Ultima actualizare:
iunie 12, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Decizia-cadru 2002/584/JAI privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Persoana condamnată care nu a fost prezentă personal la judecată şi nu i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare. Lipsa furnizării, de către autoritatea judiciară emitentă, a garanţiei cerute de art. 98 alin. (2) lit.i) pct. (iv) din Legea nr. 302/2004, republicată, şi de Articolul 4a alineatul (1) litera (d) din Decizia-cadru 2002/584/JAI1

Autor: Georgiana TUDOR

Publicat în: EuRoQuod nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Persoana solicitată în baza mandatului european de arestare emis în vederea executării pedepsei a fost judecată şi condamnată în lipsă, în condiţiile în care a fost citată prin „afişare” la hotelul unde locuia temporar, deşi nu a mai rămas pe teritoriul Greciei după punerea în libertate (fiind arestată preventiv trei zile), în cursul urmăririi penale, precum şi la sediile avocaţilor numiţi din oficiu, care nu au putut lua legătura cu aceasta. Autoritatea emitentă nu a oferit garanţiile prevăzute la art. 98 alin. (2) lit. i) pct. (iv) din Legea [vezi tot]

1 Vizualizări 139

Mandatul european de arestare (II). Protecția drepturilor fundamentale

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Revista Pandectele Române nr. 1/2017 și 2017, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare este structurată în trei părți, în care se examinează raportul dintre aplicarea principiului recunoașterii reciproce și imperativul respectării drepturilor fundamentale ale persoanei în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare, sub următoarele aspecte: garanțiile procedurale prevăzute în favoarea persoanelor solicitate supuse procedurilor privind mandatul european de arestare (dreptul de a avea acces la un avocat, dreptul la asistență juridică gratuită, dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autoritățile consulare, dreptul la informare, precum și dreptul la traducere și la un interpret), principiul proporționalității și, respectiv, [vezi tot]

0 Vizualizări 110

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a III-a)

Autor: Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; mandat european de arestare; răspunderea civilă a statului roman.

Abstract: In the third part of the study, the author proceeds to investigate the civil liability of the Romanian State in the case of judicial errors occurring when the Romanian judicial authorities enforce European arrest warrants issued by other States.

Keywords: judicial error; European arrest warrant; civil liability of the Romanian State.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 89

Cauza C-396/11- Vasile Radu: model sau exemplu negativ al întrebărilor preliminare?

Autor: BOJAN Carina-Ioana

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatDecizia-cadru 2002/584 cu privire la mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre a fost prima măsură de concretizare în domeniul dreptului penal a principiului recunoaşterii reciproce, introducând un sistem simplificat de predare a persoanelor urmărite ori condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni. Decizia-cadru este un instrument care conferă însă doar un cadru general de orientare a acţiunilor de predare între statele membre şi de îndeplinire a obiectivelor aferente. fiind completat atât de legislaţiile statelor membre, cât şi de interpretările conferite de către autorităţile judiciare naţionale. Curtea [vezi tot]

0 Vizualizări 110

The european arrest warrant. The enforcement of the European arrest warrant in the United Kingdom

Autor: Cosmin Iulian CRETU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2019
Disponibil online: aici.
Abstract: The European arrest warrant has replaced the extradition procedure between the Member States of the European Union. Thus, by the introduction of the European arrest warrant, the administrative-judicial procedure was replaced by a purely judicial procedure. This article analyzes the implementation of the Framework Decision no. 2002/584/JHA in the United Kingdom through the Extradition Act 2003 and, more precisely, the enforcement of the European arrest warrant in the United
Kingdom, as provided by Part 1 of the Extradition Act 2003. This [vezi tot]

0 Vizualizări 87

Principiul „ne bis in idem”. Importanța unei corecte interpretări și aplicări pentru menținerea spațiului de libertate, securitate și justiție în Uniunea Europeană. Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 29 aprilie 2021 și 12 mai 2021

Autor: Ioana URSACHE

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2021

Disponibil onlineaici

Cuvinte-cheie: ne bis in idem, aceleași fapte, marja de apreciere, mandatul european de arestare, Decizia-cadru 2002/584/JAI.

The „ne bis in idem” principle. The importance of a correct interpretation and application for maintaining the area of freedom, security and justice in the European Union. Judgments of 29 April 2021 and 12 May 2021 of the Court of Justice of the European Union

Abstract: The „Ne bis in idem” is a principle of law which, regulated within the international legal instruments, guarantees not only the conduct of a fair trial in the [vezi tot]

0 Vizualizări 97

Impactul pandemiei COVID 19 asupra predării persoanelor solicitate în baza Deciziei-cadru a Consiliului 2002/584/JAI

Autor: Alina Petronela MOȘNEAGU

Publicat în: EuRoQuod nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În România, la fel ca în toate celelalte state membre, realizarea cooperării judiciare internaţionale în materie penală în ceea ce priveşte punerea în executare a mandatelor europene de arestare şi predarea persoanelor solicitate în contextul evoluţiei epidemiei cu coronavirus COVID –19 a prezentat dificultăţi şi a impusidentificarea unor soluţii concrete, în funcţie de circumstanţele specifice fiecărui caz. În general, depăşirea termenelor de predare sau amânarea predării pe motive umanitare serioase a dus la eliberarea persoanelor solicitate, fără a fi luate măsuri alternative pentru a evita riscul de fugă, [vezi tot]

0 Vizualizări 133

Persoana condamnată care nu a fost prezentă personal la judecată și nu i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare. Lipsa furnizării, de către autoritatea judiciară emitentă, a garanției cerute de art. 98 alin. (2) lit. i) pct. (iv) din Legea nr. 302/2004, republicată, și de Articolul 4a alineatul (1) lit. (d) din Decizia-cadru 2002/584/JAI

Autor: Georgiana TUDOR

Publicat în: EuRoQuod, nr. 1/2017

Disponibil onlineaici.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 84

Mandatul european de arestare. Impedimente la executare. Orientări jurisprudențiale noi

Autor: Violeta Croitoru, Alexandru-Florin Matache, Cristina-Florența Pripon

Publicat în: Themis nr. 2/2020

Disponibil online: aici

Rezumat: De la momentul intrării în vigoare a instituției mandatului european de arestare și până în prezent, acest instrument a cunoscut diferite impedimente la executare, fie că a fost vorba despre motivele clasice de refuz prevăzute în cadrul Deciziei-cadru nr. 2002/584/JAI, fie despre impedimente generate pe cale jurisprudențială de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Cele mai recente evoluții jurisprudențiale în materie arată faptul că impedimentele pot fi legate chiar de încălcarea independenței autorității judecătorești sau de existența unor condiții [vezi tot]

0 Vizualizări 115