Ultima actualizare:
septembrie 25, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Garanțiile prevăzute de art. 6 CEDO
Materiale per pagină:

Featured

Privilegiul contra autoincriminării și criptografia

Autor: George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: În acest articol autorul a analizat relaţia existentă între privilegiul contra autoincriminării şi criptarea datelor informatice. Având în vedere complexitatea subiectului, acesta a încercat o analiză în profunzime, pornind chiar de la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia privilegiului contra autoincriminării. Având în vedere raţionamentele desprinse din diversele cauze aflate pe rolul Curţii, autorul a încercat să tranşeze problematica aplicării privilegiului supus analizei raportat la diverse situaţii concrete, ca de exemplu: atunci când o persoană este constrânsă să transmită cheia de decriptare ori să decripteze în [vezi tot]

0 Vizualizări 41

Prelungirea arestării preventive și condiția suspiciunii rezonabile că inculpatul a săvârşit o infracţiune

Autor: Cătălin Oncescu

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: arestare preventivă; avocat; infracțiune; suspiciune rezonabilă; prezumția de nevinovăție autoritate de lucru judecat; judecător de drepturi și libertăți.

[vezi tot]
0 Vizualizări 0

Aplicarea directă a art. 6 CEDO în materie penală. Desființarea sentinței pentru efectuarea defectuoasă a cercetării judecătorești

Autor: Georgian Toader, Daniel Manolache

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: CEDO; cercetare judecătorească; Curtea de Apel Cluj; sentință; nulitate absolută.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 1

Dreptul martorului de a nu se acuza. Inutilizabilitatea şi excluderea probei. Jurisprudenţă

Autor: Iulian BĂLAN

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Studiul de faţă extrage din analiza mai multor hotărâri judecătoreşti române şi străine o serie de reguli jurisprudenţiale în materia sancţiunilor aplicabile declaraţiei date de martor în propria cauză: conform principiului nemo tenetur se detegere, declaraţia nu poate fi folosită. Sancţiunea este atrasă de funcţionalitatea declaraţiei ca probă în acuzare. Încălcarea acestui principiu cu ocazia obţinerii probei atrage sancţiunea distinctă a excluderii probei. Încălcarea este dată de suspiciunea existentă la adresa martorului, iar suspiciunea poate rezulta în mod rezonabil din datele aflate la dispoziţia organului [vezi tot]

0 Vizualizări 16

Short considerations regarding the possibility of acknowledging the offence of leaving the accident’s scene if the vehicle crash was made with intention

Autor: Bogdan Mihai Dumitru

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2019

Disponibil onlineaici.

Abstract: There is a jurisprudential and doctrinal orientation which acknowledges cumulatively the offence of hitting or other violence or as the case may be, attempt of murder with leaving the accident scene. Another jurisprudential and doctrinal orientation states that the offence of leaving the accident scene cannot be considered as to be borne by the perpetrator. Through a careful analysis of Anglo-Saxon and continental legal doctrine, the relevant national law texts, as well as the international ones of the European Union, the case law of the European Court [vezi tot]

0 Vizualizări 19

Comparative aspects regarding the settlement under the code of criminal procedure of 1969 by the high court of cassation and justice of an appeal against an unreasoned conviction sentence delivered by the court of appeal subsequent to the acquittal decision issued by the trial court


Autor:
Mircea Constantin SINESCU

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: This article examines, in relation to the national law (the Code of Criminal Procedure of 1969) and the provisions of the European Convention on Human Rights, the judgment of an appeal filed against an unreasoned sentencing decision delivered by the appellate court subsequent to a decision for acquittal rendered by the first-instance court (trial court). The article approaches this issue in light of the domestic and the international case law, with a highlight on several sentences that are deemed illegal due to their [vezi tot]

0 Vizualizări 37

Locul procurorului în sala de judecată din perspectiva jurisprudenței CEDO

Autor: Răzvan-Horațiu RADU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Potrivit jurisprudenței CEDO revizuită, Curtea nu ridică probleme cu privire la locul procurorului, acesta din urmă fiind o problemă de organizare internă. Cu toate acestea, o încălcare a dreptului la un proces echitabil poate apărea în situațiile în care poziția procurorilor în instanță, coroborată cu alte aspecte, ar putea conduce la încălcarea dreptului la apărare în cursul judecății. 

CEDO a analizat aceste aspecte atât din perspectiva dreptului la un proces echitabil, cât și din perspectiva garanției imparțialității, fără a identifica vreo cauză a problemelor. În România, procurorul are un loc stabilit în instanță, [vezi tot]

0 Vizualizări 34

Legal termination in preventive measures

Autor: Nadia CANTEMIR-STOICA

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: This study will present the institution the legal termination of the preventive measures in light of the new code of criminal procedure, which on the one hand expanded the scope of preventive measures that can be taken against a defendant, and on the other hand has introduced new regulations which we will refer at. We will analyze the situation of each one of the preventive measures by the time the measure will be legally terminated, with reference to the issues that were not covered [vezi tot]

0 Vizualizări 18

Controlul de convenţionalitate – viziunea CEDO asupra instituției confiscării (speciale, extinse, în lipsa unei soluții de condamnare, de la terți) conform Directivei 2014/42/EU

Autor: MOROȘAN Dan

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn ceea ce priveşte scopul prezentei lucrări, realizarea unei analize comprehensive asupra instituţiei confiscării în lumina Convenţiei este un demers cel puţin ambiţios, poate chiar imposibil, în lipsă de precizări suplimentare. În acest sens, abordarea din cuprinsul prezentei lucrări se raportează la cele din urmă evoluţii legislative incidente în materia dreptului unional cu privire la armonizarea legislaţiei statelor membre, respectiv Directiva 2014/42/EU.     

Analiza începe prin expunerea modificărilor realizate la nivel unional, iar mai apoi, sunt prezentate instituţiile create şi implementate în ordinea juridică naţională. În continuare, instituţiile precizate mai [vezi tot]

0 Vizualizări 15

Considerații asupra procedurii abreviate în cazul recunoașterii învinuirii

Autor: Matei-Ciprian GRAUR

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Considerations regarding the abbreviated procedure in case of the admission of guilt

Abstract: In this study, the author describes the institution of the admission of guilt as a continuation of the previous regulation set forth by the Old Code of criminal procedure, stemming from the desire of the State to accelerate the time-limits for conducting criminal proceedings, both due to the European rigors in the matter and as a result of the intent to observe the right to a fair trial.

The structure and the body of the study [vezi tot]

0 Vizualizări 17