Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Dreptul la viață – art. 2 CEDO
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Legal termination in preventive measures

Autor: Nadia CANTEMIR-STOICA

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: This study will present the institution the legal termination of the preventive measures in light of the new code of criminal procedure, which on the one hand expanded the scope of preventive measures that can be taken against a defendant, and on the other hand has introduced new regulations which we will refer at. We will analyze the situation of each one of the preventive measures by the time the measure will be legally terminated, with reference to the issues that were not covered [vezi tot]

0 Vizualizări 126

Drepturile omului reflectate în principalele instrumente juridice internaţionale. Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale în Uniunea Europeană. Unele opinii critice

Autor: Rusu Ion

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn prima parte a prezentului studiu am examinat succint principalele instrumente juridice internaţionale prin care sunt apărate drepturile omului, începând cu Declaraţia de independenţă adoptată de Congres la 4 iulie 1776 la Philadelphia, încercând o nominalizare expresă a fiecărui drept, aşa cum este el prevăzut în fiecare din actele normative în cauză.

Este de reţinut din acest punct de vedere consecvenţa reţinerii şi menţionării exprese a unora dintre drepturile consacrate deja, cum sunt: dreptul la viaţă, dreptul la un proces echitabil, prezumţia de nevinovăţie, dreptul la apărare etc.

În acest context [vezi tot]

0 Vizualizări 131

Ucidere la cererea victimei –  eutanasie activă

Autor: ŢUGUI Diana

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatExistenţa societăţii depinde în totalitate de oameni. Fiind parte integrantă a acesteia şi aflându-se atât la bază, cât şi în vârf, viaţa umană este cea mai esenţială valoare pe care societatea trebuie să o protejeze. Fără viaţă, omul îşi pierde în mod automat toate celelalte prerogative, astfel încât este evident pentru oricine importanţa ocrotirii acestei valori.

Un fapt notoriu este evoluţia societăţii şi odată cu aceasta se conturează existenţa unor noi drepturi ale omului, având un „mediu” propice unde să se dezvolte, precum acest secol care este unul [vezi tot]

1 Vizualizări 303

Dreptul la viață. Momentul de la care viața începe să curgă, în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și impactul acesteia asupra legislației penale românești

Autor: Valentin-Gheorghe TODUȚA

Publicat în: Revista Dreptul nr. 8/2017

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: The right to life. The moment from which life begins to flow, in the case law of the European Court of Human Rights, as well as its impact on the Romanian criminal legislation

Abstract: In this study, the author makes an analysis on the right to life, with emphasis on the moment when the right to life begins to flow, including from the phase of conception of human life, by reference to the case law of the European Court of Human Rights and of other courts outside the European Union, [vezi tot]

0 Vizualizări 224

Examen al jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la violența domestică

Autor: Răzvan-Horațiu RADU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2020

Disponibil onlineaici

Examination of the European Court of Human Rights case law on domestic violence

Abstract: This study examines the practice of the European Court of Human Rights regarding the domestic violence. Notified by complaints arising from the domestic violence at national level, the Court examined them in terms of violations of several rights under the Convention for the Protection of Fundamental Rights and Freedoms – the right to life, the right not to be tortured, the right to privacy, the right to non-discrimination. The Court’s practice is broad and shows the firmness and rigor [vezi tot]

0 Vizualizări 126