Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Infracțiuni contra sănătății publice
Materiale per pagină:

Infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor prevăzută de art. 352 Cod penal. Evoluția incriminării și nevoia de adaptare a legislației la actualele condiții sanitare muncă

Autor: Grigore VOICU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2021

Disponibil onlineaici

Cuvinte-cheie: sănătate publică, combaterea răspândirii bolilor.

The crime of thwarting the fight against diseases provided by art. 352 of the Criminal Code. The evolution of incrimination and the need to adapt the legislation to the current sanitary conditions

Abstract: The declaration in March 2020 by the World Health Organization of the COVID-19 epidemic as a pandemic, determined the Romanian legislator and the central authorities to proceed to adopt normative acts that, in a convergent way, would contribute to limiting or preventing the spread of the SARS-CoV-2 virus. The sanitary measures [vezi tot]

0 Vizualizări 117

Infracţiunea privind zădărnicirea combaterii bolilor (art. 352 Cod penal). Despre înţelegerea textului de incriminare şi posibilitatea efectuării unei expertize genetice

Autori: George ZLATI și Dragoș-Vasile LEORDEAN

Publicatat în: Penalmente Relevant (blog)

Disponibil onlineaici.

Descriere: În acest material autorii analizează următoarele aspecte:

Prin prezentul material, ce ia forma unor succinte consideraţii, urmează să atingem următoarele aspecte:

[vezi tot]
0 Vizualizări 114

Considerații cu privire la reținerea infracțiunilor de zădărnicire a combaterii bolilor (art. 352 Cod penal) și abuz în serviciu (art. 297 Cod penal) în sarcina personalului medical

Autor: Alexandru MATACHE

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Amplificarea epidemiei cu o nouă boală infectocontagioasă (COVID-19) a generat, în primele luni ale anului 2020, necesitatea adoptării unor măsuri excepţionale la nivel statal, care au modificat realitatea obişnuită a sistemului medical, a vieţii cotidiene şi chiar a sistemului de drept.

În contextul eforturilor depuse pentru prevenirea şi combaterea răspândirii acestei boli, în atenţia opiniei publice au fost aduse mai multe soiuri de comportamente umane mai mult sau mai puţin controversate, iscându-se, adeseori, discuţii problematice vizavi de caracterul penal al unor conduite. Un astfel de topic este conferit şi [vezi tot]

0 Vizualizări 171

O perspectivă critică asupra modificărilor și completărilor aduse Codului penal prin O.U.G. nr. 28/2020 sau Un exemplu de politică penală care confirmă zicala: „Și drumul spre iad este pavat cu bune intenții”

Autor: Valerian CIOCLEI

Publicat în: AUBD – Forum Juridic nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Urgența în materia legiferării nu trebuie să sacrifice exigențele privind rigoarea textelor, mai ales în materie penală, unde consecințele unei reglementări imperfecte, pot fi extrem de periculoase. Pornind de la această idee, articolul evaluează în mod critic actul normativ menționat în titlu. În prima parte este analizată natura juridică a Ordonanței, iar în cea de a doua parte sunt examinate unele probleme punctuale.

Cuvinte-cheie: stare de urgență, lege penală temporară, circumstanță agravantă, falsul în declarații, zădărnicirea combaterii bolilor, omisiunea declarării unor informații, boală infectocontagioasă, risc privind infectarea, transmiterea bolii, [vezi tot]

0 Vizualizări 130

Legitima apărare față de transmiterea unei boli infectocontagioase

Autor: Dorel HERINEAN

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Dincolo de măsurile de protecție pe care le ia statul pentru a preîntâmpina îmbolnăvirea cetățenilor, legislația penală nu exclude dreptul fiecăruia de a se apăra împotriva unor conduite prin care se încearcă sau se creează posibilitatea transmiterii unor boli. Articolul își propune să studieze modalitatea de aplicare a legitimei apărări față de un atac constând în încercarea de transmitere a unei boli infectocontagioase, studiind toate condițiile acestei cauze justificative, atât cele arondate atacului, cât și cele necesare ripostei, astfel încât să se ajungă la concluzia incidenței sau, din contră, [vezi tot]

