Ultima actualizare:
noiembrie 19, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Infracțiuni contra patrimoniului
Materiale per pagină:

Răspunderea persoanei juridice pentru infracțiuni contra patrimoniului

Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Materialul prezintă datele statistice în materia răspunderii penale a persoanei juridice pentru infracțiunile contra patrimoniului. Analiza acestor date arată că, deși există un număr destul de mare de persoane juridice cercetate pentru astfel de infracțiuni, procentul celor trimise în judecată este mic. Majoritatea persoanelor juridice care ajung în fața instanțelor sunt cercetate pentru infracțiunea de înșelăciune, dar alte infracțiuni sunt de asemenea prezente.

Cuvinte-cheie: persoane juridice, date statistice, înșelăciune, furt, abuz de încredere

Titlul lucrării în engleză: Criminal liability of legal persons for crimes against property

Abstract: The paper presents the statistical [vezi tot]

1 Vizualizări 62

CARTE: Drept penal. Partea specială I

Autor: Valerian Cioclei

Editura: C.H. Beck

Anul apariției: 2020

Ediția: a 5-a

Disponibilaici

Descriere: Partea specială a dreptului penal, privită ca ştiinţă ori ca disciplină de studiu, are menirea de a facilita înţelegerea incriminărilor şi a modului în care diferite fapte penale pot fi încadrate în tiparele fixate de legiuitor. Este o operaţie de transpunere în formule, adică în articole de lege, a unor fapte de viaţă, considerate intolerabile pentru derularea normală a relaţiilor sociale. Pentru cei care stăpânesc litera şi spiritul Codului, orice formulă are o traducere clară în fapte penale concrete şi orice faptă penală concretă poate [vezi tot]

0 Vizualizări 62

CARTE: Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra patrimoniului, contra autorității, de corupție, de serviciu, de fals și contra ordinii și liniștii publice

Autor: Doris Alina Șerban, Sergiu Bogdan

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere:

Prezenta lucrare abordează într-o manieră structurată și detaliată infracțiunile din tematica disciplinei Drept penal. Partea specială II, studiată în cadrul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Lucrarea corespunde și tematicii la disciplina Drept penal. Partea specială stabilită de Institutul Național al Magistraturii sau de Uniunea Națională a Barourilor din România pentru examenele organizate pentru admiterea ori promovarea în magistratură sau de intrare în profesie.

Lucrarea analizează conceptele pe care se sprijină textele de incriminare din tematica analizată. Această abordare ajută atât studentul, [vezi tot]

0 Vizualizări 64

Distinction between the offence of trading in influence and the offence of deception/fraud

Autor: GEORGIAN MIREL PETRE

Publicat în: Challenges of the knowledge society (CKS) 2021

Articol disponibil onlineaici.

Abstract: On the occasion of the research for the elaboration of this scientific paper, I plan to treat the constituent elements of the criminal offences of deception and trading in influence succinctly, in order to neatly lay off their defining characteristics.

Based on the above, I believe that the analysis of the two offences separately is highlighted for a better understanding, but also by the way of comparing their material elements.

Due to the similarities between the offence of deception and the offence [vezi tot]

0 Vizualizări 58

Infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete în jurisprudenţa interpretativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Autor: Conf. univ. dr. Adrian Fanu-Moca

Publicat în: Analele Universității de Vest din Timișoara – seria Drept nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Studiul analizează impactul teoretic şi jurisprudenţial a două decizii pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în ceea ce priveşte natura infracţiunii reglementate de art. 181 din Legea nr. 78/2000 şi relaţiile acesteia cu infracţiunile de înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri şi fals.

Cuvinte-cheie: corupţie, înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri, fals, înscrisuri, declaraţii, concurs
de infracţiuni, infracţiune complexă.

The offense of using or presenting in bad faith false, inaccurate or incomplete documents or statements in the interpretative jurisprudence of [vezi tot]

0 Vizualizări 68