Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Measures to solve prison overcrowding and improve detention conditions

Autori: Marieta Safta, Beatrice Drăghiciu

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2018

Disponibil onlineaici.

Abstract: Solving prison overcrowding and improving detention conditions constitute current concerns in many of the world’s states. These require a correlation of the legislative and administrative measures, but also the measures of social reintegration of convicts, in order also to reduce the recidivism. The present study draws an account of this issue at Romania’s level, outlining the measures the Romanian state has undertaken to fulfill the constitutional obligations and international commitments in order to raise to the standards of fundamental rights protection imposed by them.

Keywords: detention conditions; prison overcrowding; [vezi tot]

0 Vizualizări 143

Principiul ne bis in idem. Compatibilitatea art. 54 din Convenţia Schengen cu art. 50 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. CJUE, Cauza C-129/14, Zoran Spasic

Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curerul Judiciar nr. 9/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: În studiul de față, autorul analizează hotărârea Curții Europene de Justiție în cauza Spasic, o altă decizie care consolidează jurisprudența recentă a instanței europene, evoluând în materia principiului ne bis in idem. Pornind de la întrebările preliminare, studiul este împărțit în două secțiuni distincte. În prima parte se analizează compatibilitatea articolului 54 din Convenția Schengen și a articolului 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în măsura în care supune aplicarea principiului ne bis in idem condiției ca, dacă a fost aplicată o pedeapsă, a fost executată, este de fapt [vezi tot]

0 Vizualizări 198

Recunoaşterea şi executarea unei hotărâri penale pronunţate în România de către un stat membru al Uniunii Europene

Autor: ANTĂLOAEI Răzvan-Andrei

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatPrezentul articol are ca scop aducerea în atenţia cititorilor a principalelor mecanisme de cooperare judiciară internaţională la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. Desigur, discutăm în principal de cele care survin după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive în materie penală împotriva unei persoane.

Odată cu crearea spaţiului comun european şi apariţia celor patru libertăţi, printre care şi aceea de circulaţie a persoanelor, putem observa o tot mai mare posibilitate a infractorilor de a se sustrage de la executarea pedepsele pronunţate. De aceea, credem că mecanismele de cooperare prezentate au drept [vezi tot]

1 Vizualizări 273

CARTE: Combaterea violenței domestice

Autor: Andrei IACUBA, Elena DIACONU

Editura: Ed. C. H. Beck

Anul apariției: 2019

Disponibil onlineaici

Despre lucrare: În ultimii ani statisticile arată o creștere constantă a cazurilor de violență domestică. La fiecare 30 de secunde, în România, un adult sau un copil cade victimă violenței exercitate de către una dintre persoanele cele mai apropiate, în propria sa familie, iar ceea ce se consemnează în statistici este doar vârful icebergului; pe lângă formele evidente sau extreme de violență domestică – cum este cea fizică – rămân în mare parte nedocumentate acelea de natură mai insidioasă – violența verbală, psihologică sau economică – care încă mai sunt [vezi tot]

0 Vizualizări 248

Dreptul la un proces echitabil în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Autor: Ionuț DRÎMBĂ

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2020

Disponibil onlineaici

Cuvinte-cheie: statul de drept, drepturi fundamentale, lege, democrație, proces echitabil.

The right to a fair trial in the Charter of Fundamental Rights of the European Union

Abstract: The Charter of Fundamental Rights of the European Union, which is the main document regarding the fundamental rights and the principles recognized throughout the community, according to the Treaty on the European Union, contains elements of the right to a fair trial, that lead to a will to harmonise the european law with the conventional and, implicitly, the national law. Thus, The Charter [vezi tot]

1 Vizualizări 114