0 Vizualizări 118

Observații critice în legătură cu modificările aduse art. 352 C.pen. în contextul pandemiei COVID-19

Autor: Dragoș PÂRGARU

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Având în vedere împrejurările generate de pandemia COVID-19, legiuitorul penal român a operat modificări importante asupra incriminării uneia dintre faptele antisociale cele mai periculoase în contextul dat, zădărnicirea combaterii bolilor. După o introducere ce are rolul așezării în context a discuției, procedăm la analiza critică a diferitelor variante ale infracțiunii. Articolul urmărește să scoată în evidență, în principal, neconcordanțele și potențialele efecte negative ale modificărilor aduse textului incriminator. În final, luând în considerare toate observațiile, formulăm o propunere de lege ferenda concretă, elaborând un potențial text viitor al art. [vezi tot]

0 Vizualizări 113

Totul e atât de firesc în tăcerea noastră. Sau despre infracțiunea de omisiunea declarării unor informații

Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Ca urmare a stării de urgență declarate în timpul pandemiei COVID-19, legiuitorul român a adoptat în luna martie 2020 o ordonanță de urgență care, printre altele, a modificat Codul penal introducând o nouă infracțiune, care pedepsește omisiunea declarării unor informații privind posibilitatea de a fi avut contact cu o persoană infectată cu o boală infectocontagioasă. Articolul subliniază deficiențele acestei modificări, analizând lipsa de claritate a mai multor noțiuni utilizate de legiuitor, precum și efectele negative ale asemenea modalități de a reglementa.

Cuvinte-cheie: infracțiuni, pandemie COVID-19, stare de urgență, omisiunea declarării [vezi tot]

0 Vizualizări 105

O necesară precizare în raport de forma de vinovăție cu care sunt săvârșite formele agravate ale infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor

Autor: George-Alexandru LAZĂR

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Având în vedere publicarea articolului „Modificările propuse pentru modificarea Codului Penal în vederea combaterii răspândirii coronavirusului” imediat după apariția textelor de lege, aducem câteva clarificări, după cântărirea mai îndeaproape a unor particularități ale textului de lege. În principal, considerăm că variantele agravate prevăzute de art. 352 alin. (5) și (6) C.pen. se săvârșesc cu intenție depășită, iar în ipoteza în care rezultatul mai grav, vătămarea corporală sau decesul, este urmărit sau acceptat de agent, se va reține un concurs între zădărnicirea combaterii bolilor și vătămare corporală sau omor. Totodată, [vezi tot]

0 Vizualizări 104

Modificările propuse pentru modificarea Codului Penal în vederea combaterii răspândirii coronavirusului

Autor: George-Alexandru LAZĂR

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Articolul tratează modificările aduse de legiuitor Codului Penal, prin ordonanță de urgență, pentru a institui sancțiuni de drept penal împotriva comportamentelor periculoase, în contextul pandemiei de coronavirus. Aspectele formale privesc utilizarea ordonanței de urgență pentru această intervenție legislativă, precum și posibilitatea calificării noii reglementări ca fiind lege penală temporară. Modificarea esențială privește art. 352 C.pen., privind infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. În urma modificărilor operate de legiuitor, textul de lege sancționează nerespectarea măsurilor de carantină sau spitalizare, noțiuni care au fost definite diferit de legiuitor în funcție de [vezi tot]

0 Vizualizări 176

Cauzele justificative și transmiterea unor boli infectocontagioase

Autor: Dorel Herinean

Publicat în: Analele Universității din București

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În contextul pandemiei COVID-19, prezentul articol analizează unele dintre posibilitățile pe care legea le oferă pentru protecția sănătății publice ori a sănătății proprii unei persoane, respectiv comiterea unor fapte prevăzute de legea penală sub imperiul cauzelor justificative, cu consecința lipsei caracterului infracțional al acestora. Fie că este vorba de modalitățile de ripostă ori salvare pe care o persoană le are în fața posibilității transmiterii unor boli infectocontagioase, de unele acțiuni necesare prevenirii ori combaterii pandemiei pe care legea le autorizează ori de caracterul disponibil sau nu al sănătății unei persoane, situațiile care pot [vezi tot]

0 Vizualizări 128