Ultima actualizare:
septembrie 25, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Dreptul Uniunii Europene
Materiale per pagină:

Mandatul european de arestare (II). Protecția drepturilor fundamentale

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Revista Pandectele Române nr. 1/2017 și 2017, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare este structurată în trei părți, în care se examinează raportul dintre aplicarea principiului recunoașterii reciproce și imperativul respectării drepturilor fundamentale ale persoanei în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare, sub următoarele aspecte: garanțiile procedurale prevăzute în favoarea persoanelor solicitate supuse procedurilor privind mandatul european de arestare (dreptul de a avea acces la un avocat, dreptul la asistență juridică gratuită, dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autoritățile consulare, dreptul la informare, precum și dreptul la traducere și la un interpret), principiul proporționalității și, respectiv, [vezi tot]

0 Vizualizări 1

Compatibilitatea legislaţiei din România cu prevederile Directivei (UE) 2017/541 a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului

Autor: Remus Jurj-Tudoran

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: legea nr. 535/2004; Directiva (UE) 2017/541; incriminarea actelor de terorism.

Abstract: After several attempts to criminalise terrorist acts in the Criminal Code, the first regulation of the terrorist crime was made in the aftermath of the terrorist attacks of September 11th, 2001, based on the Government Emergency Ordinance no. 141/2001. The legislation was completed by Law no. 535/2004, which was subsequently subject to several adaptations, in relation to the new factual realities.

The comparative analysis of the provisions of Law no. 535/2004 and those of the Directive (EU) 2017/541, highlights the [vezi tot]

0 Vizualizări 10

The Challenges of International Cooperation in Criminal Proceedings in the Light of Harmonization of E.U. Law and States’ National Law

Autor: Raimundas JURKA, Sonata MOROZIENĖ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: Current issues and realities of the European Union legislation development related to international cooperation in criminal proceedings are analyzed in the article. The content of the European Union competence, its scope while regulating the judicial and police cooperation is revealed. The authors, in accordance with the currently existing legal provisions, legislative ideas and the prevailing practice of legal cooperation in criminal matters, ask if one of the segments of international cooperation in criminal proceedings – free movement of evidence – corresponds to the initial ideas [vezi tot]

0 Vizualizări 18

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a III-a)

Autor: Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; mandat european de arestare; răspunderea civilă a statului roman.

Abstract: In the third part of the study, the author proceeds to investigate the civil liability of the Romanian State in the case of judicial errors occurring when the Romanian judicial authorities enforce European arrest warrants issued by other States.

Keywords: judicial error; European arrest warrant; civil liability of the Romanian State.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 12

Admisibilitatea cererilor de stabilire pe cale judiciară a ratei dobânzii în cazul împrumuturilor acordate într-o monedă străină (CHF/Euro)

Autor: Diana BERLIC

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: bancă; clauză; contract de credit; consumator; dobândă; împrumut; profesionist; rată.

Abstract: The author examines the possibility for the court to modify the interest rate on foreign currency loans as a result of the unfairness of the interest rate claused in credit agreements between professionals and consumers, concluding that current legislation in the field does not allow this possibility, which is why some legislative changes have been initiated.

Keywords: bank; clause; credit agreement; consumer; interest; loan; professional; rate.

[vezi tot]
0 Vizualizări 5

Perspectivele dreptului penal al Uniunii Europene

Autor: Violeta MELNIC

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Scopul acestui studiu implică abordarea complexă la nivel doctrinar, normativ și jurisprudențial în vederea creării științei dreptului penal al Uniunii Europene. Asigurarea bunei funcționări a pieței interne și respectării drepturilor omului nu lasă lipsită de influența regulilor Uniunii Europene (UE) legislațiile penale ale statelor membre ale UE. Evoluția politicii penale în cadrul instituțional, normativ și jurisprudențial al UE a determinat abordarea a două concepte de reglementare penală a spațiului european: Dreptul european penal, ce reprezintă un drept penal elaborat la nivelul UE și [vezi tot]

0 Vizualizări 22

Agenţii şi oficii europene pentru spaţiul de libertate, securitate şi justiţie

Autor: Olga-Andreea URDA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr.1/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Normele adoptate la nivelul Uniunii Europene în scopul realizării spațiului de libertate, securitate și justiție, au în vedere nu numai armonizarea reglementărilor în materia dreptului penal material, dar și crearea unui cadrul instituțional centralizat. Agențiile și oficiile Uniunii Europene ce au competențe în prevenirea și combaterea criminalității asigură aplicarea efectivă a normelor de drept penal european. Statul român aplică normele de instituire a acestor entități și creează forme naționale de cooperare și legătură cu cele existente la nivel european.

Cuvinte-cheie: spațiu de libertate, securitate și justiție; Uniunea Europeană; [vezi tot]

0 Vizualizări 99

Short considerations regarding the possibility of acknowledging the offence of leaving the accident’s scene if the vehicle crash was made with intention

Autor: Bogdan Mihai Dumitru

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2019

Disponibil onlineaici.

Abstract: There is a jurisprudential and doctrinal orientation which acknowledges cumulatively the offence of hitting or other violence or as the case may be, attempt of murder with leaving the accident scene. Another jurisprudential and doctrinal orientation states that the offence of leaving the accident scene cannot be considered as to be borne by the perpetrator. Through a careful analysis of Anglo-Saxon and continental legal doctrine, the relevant national law texts, as well as the international ones of the European Union, the case law of the European Court [vezi tot]

0 Vizualizări 19

Measures to solve prison overcrowding and improve detention conditions

Autori: Marieta Safta, Beatrice Drăghiciu

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2018

Disponibil onlineaici.

Abstract: Solving prison overcrowding and improving detention conditions constitute current concerns in many of the world’s states. These require a correlation of the legislative and administrative measures, but also the measures of social reintegration of convicts, in order also to reduce the recidivism. The present study draws an account of this issue at Romania’s level, outlining the measures the Romanian state has undertaken to fulfill the constitutional obligations and international commitments in order to raise to the standards of fundamental rights protection imposed by them.

Keywords: detention conditions; prison overcrowding; [vezi tot]

0 Vizualizări 11

Principiul ne bis in idem. Compatibilitatea art. 54 din Convenţia Schengen cu art. 50 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. CJUE, Cauza C-129/14, Zoran Spasic

Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curerul Judiciar nr. 9/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: În studiul de față, autorul analizează hotărârea Curții Europene de Justiție în cauza Spasic, o altă decizie care consolidează jurisprudența recentă a instanței europene, evoluând în materia principiului ne bis in idem. Pornind de la întrebările preliminare, studiul este împărțit în două secțiuni distincte. În prima parte se analizează compatibilitatea articolului 54 din Convenția Schengen și a articolului 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în măsura în care supune aplicarea principiului ne bis in idem condiției ca, dacă a fost aplicată o pedeapsă, a fost executată, este de fapt [vezi tot]

0 Vizualizări 39