carmen MOLDOVAN

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2018

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Libertatea de exprimare nu constituie un drept absolut. Exercitarea sa poate fi restrânsă, cu respectarea condiţiilor generale prevăzute în instrumentele juridice internaţionale şi naţionale, atunci când se aduce atingere altor drepturi şi interese legitime individuale sau colective, prin discursuri sau mesaje ce depăşesc sfera acceptabilă a criticii şi constituie derapaje în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare. Discursul urii (hate speech) constituie un astfel de derapaj, care prezintă valențe particulare în cazul difuzării şi răspândirii mesajelor sau discursurilor ce pot fi încadrate în această formă de [vezi tot]

0 Vizualizări 122

Freedom of thought, opinion, and religious beliefs in the case of persons deprived of their liberty

Autor: Radu Florin GEAMĂNU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2019
Disponibil onlineaici.
Abstract: This paper deals with the issue of freedom of thought, opinion, and religious beliefs in the case of persons deprived of their liberty. The study has a first part which consists in a presentation of the international standards (United Nations, Council of Europe, European Union), followed by a presentation of the national standards (the freedom of thought, opinion, and religious beliefs being a fundamental freedom, prescribed by the Romanian Constitution). An analysis is made based on the European Convention of Human [vezi tot]

0 Vizualizări 104

Libertatea de exprimare – inaplicabilă în cazul ziariștilor care au comis acțiuni specifice pentru a cumpăra arme de foc într-un mediu infracțional, în scopul de a crea știri senzaționale

Autor: Remus Jurj-TUDORAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Achiziționarea de către ziariști a unor arme de foc de pe piața neagră în scopul susținerii tezelor unui articol pe care îl scriau despre piața neagră locală a armelor, nu beneficiază de protecția art. 10 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (denumită în continuare Convenția), deoarece condamnările reclamanților nu s-au bazat pe restricții specifice celor privind presa, ci ei au fost condamnați numai din cauza incapacității lor de a se conforma Legii privind regimul armelor, care este aplicabilă tuturor.

Cuvinte-cheie: libertatea de exprimare; mediu infracțional.

Titlul lucrării în engleză: [vezi tot]

0 Vizualizări 90

New technologies and freedom of expression with the reference to the case law of European Court of Human Rights

Autor: Nikola Paunovic

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2020

Revistă disponibilăaici.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 122

Dreptul la liberă exprimare –de la perspectiva civilă la cea penală

Autor: Cristina ROTARU-RADU

Publicat în: In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (coord. Adriana Almășan, Ioana Vârsta, Cristina Zamșa), Ed. Hamangiu, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: Libertatea de expresie reprezintă unul din fundamentele unei societăţi democratice, dar poate suferi limitări atunci când aduce atingere securităţii naţionale, dreptului şi libertăţii altor persoane. Creaţiile artistice se bucură de protecţia art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, dar orice artist care se prevalează de libertatea sa de exprimare îşi asumă îndatoririle şi responsabilităţile impuse de acest text. Drept urmare, nu există o incompatibilitate între existenţa libertăţii de exprimare şi posibilitatea ca autorul creaţiei artistice să poată fi sancţionat [vezi tot]

0 Vizualizări 161

Libertatea de exprimare a avocatului în jurisprudența CEDO

Autor: Adela-Diana TARȚA

Publicat în: Jurnalul Baroului Cluj nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Având în vedere dezvoltarea continuă a societății, evoluția mass-mediei, apariția unor mijloace tehnice tot mai performante, dar și preluarea unei mentalități occidentale din ce în ce mai liberale, dreptul la liberă exprimare dobândește un rol esențial în prezent. Odată cu această evoluție, este imperios necesară toleranța și spiritul de deschidere, acordându-se posibilitatea persoanelor de a-și exprima opiniile în spațiul public sau privat. În anumite profesii, precum cea de avocat, dreptul la liberă exprimare are chiar un rol esențial, iar asigurarea unor mijloace de protecție eficiente este [vezi tot]

0 Vizualizări 174