Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Privilegiul contra autoincriminării
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie
Featured

Privilegiul contra autoincriminării și criptografia

Autor: George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: În acest articol autorul a analizat relaţia existentă între privilegiul contra autoincriminării şi criptarea datelor informatice. Având în vedere complexitatea subiectului, acesta a încercat o analiză în profunzime, pornind chiar de la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia privilegiului contra autoincriminării. Având în vedere raţionamentele desprinse din diversele cauze aflate pe rolul Curţii, autorul a încercat să tranşeze problematica aplicării privilegiului supus analizei raportat la diverse situaţii concrete, ca de exemplu: atunci când o persoană este constrânsă să transmită cheia de decriptare ori să decripteze în [vezi tot]

0 Vizualizări 216

Aspecte critice privind reglementarea dreptului la tăcere şi la neautoincriminare în procedura penală română, cu referințe de drept comparat

Autor: Voicu PUȘCAȘU

Publicat în: Analele Universității de Vest din Timișoara – seria Drept nr. 1/2014

Disponibil online: aici.

Rezumat: Studiul de faţă îşi propune să analizeze reglementarea unei garanţii procesual penale de prim rang, şi anume dreptul la tăcere şi la neautoincriminare, îndeosebi în procedura penală română atât în forma vechiului Cod de procedură penală dar, mai ales, a noii reglementări incidente odată cu intrarea în vigoare, la data de 1 februarie 2014, a noului Cod de procedură penală. Se urmăreşte nu doar a se prezenta aspectele de noutate şi continuitate ale reglementării naţionale, dar şi prin raportare la standardul Curţii Europene a Drepturilor Omului, [vezi tot]

0 Vizualizări 100

Short considerations regarding the possibility of acknowledging the offence of leaving the accident’s scene if the vehicle crash was made with intention

Autor: Bogdan Mihai Dumitru

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2019

Disponibil onlineaici.

Abstract: There is a jurisprudential and doctrinal orientation which acknowledges cumulatively the offence of hitting or other violence or as the case may be, attempt of murder with leaving the accident scene. Another jurisprudential and doctrinal orientation states that the offence of leaving the accident scene cannot be considered as to be borne by the perpetrator. Through a careful analysis of Anglo-Saxon and continental legal doctrine, the relevant national law texts, as well as the international ones of the European Union, the case law of the European [vezi tot]

0 Vizualizări 123

The witness’s right against self-incrimination. National standard

Autor: Ioan-Paul CHIȘ
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society 2018
Disponibil onlineaici.
Abstract: This study is meant to reveal the legal solution in the Romanian system regarding the witness’s right not to contribute to self-incrimination. Thus, as a translation of the principle nemo testis idoneus in re sua, the Romanian legislator stipulated the witness’s right against self-incrimination under the privilege of not using his statements, in consideration of his locus standi, against him, regardless of the fact that he later on was given the status of a defendant for the same offence or whether he is a defendant [vezi tot]

0 Vizualizări 149

Hearing as a witness the person against whom criminal charges may be filed

Autor: Mircea DAMASCHIN
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society 2017
Disponibil online: aici.
Abstract: In the present study we address the issue of hearing as a witness, during the criminal trial, the person against whom, when considering the evidence included in the file, a charge could be pressed for a criminal offense. Referring to this issue, it is necessary to mention that the current Romanian Code of Criminal Procedure, entered into force on 2.1.2014, introduced a new article to the previous regulation which had enshrined the witness’s right against self incrimination. As we shall see, [vezi tot]

0 Vizualizări 107

Dreptul martorului de a nu se autoincrimina și de a fi asistat de avocat

Autor: Georgiana SAS

Publicat în: Jurnalul Baroului Cluj nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În ciuda unei istorii tumultuoase, dreptul suspectului și al inculpatului de a nu se autoincrimina și de a beneficia de asistență juridică se regăsesc actualmente în toate legislațiile moderne, cadrul normativ național nefăcând excepție. Nu același lucru poate fi spus însă despre drepturile recunoscute martorului în cadrul procesului penal, cu atât mai puțin atunci când discuția privește martorul bănuit, un participant care, deși formal are calitatea de martor, se află de facto în situația suspectului. Prezenta lucrare examinează legislația națională în ceea ce privește consacrarea si [vezi tot]

1 Vizualizări 472

Poor Rich Girl… Este persoana juridică cel mai si(n)gur inculpat în procesul penal?

Autor: Laura STĂNILĂ

Publicat în: Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr (coord.), Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituție transatlantică. De la evaluarea vinovăției la aplicarea și executarea sancțiunilor, Ed. Solomon, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: Dreptul la un proces echitabil consacrat de art. 6 din CEDO cuprinde o serie de garanții care au ca menire protejarea suspecților sau inculpaților, fie ei persoane fizice, fie juridice, de abuzurile organelor judiciare care ar putea rezulta ca urmare a derulării acuzării. Însă drepturile derivate din acest adevărat principiu al echitabilității procesuale au fost creionate inițial prin referire la ființa umană și valorile inerente acesteia. Iată de ce privilegiul nonautoincriminării [vezi tot]

0 Vizualizări 131