Ultima actualizare:
septembrie 25, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Drepturile omului
Materiale per pagină:

Featured

Privilegiul contra autoincriminării și criptografia

Autor: George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: În acest articol autorul a analizat relaţia existentă între privilegiul contra autoincriminării şi criptarea datelor informatice. Având în vedere complexitatea subiectului, acesta a încercat o analiză în profunzime, pornind chiar de la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia privilegiului contra autoincriminării. Având în vedere raţionamentele desprinse din diversele cauze aflate pe rolul Curţii, autorul a încercat să tranşeze problematica aplicării privilegiului supus analizei raportat la diverse situaţii concrete, ca de exemplu: atunci când o persoană este constrânsă să transmită cheia de decriptare ori să decripteze în [vezi tot]

0 Vizualizări 41

Prelungirea arestării preventive și condiția suspiciunii rezonabile că inculpatul a săvârşit o infracţiune

Autor: Cătălin Oncescu

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: arestare preventivă; avocat; infracțiune; suspiciune rezonabilă; prezumția de nevinovăție autoritate de lucru judecat; judecător de drepturi și libertăți.

[vezi tot]
0 Vizualizări 0

Aplicarea directă a art. 6 CEDO în materie penală. Desființarea sentinței pentru efectuarea defectuoasă a cercetării judecătorești

Autor: Georgian Toader, Daniel Manolache

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: CEDO; cercetare judecătorească; Curtea de Apel Cluj; sentință; nulitate absolută.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 1

Mandatul european de arestare (II). Protecția drepturilor fundamentale

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Revista Pandectele Române nr. 1/2017 și 2017, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare este structurată în trei părți, în care se examinează raportul dintre aplicarea principiului recunoașterii reciproce și imperativul respectării drepturilor fundamentale ale persoanei în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare, sub următoarele aspecte: garanțiile procedurale prevăzute în favoarea persoanelor solicitate supuse procedurilor privind mandatul european de arestare (dreptul de a avea acces la un avocat, dreptul la asistență juridică gratuită, dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autoritățile consulare, dreptul la informare, precum și dreptul la traducere și la un interpret), principiul proporționalității și, respectiv, [vezi tot]

0 Vizualizări 1

Aspecte teoretice şi practice privind morţile suspecte ale persoanelor deţinute în penitenciare

Autor: Pavel Palcu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: morți suspecte; detenție în penitenciare; rele tratamente; tortură; investigare efectivă; indicii ex oficio.

Abstract: The criminal cases settled lately at the level of the Prosecutor’s Office attached to Arad Court or that of prosecutor’s office local units tackled, and generated different opinions, the issue of the competence to prosecute and the ”in rem” legal classification of suspicious deaths in penitentiaries. This issue became extremely important in the light of the recent ruling of the Constitutional Court of Romania, in the sense that eliminating the failure to observe the material competence [vezi tot]

0 Vizualizări 17

Policy and Regulation of Immigration, Refugee and Asylum within the World Refugee Crisis – Challenges and Prospects

Autor: Osman JAŠAREVIĆ, Merisa SAMOUK-JAŠAREVIĆ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: In accordance with the Constitution of BiH policy and the regulation of immigration, refugee and asylum is prescribed as one of the functions that are vital for the functioning of Bosnia and Herzegovina as a modern state, and which therefore falls within the exclusive jurisdiction of its state institutions. Of state institutions we will first mention the Ministry for Human Rights and Refugees, which is responsible for the provision of organized collective accommodation of these persons in BiH. For this
purpose, qualified refugee center [vezi tot]

0 Vizualizări 8

Confrontation in the Mirror of International Documents and the European Court of Human Rights

Autor: Csaba FENYVESI

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2014

Revistă disponibilăaici.

Abstract: In the past few years I surveyed under my research the criminal procedure legal institution of justice, the confrontation (confrontatio), the international and human rights documents that concern in any forms, and the connected court practice of the European Court of Human Rights special decisions, interpretations, guidance. This study tries to present the confrontation’s newest international research results as a procedure as an evidentiary procedure action.

Keywords: confrontation; ECHR caselaw; right to a fair trial; international criminal courts caselaw; Hungarian domestic legislation; evidentiary rules.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 5

Instigarea publică la săvârșirea unei infracțiuni de terorism și libertatea de exprimare în practica Curții Europene a Drepturilor Omului

Autor: Remus JURJ-TUDORAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: terorism; libertate de exprimare; jurnalism investigativ.

Abstract: The present study examines the freedom of expression in the practice of the European Court of Human Rights, with reference to terrorist offenses, with the specific right to expression of the journalist, emphasizing the role of investigative journalism by attracting, in principle, a level particularly high protection, both against requests for disclosure of sources and against the challenges of slanderous processes. At the same time, it is stressed that investigative journalism can interfere with sensitive, classified materials that affect national and international security, which implies [vezi tot]

0 Vizualizări 12

Dreptul martorului de a nu se acuza. Inutilizabilitatea şi excluderea probei. Jurisprudenţă

Autor: Iulian BĂLAN

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Studiul de faţă extrage din analiza mai multor hotărâri judecătoreşti române şi străine o serie de reguli jurisprudenţiale în materia sancţiunilor aplicabile declaraţiei date de martor în propria cauză: conform principiului nemo tenetur se detegere, declaraţia nu poate fi folosită. Sancţiunea este atrasă de funcţionalitatea declaraţiei ca probă în acuzare. Încălcarea acestui principiu cu ocazia obţinerii probei atrage sancţiunea distinctă a excluderii probei. Încălcarea este dată de suspiciunea existentă la adresa martorului, iar suspiciunea poate rezulta în mod rezonabil din datele aflate la dispoziţia organului [vezi tot]

0 Vizualizări 16

Non bis in idem în materie fiscală prin prisma jurisprudenței CEDO/CJUE

Autor: Ioana Maria COSTEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2018

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul studiu pune în discuție o problemă dinamică și evolutivă, cea a concursului de proceduri fiscale și penale în combaterea ilicitului fiscal. Cheia de boltă este desigur preocuparea pentru respectarea principiului non bis in idem, mai ales în ipoteza în care ambele proceduri tind fie să aplice sancțiuni, fie să emită titluri de creanță pentru același prejudiciu. Studiu preia repere recente de jurisprudența a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală; sancțiune fiscală; sancțiune penală.

Titlul lucrării [vezi tot]

0 Vizualizări 26