Ultima actualizare:
iunie 12, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Dreptul la viață privată – art. 8 CEDO
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Dezvăluirea informaţiilor din cauzele penale şi dreptul la viaţă privată în lumina CEDO

Autor: Irina Ionescu

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: scurgerile de informații cu caracter confidențial; dreptul la viață privată al suspectului sau inculpatului; prezumția de nevinovăție; difuzarea către presă a extraselor din transcrierile interceptărilor efectuate în dosarele penale; CEDO; jurisprudență comentată; protecţia juridică a informaţiilor din dosarele penale…

[vezi tot]
0 Vizualizări 67

Drepturile și libertățile fundamentale în contextul implementării metodologiei privind investigarea infracțiunilor de corupție

Autor: Mihail GORINCIOI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Jurisprudența în materie penală stabilește o viziune destul de largă asupra aspectelor referitoare la dimensiunea fenomenului de corupție, precum și cu privire la mijloacele de urmărire penală. Unii practicieni anticorupție au susținut că principiile drepturilor omului constituie obstacole în calea aplicării legii anticorupție. În contradictoriu, majoritatea mișcărilor pentru drepturile omului au susținut că anumite practici anticorupție amenință principiile drepturilor omului în contextul luptei împotriva corupției. Deși există perspective destul de exagerate privind existența unor tensiuni dintre drepturile omului și metodologia de investigare a infracțiunilor [vezi tot]

0 Vizualizări 76

Necesitatea şi proporționalitatea prelevării probelor biologice în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemului Național de Date Genetice Judiciare. Sarcina verificării acestor condiții

Autor: Nicolae CARAUȘ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Respectarea dreptului la viața privată este un imperativ într-o societate democratică, care se impune, atât particularilor cât și autorităților statului. Regula este respectarea dreptului la viață privată, iar atingerea acestui drept este excepția. Reprezintă o astfel de excepție și posibilitatea de a preleva probe biologice de la anumite persoane, în vederea determinării profilului genetic, prevăzută de Legea 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare. Ca orice atingere adusă exercițiului unui drept sau libertăți fundamentale, posibilitatea prelevării probelor biologice trebuie să fie [vezi tot]

0 Vizualizări 78

Cazurile și condițiile de emitere a mandatului de supraveghere tehnică

Autor: Sandra GRĂDINARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul aduce în prim-plan o problemă controversată având în vedere că dispozițiile privind supravegherea tehnică au fost modificate și completate în mai multe rânduri, având în vedere controversele din practică și din literatura de specialitate, formularea generând interpretări diferite. Analiza are în vedere atât legislația anterioară, cât și cea actuală – noul Cod de procedură penală, cu accent pe dreptul la viață privată și emiterea mandatului de supraveghere tehnică.

Cuvinte-cheie: mandat de supraveghere tehnică; dreptul la viață privată; noul Cod de procedură penală.

Cases and conditions for issuing of technical supervision [vezi tot]

0 Vizualizări 151

Cauza Pruteanu vs. România. Ce învățăm din ea?

Autor: Ciprian TIMOFTE

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 3/2015 

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: The Pruteanu v. Romania case. What can we learn from it?

Abstract: In this article, the author presents the Pruteanu v. Romania case.

From the structure and the contents of the article, commentaries are revealed on the plaintiff’s claims (a lawyer by trade) regarding the telephone tapp between lawyer and client, on what the European Court of Human Rights acknowledged, on the necessity of interference in a democratic society, on the protection against abuse and on effective mechanisms of a poteriori control.

In closing, the author draws conclusions with regard to violation of art. [vezi tot]

0 Vizualizări 76

Reflecții privind efectele Deciziei nr. 51/2016 a Curții Constituționale a României din perspectiva jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului

Autor: Răzvan-Horațiu RADU

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 3/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat:  Decizia nr. 51/2016 a Curții Constituționale a României[1] (în continuare, CCR) referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală[2] a declanșat o amplă dezbatere în societatea românească atât în mediile juridice, cât și la nivelul opiniei publice. Prin această decizie a fost declarată neconstituțională sintagma „ori de alte organe specializate ale statului” din cuprinsul art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală. În esență, neconstituționalitatea se referă la reglementarea care privește posibilitatea de punere în executare a mandatului de [vezi tot]

0 Vizualizări 65

Reflecting the right to privacy in the decisions of the constitutional court of Romania

Autor: Eliza Ene-CORBEANU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2019
Disponibil online: aici.
Abstract: The need to protect has deep roots in the history of law. Paradoxically, the more humanity has endeavored to legislate, the abuse and the lack of real support from those responsible for ensuring security and peace have increased. That is how society felt that, besides the internal regulation of privacy, it had to appeal to international organisations whose purpose was to persuade states that they alone could be able to resist any abusive interference in the individual’s privacy. The Universal Declaration of Human [vezi tot]

0 Vizualizări 55

CARTE: Protecția penală a vieții private

Autor: Radu SLĂVOIU

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Lucrarea intitulată Protecția penală a vieții private se înfațișează ca o cercetare aprofundată asupra modului în care autoritățile publice din România înțeleg să își îndeplinească obligațiile pozitive și negative de a respecta și promova intimitatea indivizilor.

Privita pentru multe decenii ca o caracteristică a civilizației vestice, doctrina drepturilor omului a devenit punctul central al comunității internaționale, cu transformări inerente în ceea ce privește conceptele și cu perspective noi impuse de diferențele culturale, istorice și religioase ale statelor. Nu este vorba doar despre abordarea teoretică a unei probleme de drept, ci de un fenomen politic, social [vezi tot]

0 Vizualizări 76

Protecția corespondenței private a angajatului. Aspecte de drept penal

Autor: Mihnea Valentin STOICESCU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Realitatea arată că persoanele își petrec o foarte mare parte din timp la locul de muncă sau în legătură cu activitatea profesională și dezvoltă cea mai mare parte a relațiilor sociale în acest cadrul profesional, apărând inerente interferențe cu viața privată. Pe de altă parte, creșterea competiției în piață a condus angajatorii în a fi mai atenți cu privire la conduita, fidelitatea angajaților și protejarea informațiilor nepublice. Astfel, se conturează un conflict între dreptul angajatului la protecția secretului corespondenței private desfășurate în raporturile de muncă [vezi tot]

0 Vizualizări 196

Examen al jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la violența domestică

Autor: Răzvan-Horațiu RADU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2020

Disponibil onlineaici

Examination of the European Court of Human Rights case law on domestic violence

Abstract: This study examines the practice of the European Court of Human Rights regarding the domestic violence. Notified by complaints arising from the domestic violence at national level, the Court examined them in terms of violations of several rights under the Convention for the Protection of Fundamental Rights and Freedoms – the right to life, the right not to be tortured, the right to privacy, the right to non-discrimination. The Court’s practice is broad and shows the firmness and rigor [vezi tot]

0 Vizualizări 87