Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Infracțiuni de serviciu
Materiale per pagină:

Featured

Conduite infracționale în domeniul bancar. Relația dintre frauda informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și infracțiunile de delapidare ori gestiune frauduloasă

Autor: Lect. univ. dr. Andra-Roxana TRANDAFIR; avocat dr. George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În acest articol autorii încearcă să clarifice încadrarea juridică a anumitor conduite infracționale în domeniul bancar. Având ca premisă natura juridică a fondurilor disponibile într-un cont bancar și identificarea persoanelor deținătoare a unor drepturi de proprietatea asupra acestora, autorii au procedat la o analiză de la general la special cu privire la o serie de ipoteze particulare întâlnite la nivelul practicii judiciare. Au fost analizate în acest sens conduite precum: efectuarea frauduloasă a unui transfer de fonduri de către funcționarul bancar [vezi tot]

1 Vizualizări 344

Despre claritate şi obscuritate normativă în materia conţinutului infracţiunii atunci când se reglementează tendinţe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal. Reflecţii privind determinarea unei anumite naturi juridice a dispoziţiei legale din art. 308 Cod penal român astfel cum a fost aceasta stabilită prin jurisprudenţa obligatorie a instanţei supreme

Autor: Mihai DUNEA

Publicat în: Revista de Științe Juridice Supliment 2015

Disponibil online: aici.

About clarity and obscurity in expressing the constitutive content of incriminating norms, when regulating mitigating or aggravating legislative trends in the field of criminal policy. Reflections on the determination of a specific legal nature for the provisions of art. 308 of the Criminal Code as
established by the mandatory jurisprudence of Romania’s Supreme Court

Abstract: The present article continues the post-doctoral research preoccupations of the author, being part of a research project upon the topic: “Modernization of the criminal law and the normative model: between [vezi tot]

0 Vizualizări 101

Raportul de cauzalitate în cazul infracţiunilor de abuz şi neglijenţă în serviciu (I). Teoria generală a raportului de cauzalitate. Trăsăturile infracţiunilor de serviciu

Autor: IOAN George Cristian
Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2019
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Adesea, exemplele folosite pentru a ilustra raportul de cauzalitate în materie penală se concentrează pe infracţiunile violente, contra vieţii sau integrităţii fizice. Deşi această abordare este de înţeles, poate ridica probleme atunci când ne raportăm la infracţiuni de rezultat cu o natură complet distinctă, precum abuzul sau neglijenţa în serviciu. Fără de îndoială, însă, stabilirea cauzalităţii, ca element de tipicitate rămâne esenţială şi în această materie. Prima parte a prezentului studiu vizează probleme ce ţin de teoria generală a cauzalităţii şi o succintă analiză [vezi tot]

0 Vizualizări 169

Privire critică asupra deciziilor Curții Constituționale pronunțate în materia infracțiunii de abuz în serviciu. Curtea Constituțională încotro? Partea II

Autor: Lidia Barac

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: CCR; decizie interpretativă; exces de competență.…

[vezi tot]
1 Vizualizări 121

Privire critică asupra deciziilor Curții Constituționale pronunțate în materia infracțiunii de abuz în serviciu. Curtea Constituțională încotro? Partea I

Autor: Lidia Barac

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: abuz în serviciu; CCR.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 149

Obţinerea ilegală de fonduri ale Uniunii Europene. Tendințe jurisprudențiale

Autor:  Daniel GRĂDINARU

Publicat la: 22.12.2016, JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Abstract: Infracțiunea de obținere ilegală de fonduri ale Uniunii Europene constă, potrivit actualei reglementări, în folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Aceasta poate fi de asemenea săvârșită prin omisiunea de a furnizacu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă [vezi tot]

0 Vizualizări 198

Aspecte teoretice şi practice privind morţile suspecte ale persoanelor deţinute în penitenciare

Autor: Pavel Palcu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: morți suspecte; detenție în penitenciare; rele tratamente; tortură; investigare efectivă; indicii ex oficio.

Abstract: The criminal cases settled lately at the level of the Prosecutor’s Office attached to Arad Court or that of prosecutor’s office local units tackled, and generated different opinions, the issue of the competence to prosecute and the ”in rem” legal classification of suspicious deaths in penitentiaries. This issue became extremely important in the light of the recent ruling of the Constitutional Court of Romania, in the sense that eliminating the failure to observe the material competence [vezi tot]

0 Vizualizări 194

Abuzul în serviciu. Subsidiaritate

Autor: Nicolae Pîrcălăbescu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: abuz în serviciu; utilizare de dispozitive speciale de marcat; infracțiune; subsidiaritate

Abstract: In the article, after the author makes a short historical of the incrimination of the abuse of service, presents two examples from the judicial practice, at the end expressing his opinion connected to the addressed issues.

Keywords: abuse of service; use of special marking devices; offence; subsidiarity…

[vezi tot]
0 Vizualizări 132

Abuzul în serviciu în viziunea Curţii Constituţionale a României

Autor: Dănuţ VOLINTIRU

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 9/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Analiza abuzului în serviciu în viziunea Curţii Constituţionale a României din perspectiva Deciziei nr. 405 din 15 iunie 2016 are menirea de a evidenţia pe de o parte limitele controlului de constituţionalitate în legătură cu diferitele forme ale abuzului în serviciu reglementat în Codul penal din 1969, în Codul penal în vigoare şi în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, iar pe de altă parte interpretarea sintagmei „îndeplineşte prin încălcarea legii”. În aceste condiţii s-a încercat să se analizeze de ce această decizie a Curţii Constituţionale a României nu are incidenţă şi [vezi tot]

0 Vizualizări 149

Raporturile de funcţie – condiţie a abuzului în serviciu

Autor: Dănuţ VOLINTIRU

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 1/2017

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Raporturile de funcţie în care trebuie să se găsească subiectul activ al infracţiunii de abuz în serviciu constituie o condiţie esenţială a acestuia, fiind fără relevanţă, sub aspectul angajării răspunderii penale, natura juridică, modul de reglementare sau izvorul acestor raporturi. În concluzie, nu este esenţial că raporturile de funcţie izvorăsc din lege sau dintr-un contract. Natura juridică a acestor raporturi de funcţie implică însă analiza termenilor de funcţionar public, funcţie publică, public, autoritate publică, interes public, serviciu public.

Cuvinte-cheie: raporturile de funcţie; funcţie publică; autoritate publică; putere publică.

Abstract: The working relations [vezi tot]

0 Vizualizări 167