Ultima actualizare:
iunie 12, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Dreptul Uniunii Europene
Materiale per pagină:

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul ține în revistă aspectele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, respectiv independența magistratului – condiție a unui proces echitabil.

Cuvinte-cheie: independența magistraților;proces echitabil;procedura penală.

Titlul lucrării în engleză: Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely the magistrate’s independence – condition of a fair trial.

Keywords: independence of magistrates;fair trial;criminal [vezi tot]

0 Vizualizări 49

Mandat european de arestare. Executarea pedepsei închisorii. Cetăţean român. Lipsa acordului persoanei solicitate de a executa pedeapsa într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Refuz de predare. Condiţii de detenţie. Refuzul statului de condamnare de a-i fi recunoscută, pe cale incidentală, hotărârea penală. Consecinţe

Autor: Georgiana ANGHEL-TUDOR

Publicat în: EuRoQuod, nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În cazul în care mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse cu închisoarea privativă de libertate, iar persoana solicitată este cetăţean român şi a declarat că refuză să execute pedeapsa în statul membru emitent, este incident motivul de refuz al executării mandatului european de arestare prevăzut de dispoziţiile art. 98 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004, republicată.

Cuvinte-cheie: mandatul european de arestare; Uniunea Europeană; cooperare judiciară; extrădare.

Titlul lucrării în engleză: European arrest warrant. Enforcement of the prison sentence. Romanian citizen. Lack of consent of the requested person [vezi tot]

0 Vizualizări 97

Persoana condamnată care nu a fost prezentă personal la judecată şi nu i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare. Lipsa furnizării, de către autoritatea judiciară emitentă, a garanţiei cerute de art. 98 alin. (2) lit.i) pct. (iv) din Legea nr. 302/2004, republicată, şi de Articolul 4a alineatul (1) litera (d) din Decizia-cadru 2002/584/JAI1

Autor: Georgiana TUDOR

Publicat în: EuRoQuod nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Persoana solicitată în baza mandatului european de arestare emis în vederea executării pedepsei a fost judecată şi condamnată în lipsă, în condiţiile în care a fost citată prin „afişare” la hotelul unde locuia temporar, deşi nu a mai rămas pe teritoriul Greciei după punerea în libertate (fiind arestată preventiv trei zile), în cursul urmăririi penale, precum şi la sediile avocaţilor numiţi din oficiu, care nu au putut lua legătura cu aceasta. Autoritatea emitentă nu a oferit garanţiile prevăzute la art. 98 alin. (2) lit. i) pct. (iv) din Legea [vezi tot]

1 Vizualizări 141

Mandatul european de arestare (I). Regula specialității

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Revista Pandectele Române nr. 12/2016 și 2017, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare se înscrie într-un demers ce își propune prezentarea anumitor aspecte teoretice și jurisprudențiale privind instituția mandatului european de arestare, ce suscită interes practic în special din perspectiva apărării în materie penală (cum ar fi regula specialității, respectarea drepturilor fundamentale în cadrul procedurii de predare între statele membre, motivele de neexecutare a mandatului european de arestare etc.), atât în situațiile în care persoana solicitată apelează la serviciile avocatului român în România, ca stat de executare, cât și în cazurile în care se solicită opinia juridică a unui avocat [vezi tot]

0 Vizualizări 92

Mandatul european de arestare (II). Protecția drepturilor fundamentale

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Revista Pandectele Române nr. 1/2017 și 2017, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare este structurată în trei părți, în care se examinează raportul dintre aplicarea principiului recunoașterii reciproce și imperativul respectării drepturilor fundamentale ale persoanei în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare, sub următoarele aspecte: garanțiile procedurale prevăzute în favoarea persoanelor solicitate supuse procedurilor privind mandatul european de arestare (dreptul de a avea acces la un avocat, dreptul la asistență juridică gratuită, dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autoritățile consulare, dreptul la informare, precum și dreptul la traducere și la un interpret), principiul proporționalității și, respectiv, [vezi tot]

0 Vizualizări 112

Compatibilitatea legislaţiei din România cu prevederile Directivei (UE) 2017/541 a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului

Autor: Remus Jurj-Tudoran

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: legea nr. 535/2004; Directiva (UE) 2017/541; incriminarea actelor de terorism.

Abstract: After several attempts to criminalise terrorist acts in the Criminal Code, the first regulation of the terrorist crime was made in the aftermath of the terrorist attacks of September 11th, 2001, based on the Government Emergency Ordinance no. 141/2001. The legislation was completed by Law no. 535/2004, which was subsequently subject to several adaptations, in relation to the new factual realities.

The comparative analysis of the provisions of Law no. 535/2004 and those of the Directive (EU) 2017/541, highlights the [vezi tot]

0 Vizualizări 74

The Challenges of International Cooperation in Criminal Proceedings in the Light of Harmonization of E.U. Law and States’ National Law

Autor: Raimundas JURKA, Sonata MOROZIENĖ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: Current issues and realities of the European Union legislation development related to international cooperation in criminal proceedings are analyzed in the article. The content of the European Union competence, its scope while regulating the judicial and police cooperation is revealed. The authors, in accordance with the currently existing legal provisions, legislative ideas and the prevailing practice of legal cooperation in criminal matters, ask if one of the segments of international cooperation in criminal proceedings – free movement of evidence – corresponds to the initial ideas [vezi tot]

0 Vizualizări 71

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a III-a)

Autor: Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; mandat european de arestare; răspunderea civilă a statului roman.

Abstract: In the third part of the study, the author proceeds to investigate the civil liability of the Romanian State in the case of judicial errors occurring when the Romanian judicial authorities enforce European arrest warrants issued by other States.

Keywords: judicial error; European arrest warrant; civil liability of the Romanian State.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 92

Admisibilitatea cererilor de stabilire pe cale judiciară a ratei dobânzii în cazul împrumuturilor acordate într-o monedă străină (CHF/Euro)

Autor: Diana BERLIC

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: bancă; clauză; contract de credit; consumator; dobândă; împrumut; profesionist; rată.

Abstract: The author examines the possibility for the court to modify the interest rate on foreign currency loans as a result of the unfairness of the interest rate claused in credit agreements between professionals and consumers, concluding that current legislation in the field does not allow this possibility, which is why some legislative changes have been initiated.

Keywords: bank; clause; credit agreement; consumer; interest; loan; professional; rate.

[vezi tot]
0 Vizualizări 61

Perspectivele dreptului penal al Uniunii Europene

Autor: Violeta MELNIC

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Scopul acestui studiu implică abordarea complexă la nivel doctrinar, normativ și jurisprudențial în vederea creării științei dreptului penal al Uniunii Europene. Asigurarea bunei funcționări a pieței interne și respectării drepturilor omului nu lasă lipsită de influența regulilor Uniunii Europene (UE) legislațiile penale ale statelor membre ale UE. Evoluția politicii penale în cadrul instituțional, normativ și jurisprudențial al UE a determinat abordarea a două concepte de reglementare penală a spațiului european: Dreptul european penal, ce reprezintă un drept penal elaborat la nivelul UE și [vezi tot]

0 Vizualizări 94