Ultima actualizare:
iunie 12, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Garanțiile prevăzute de art. 6 CEDO
Materiale per pagină:

Featured

Privilegiul contra autoincriminării și criptografia

Autor: George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: În acest articol autorul a analizat relaţia existentă între privilegiul contra autoincriminării şi criptarea datelor informatice. Având în vedere complexitatea subiectului, acesta a încercat o analiză în profunzime, pornind chiar de la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia privilegiului contra autoincriminării. Având în vedere raţionamentele desprinse din diversele cauze aflate pe rolul Curţii, autorul a încercat să tranşeze problematica aplicării privilegiului supus analizei raportat la diverse situaţii concrete, ca de exemplu: atunci când o persoană este constrânsă să transmită cheia de decriptare ori să decripteze în [vezi tot]

0 Vizualizări 135

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul ține în revistă aspectele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, respectiv independența magistratului – condiție a unui proces echitabil.

Cuvinte-cheie: independența magistraților;proces echitabil;procedura penală.

Titlul lucrării în engleză: Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely the magistrate’s independence – condition of a fair trial.

Keywords: independence of magistrates;fair trial;criminal [vezi tot]

0 Vizualizări 49

Entrapment in Case of Corruption Offenses – Breach of the Right to a Fair Trial

Autor: Magdalena ROIBU

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2014

Revistă disponibilăaici.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 57

Aspecte critice privind reglementarea dreptului la tăcere şi la neautoincriminare în procedura penală română, cu referințe de drept comparat

Autor: Voicu PUȘCAȘU

Publicat în: Analele Universității de Vest din Timișoara – seria Drept nr. 1/2014

Disponibil online: aici.

Rezumat: Studiul de faţă îşi propune să analizeze reglementarea unei garanţii procesual penale de prim rang, şi anume dreptul la tăcere şi la neautoincriminare, îndeosebi în procedura penală română atât în forma vechiului Cod de procedură penală dar, mai ales, a noii reglementări incidente odată cu intrarea în vigoare, la data de 1 februarie 2014, a noului Cod de procedură penală. Se urmăreşte nu doar a se prezenta aspectele de noutate şi continuitate ale reglementării naţionale, dar şi prin raportare la standardul Curţii Europene a Drepturilor Omului, [vezi tot]

0 Vizualizări 44

Prelungirea arestării preventive și condiția suspiciunii rezonabile că inculpatul a săvârşit o infracţiune

Autor: Cătălin Oncescu

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: arestare preventivă; avocat; infracțiune; suspiciune rezonabilă; prezumția de nevinovăție autoritate de lucru judecat; judecător de drepturi și libertăți.

[vezi tot]
0 Vizualizări 79

Aplicarea directă a art. 6 CEDO în materie penală. Desființarea sentinței pentru efectuarea defectuoasă a cercetării judecătorești

Autor: Georgian Toader, Daniel Manolache

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: CEDO; cercetare judecătorească; Curtea de Apel Cluj; sentință; nulitate absolută.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 104

Dreptul martorului de a nu se acuza. Inutilizabilitatea şi excluderea probei. Jurisprudenţă

Autor: Iulian BĂLAN

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Studiul de faţă extrage din analiza mai multor hotărâri judecătoreşti române şi străine o serie de reguli jurisprudenţiale în materia sancţiunilor aplicabile declaraţiei date de martor în propria cauză: conform principiului nemo tenetur se detegere, declaraţia nu poate fi folosită. Sancţiunea este atrasă de funcţionalitatea declaraţiei ca probă în acuzare. Încălcarea acestui principiu cu ocazia obţinerii probei atrage sancţiunea distinctă a excluderii probei. Încălcarea este dată de suspiciunea existentă la adresa martorului, iar suspiciunea poate rezulta în mod rezonabil din datele aflate la dispoziţia organului [vezi tot]

1 Vizualizări 126

Short considerations regarding the possibility of acknowledging the offence of leaving the accident’s scene if the vehicle crash was made with intention

Autor: Bogdan Mihai Dumitru

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2019

Disponibil onlineaici.

Abstract: There is a jurisprudential and doctrinal orientation which acknowledges cumulatively the offence of hitting or other violence or as the case may be, attempt of murder with leaving the accident scene. Another jurisprudential and doctrinal orientation states that the offence of leaving the accident scene cannot be considered as to be borne by the perpetrator. Through a careful analysis of Anglo-Saxon and continental legal doctrine, the relevant national law texts, as well as the international ones of the European Union, the case law of the European [vezi tot]

0 Vizualizări 79

Comparative aspects regarding the settlement under the code of criminal procedure of 1969 by the high court of cassation and justice of an appeal against an unreasoned conviction sentence delivered by the court of appeal subsequent to the acquittal decision issued by the trial court


Autor:
Mircea Constantin SINESCU

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: This article examines, in relation to the national law (the Code of Criminal Procedure of 1969) and the provisions of the European Convention on Human Rights, the judgment of an appeal filed against an unreasoned sentencing decision delivered by the appellate court subsequent to a decision for acquittal rendered by the first-instance court (trial court). The article approaches this issue in light of the domestic and the international case law, with a highlight on several sentences that are deemed illegal due to their [vezi tot]

0 Vizualizări 81

Locul procurorului în sala de judecată din perspectiva jurisprudenței CEDO

Autor: Răzvan-Horațiu RADU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Potrivit jurisprudenței CEDO revizuită, Curtea nu ridică probleme cu privire la locul procurorului, acesta din urmă fiind o problemă de organizare internă. Cu toate acestea, o încălcare a dreptului la un proces echitabil poate apărea în situațiile în care poziția procurorilor în instanță, coroborată cu alte aspecte, ar putea conduce la încălcarea dreptului la apărare în cursul judecății. 

CEDO a analizat aceste aspecte atât din perspectiva dreptului la un proces echitabil, cât și din perspectiva garanției imparțialității, fără a identifica vreo cauză a problemelor. În România, procurorul are un loc stabilit în instanță, [vezi tot]

0 Vizualizări 86