Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Drepturile omului
Materiale per pagină:

Featured

Privilegiul contra autoincriminării și criptografia

Autor: George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: În acest articol autorul a analizat relaţia existentă între privilegiul contra autoincriminării şi criptarea datelor informatice. Având în vedere complexitatea subiectului, acesta a încercat o analiză în profunzime, pornind chiar de la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia privilegiului contra autoincriminării. Având în vedere raţionamentele desprinse din diversele cauze aflate pe rolul Curţii, autorul a încercat să tranşeze problematica aplicării privilegiului supus analizei raportat la diverse situaţii concrete, ca de exemplu: atunci când o persoană este constrânsă să transmită cheia de decriptare ori să decripteze în [vezi tot]

0 Vizualizări 208

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul ține în revistă aspectele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, respectiv independența magistratului – condiție a unui proces echitabil.

Cuvinte-cheie: independența magistraților;proces echitabil;procedura penală.

Titlul lucrării în engleză: Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely the magistrate’s independence – condition of a fair trial.

Keywords: independence of magistrates;fair trial;criminal [vezi tot]

0 Vizualizări 100

Entrapment in Case of Corruption Offenses – Breach of the Right to a Fair Trial

Autor: Magdalena ROIBU

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2014

Revistă disponibilăaici.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 93

Aspecte critice privind reglementarea dreptului la tăcere şi la neautoincriminare în procedura penală română, cu referințe de drept comparat

Autor: Voicu PUȘCAȘU

Publicat în: Analele Universității de Vest din Timișoara – seria Drept nr. 1/2014

Disponibil online: aici.

Rezumat: Studiul de faţă îşi propune să analizeze reglementarea unei garanţii procesual penale de prim rang, şi anume dreptul la tăcere şi la neautoincriminare, îndeosebi în procedura penală română atât în forma vechiului Cod de procedură penală dar, mai ales, a noii reglementări incidente odată cu intrarea în vigoare, la data de 1 februarie 2014, a noului Cod de procedură penală. Se urmăreşte nu doar a se prezenta aspectele de noutate şi continuitate ale reglementării naţionale, dar şi prin raportare la standardul Curţii Europene a Drepturilor Omului, [vezi tot]

0 Vizualizări 92

Dezvăluirea informaţiilor din cauzele penale şi dreptul la viaţă privată în lumina CEDO

Autor: Irina Ionescu

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: scurgerile de informații cu caracter confidențial; dreptul la viață privată al suspectului sau inculpatului; prezumția de nevinovăție; difuzarea către presă a extraselor din transcrierile interceptărilor efectuate în dosarele penale; CEDO; jurisprudență comentată; protecţia juridică a informaţiilor din dosarele penale…

[vezi tot]
0 Vizualizări 169

Contestaţia privind durata procesului penal: remediu efectiv sau paliativ? −Perspectiva CEDO−

Autor: Andreea Carali, Bianca Țăndărescu

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: contestația privind durata procesului penal; CEDO; jurisprudență comentată; dreptul la un proces echitabil; rezonabilitatea duratei procesului penal; modul de calcul al duratei procesului penal; celeritatea procedurii penale; optimizarea duratei procesului penal.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 90

Scurte consideraţii pe cu privire la decizia nr. 12/2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi justiţie pronunţată în recurs în interesul legii, referitoare la încetarea efectelor dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

Autor: UNGUR Danut Cornel
Publicat în: Pandectele Romane nr. 1/2016
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Nerespectarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a considerentelor unor decizii ale Curţii Constituţionale. Aplicarea greşită a principiului „tempus regit actum” şi a jurisprudenţei CEDO, respectiv cauza Slavov c. Bulgariei.
Cuvinte-cheie: Curtea Constituţională; condamnări cu caracter politic; jurisprudenţa CEDO; Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Abstract: Failure of the High Court of Cassation and Justice to observe some of the Constitutional Court’s grounds for decision. Misapplication of the principle „tempus regit actum” and of ECHR case law, i.e. case Slavov v. Bulgaria.
[vezi tot]

0 Vizualizări 104

Prelungirea arestării preventive și condiția suspiciunii rezonabile că inculpatul a săvârşit o infracţiune

Autor: Cătălin Oncescu

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: arestare preventivă; avocat; infracțiune; suspiciune rezonabilă; prezumția de nevinovăție autoritate de lucru judecat; judecător de drepturi și libertăți.

[vezi tot]
0 Vizualizări 116

Aplicarea directă a art. 6 CEDO în materie penală. Desființarea sentinței pentru efectuarea defectuoasă a cercetării judecătorești

Autor: Georgian Toader, Daniel Manolache

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: CEDO; cercetare judecătorească; Curtea de Apel Cluj; sentință; nulitate absolută.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 211

Mandatul european de arestare (II). Protecția drepturilor fundamentale

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Revista Pandectele Române nr. 1/2017 și 2017, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare este structurată în trei părți, în care se examinează raportul dintre aplicarea principiului recunoașterii reciproce și imperativul respectării drepturilor fundamentale ale persoanei în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare, sub următoarele aspecte: garanțiile procedurale prevăzute în favoarea persoanelor solicitate supuse procedurilor privind mandatul european de arestare (dreptul de a avea acces la un avocat, dreptul la asistență juridică gratuită, dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autoritățile consulare, dreptul la informare, precum și dreptul la traducere și la un interpret), principiul proporționalității și, respectiv, [vezi tot]

0 Vizualizări 145