Ultima actualizare:
noiembrie 19, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Abuzul în serviciu
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Raportul de cauzalitate în cazul infracţiunilor de abuz şi neglijenţă în serviciu (I). Teoria generală a raportului de cauzalitate. Trăsăturile infracţiunilor de serviciu

Autor: IOAN George Cristian
Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2019
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Adesea, exemplele folosite pentru a ilustra raportul de cauzalitate în materie penală se concentrează pe infracţiunile violente, contra vieţii sau integrităţii fizice. Deşi această abordare este de înţeles, poate ridica probleme atunci când ne raportăm la infracţiuni de rezultat cu o natură complet distinctă, precum abuzul sau neglijenţa în serviciu. Fără de îndoială, însă, stabilirea cauzalităţii, ca element de tipicitate rămâne esenţială şi în această materie. Prima parte a prezentului studiu vizează probleme ce ţin de teoria generală a cauzalităţii şi o succintă analiză [vezi tot]

0 Vizualizări 31

Privire critică asupra deciziilor Curții Constituționale pronunțate în materia infracțiunii de abuz în serviciu. Curtea Constituțională încotro? Partea II

Autor: Lidia Barac

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: CCR; decizie interpretativă; exces de competență.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 30

Privire critică asupra deciziilor Curții Constituționale pronunțate în materia infracțiunii de abuz în serviciu. Curtea Constituțională încotro? Partea I

Autor: Lidia Barac

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: abuz în serviciu; CCR.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 31

Aspecte teoretice şi practice privind morţile suspecte ale persoanelor deţinute în penitenciare

Autor: Pavel Palcu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: morți suspecte; detenție în penitenciare; rele tratamente; tortură; investigare efectivă; indicii ex oficio.

Abstract: The criminal cases settled lately at the level of the Prosecutor’s Office attached to Arad Court or that of prosecutor’s office local units tackled, and generated different opinions, the issue of the competence to prosecute and the ”in rem” legal classification of suspicious deaths in penitentiaries. This issue became extremely important in the light of the recent ruling of the Constitutional Court of Romania, in the sense that eliminating the failure to observe the material competence [vezi tot]

0 Vizualizări 52

Abuzul în serviciu. Subsidiaritate

Autor: Nicolae Pîrcălăbescu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: abuz în serviciu; utilizare de dispozitive speciale de marcat; infracțiune; subsidiaritate

Abstract: In the article, after the author makes a short historical of the incrimination of the abuse of service, presents two examples from the judicial practice, at the end expressing his opinion connected to the addressed issues.

Keywords: abuse of service; use of special marking devices; offence; subsidiarity…

[vezi tot]
0 Vizualizări 42

Abuzul în serviciu în viziunea Curţii Constituţionale a României

Autor: Dănuţ VOLINTIRU

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 9/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Analiza abuzului în serviciu în viziunea Curţii Constituţionale a României din perspectiva Deciziei nr. 405 din 15 iunie 2016 are menirea de a evidenţia pe de o parte limitele controlului de constituţionalitate în legătură cu diferitele forme ale abuzului în serviciu reglementat în Codul penal din 1969, în Codul penal în vigoare şi în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, iar pe de altă parte interpretarea sintagmei „îndeplineşte prin încălcarea legii”. În aceste condiţii s-a încercat să se analizeze de ce această decizie a Curţii Constituţionale a României nu are incidenţă şi [vezi tot]

0 Vizualizări 43

Raporturile de funcţie – condiţie a abuzului în serviciu

Autor: Dănuţ VOLINTIRU

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 1/2017

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Raporturile de funcţie în care trebuie să se găsească subiectul activ al infracţiunii de abuz în serviciu constituie o condiţie esenţială a acestuia, fiind fără relevanţă, sub aspectul angajării răspunderii penale, natura juridică, modul de reglementare sau izvorul acestor raporturi. În concluzie, nu este esenţial că raporturile de funcţie izvorăsc din lege sau dintr-un contract. Natura juridică a acestor raporturi de funcţie implică însă analiza termenilor de funcţionar public, funcţie publică, public, autoritate publică, interes public, serviciu public.

Cuvinte-cheie: raporturile de funcţie; funcţie publică; autoritate publică; putere publică.

Abstract: The working relations [vezi tot]

0 Vizualizări 102

The parliamentary strike as a form of democratic protest – Personal criminal liability of the members of Parliament for the parliamentary strike

Autor: Maria-Georgiana Teodorescu

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2014

Disponibil onlineaici.

Abstract: The article examines the possible criminal implications of the parliamentary strike on the term of Parliamentarians and to what extent the refusal to take part in the work of the Senate and the Chamber of Deputies represents a democratic form of protest or an illicit act. In the present legal context but mostly in the political context, the parliamentary strike may become a common practice of the opposition, which may lead to the temporary blocking of the legislative power. Therefore, it is necessary to analyse the risks to be borne [vezi tot]

0 Vizualizări 37

Deficiențe privind actualul conținut juridic al infracțiunii de abuz în serviciu

Autor: Gavril PARASCHIV

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută la art. 297 alin. (1) C. pen. are conținutul juridic formulat în termeni foarte generali (menținut într-o oarecare măsură și după modificarea operată prin OUG nr. 13/2017), astfel că în acesta pot să fie încadrate toate faptele săvârșite prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, dacă se produc urmările arătate în norma de incriminare, indiferent de gravitatea lor ori a condițiilor în care au fost comise. Astfel, până la o modificare legislativă corespunzătoare, rămâne în sarcina organelor judiciare să stabilească [vezi tot]

0 Vizualizări 51

Abuzul în serviciu – Infracțiune de serviciu. Infracțiune asimilată infracțiunilor de corupție

Autor: Georgiana-Maria FECU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Încadrarea în categorii distincte de infracțiuni a abuzului în serviciu este impusă de condițiile prevăzute de cele două norme. Obținerea folosului necuvenit, ca element suplimentar al infracțiunii asimilate infracțiunilor de corupție, față de elementele infracțiunii de serviciu reprezintă criteriul de delimitare între cele două categorii de infracțiuni. Cu toate acestea, este evident caracterul dependent al infracțiunii de abuz în serviciu, ca infracțiune asimilată infracțiunilor de corupție, față de abuzul în serviciu – infracțiune de serviciu, prin prisma faptului că cea din urma constituie premisa celei dintâi; eventuala [vezi tot]

0 Vizualizări 35