Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Infracțiuni de fals
Materiale per pagină:

Featured

Tehnologia blockchain, monedele virtuale și dreptul penal

Autor: avocat dr. George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2021

Disponibil online: aici.

Rezumat: Prin intermediul acestui articol autorul și-a propus în primul rând să lămurească din punct de vedere tehnic și terminologic noțiuni relevante pentru ecosistemul blockchain. Au fost analizate în acest sens noțiuni sau sintagme precum blockchain, mecanism de consens Proof of Work sau Proof of Stake, monedă virtuală, cripto-activ, portofel digital, platformă de schimb centralizată sau descentralizată, adresă publică din blockchain, cheie criptografică publică și privată, seed phrase etc. Dincolo de aceste clarificări de ordin tehnic și terminologic, autorul și-a propus să analizeze cadrul normativ [vezi tot]

2 Vizualizări 315

Obţinerea ilegală de fonduri ale Uniunii Europene. Tendințe jurisprudențiale

Autor:  Daniel GRĂDINARU

Publicat la: 22.12.2016, JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Abstract: Infracțiunea de obținere ilegală de fonduri ale Uniunii Europene constă, potrivit actualei reglementări, în folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Aceasta poate fi de asemenea săvârșită prin omisiunea de a furnizacu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă [vezi tot]

0 Vizualizări 212

Forensic and criminological aspects related to the crime of counterfeit currency and other values

Autor: Roxana Manea

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2017

Disponibil onlineaici.

Abstract: The transition of the countries of Eastern Europe to a democratic regime in the immediate aftermath of the collapse of the Union of the Soviet Socialist Republics generated with the exaltation of the high degree of freedom and high permeability to the infusion of new criminal phenomenon. In this study, we have paid more attention to the money-laundering offense. The „development” domain, which in the small-scale period in which it manifests itself, can be categorized as being at an amateur stage, with access to technology being drastically controlled by the [vezi tot]

0 Vizualizări 112

Aspects regarding the offense of forgery performed by means of cybernetic systems

Autor: Liviu Vasilescu

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2015

Disponibil onlineaici.

Abstract: The recent and explosive development of computer technology has determined the emergence of new methods of committing offenses besides the so-called traditional pattern of criminality. In the legal articles of the new Romanian Criminal Code (2014), the legislator pays special attention to the field of computer crime and that is why the present paper aims at treating thoroughly several practical matters related to the offense of computer forgery, whose threat has become more and more substantial in the current economic and social reality. 

Keywords: crime; computer forgery; computer; new Criminal Code.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 140

Delimitarea infracţiunii de falsificare a probelor de denunţarea falsă şi declaraţia mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă reglementate în Codul penal al Republicii Moldova

Autor: Eugeniu PITERSCHI
Publicat în: Revista Dreptul nr. 3/2019
Revistă disponibilă online:
aici
Delimitation of the offence of falsification of evidence of false denunciation and false statement, false conclusion or incorrect translation regulated in the Criminal Code of the Republic of Moldova
Abstract:
The legality of judgments adopted by courts, the effectiveness of law enforcement functions and the enforcement of criminal repression in respect of offenders are the priority issues that justice reform in the Republic of Moldova must address. The existence of an independent and impartial judiciary is an inherent attribution of a [vezi tot]

0 Vizualizări 101

Câteva aspecte referitoare la infracțiunea de alterare a integrității datelor informatice

Autor: Adrian Cristian Moise

Publicat în: Revista Universul Juridic nr.10/2017

Disponibil onlineaici.

Abstract: Starting from the provisions of Article 4 of the Council of Europe Convention on Cybercrime
and the provisions of Article 5 of the Directive 2013/40/EU on attacks against information systems,
both relating to illegal data interference, in this Article is performed an analysis of the offence of
altering the functioning of the computer systems provided by the Article 362 of the Romanian
Criminal Code, in order to ensure that the Romanian legislator transposed the provisions of the two
legal instruments from international and European level.
The Romanian legal regulation aims to [vezi tot]

0 Vizualizări 104

Comparative analysis between the circumstantial elements of the Romanian criminal law and those of foreign laws for coin-fakes

Autor: Roxana Manea

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2018

Disponibil onlineaici.

Abstract: In this article we want is analysed the issue of counterfeiting coins in countries such as England, Spain, Italy, Germany and America, compared to Romania, and its methods of combating. 

Keywords: counterfeiting; special legislation; sanctions; competent institutions.

[vezi tot]
0 Vizualizări 104

Criminalitatea informatică în reglementarea Codului penal

Autor: Codruț OLARU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2014

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Cyber-criminalitatea beneficiază în Codul penal de o manieră de reglementare nouă, completă și multidisciplinară, în sensul că incriminarea și sancționarea faptelor din această sferă infracțională se realizează prin preluarea unor texte de lege specifice mai multor legi speciale cu aplicabilitate în materie, fie că vorbim de cele prevăzute de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției sau Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic și, evident, prin abrogarea corelativă a [vezi tot]

0 Vizualizări 270

CARTE: Drept penal. Partea specială conform noului Cod penal. Ediția 4

Autor: Gheorghe IVAN, Mari-Claudia IVAN

Publicat în: Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Drept penal. Partea specială conform noului Cod penal. Ediția 4, Ed. C. H. Beck, București, 2019

Disponibil onlineaici

Descriere: Lucrarea analizează instituțiile juridice fundamentale ale Părții generale a noului Cod penal (Legea nr. 286/2009), având la bază nu numai o cercetare științifică a acestora, dar și vasta experiență a primului autor ca practician al dreptului penal. Pentru a veni în sprijinul absolvenților facultăților de drept care doresc să urmeze cariera de judecător sau procuror, autorii au avut în vedere și tematica concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, analizând detaliat fiecare instituție și [vezi tot]

0 Vizualizări 204

CARTE: Drept penal. Partea Specială II. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției; Infracțiuni de corupție și de serviciu; Infracțiuni de fals

Autori: Victoria CRISTEAN

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2017

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea supune analizei infracțiunile incluse în Titlul IV („Infracțiuni contra înfăptuirii justiției”), Titlul V („Infracțiuni de corupție și de serviciu”) și Titlul VI („Infracțiuni de fals”) din Partea specială a Codului penal și conține explicații pe marginea textelor acestuia și care sunt însoțite de trimiteri la alte opinii exprimate în literatura de specialitate, de numeroase soluții relevante pronunțate de instantele judecătorești în materie și nu în ultimul rând de aspectele care au generat controverse doctrinare.

În cadrul lucrării sunt prezentate și argumentele, identificate de legiuitorul roman, doctrina și practica, referitoare la necesitatea [vezi tot]

0 Vizualizări 177