Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Infracțiuni contra patrimoniului
Materiale per pagină:

Consecințele penale ale vânzării bunului altuia în dreptul român

Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2019

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Vânzarea bunului altuia interesează, în mod evident, legislația și doctrina de drept civil. Totuși, există infracțiuni care sunt construite pornind de la o astfel de operațiune, atunci când este făcută fără acordul proprietarului. Articolul analizează, într-o primă parte, infracțiunile corespunzătoare unei astfel de operațiuni și cauzele justificative aplicabile, mai exact abuzul de încredere, gestiunea frauduloasă, delapidarea, înșelăciunea și, dintr-un anumit punct de vedere furtul și, respectiv, exercitarea unui drept și starea de necesitate. Întrucât vânzarea bunului altuia nu vizează, așa cum arătam, doar dreptul penal, într-o a doua [vezi tot]

0 Vizualizări 232

Cele mai importante modificări privind infracțiunile contra patrimoniului

Autor: Cristina ROTARU Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Principalele modificări introduse prin intrarea în vigoare a Noului Cod penal în  materia infracţiunilor contra patrimoniului constau în: stabilirea unor limite de pedepasă adecvate gravităţii acestor fapte, în concordanţă cu cele prevăzute în celelalte legislaţii europene şi cu pedepsele pronunţate în ultimii ani în practica judiciară; introducerea unor noi infracţiuni cum ar fi unele din capitolul privind Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii şi cele din capitolul  Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de [vezi tot]
0 Vizualizări 78

Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

Autor: Sergiu BOGDAN Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: În prezentul studiu, autorul analizează raţiunea noilor incriminări aduse de art. 239 alin.1 şi 2 din Noul Cod penal. Este prezentată din perspectiva dreptului comparat raţiunea şi conţinutul unor texte de incriminare echivalente. Autorul critică formularea unei abordări prea generale, textul aplicându-se la orice achiziţii de bunuri sau servicii, în condiţiile în care unii comercianţi se pot proteja singuri, nefiind necesară intervenţia dreptului penal în favoarea lor. Cuvinte-cheie: abuz de încredere, abuz [vezi tot]
0 Vizualizări 105

Bancruta simplă și bancruta frauduloasă în noul Cod Penal

Autor: Dragoș PÂRGARU Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Până la intrarea în vigoare a Noului Cod Penal, infracţiunile de bancrută simplă şi bancrută frauduloasă erau prevăzute, până la data de 25.10.2013, în cuprinsul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, la art. 143. Ulterior, din 25.10.2013 până la 01.11.2013 aceleaşi infracţiuni s-au regăsit în cuprinsul controversatei Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (aşa-numitul Cod al insolvenţei), la art. 337. Având în vedere că această [vezi tot]
0 Vizualizări 510

Protecția penală a sistemelor și datelor informatice. Accesul ilegal la sisteme informatice și plagiatul potrivit noilor dispoziții penale

Autor: Lucian T. POENARU Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Articolul analizează succint introducerea în NCP a infracţiunilor referitoare la siguranţa şi integritatea sistemelor şi datelor informatice. Cu toate că aceste infracţiuni au fost preluate din Legea nr. 161/2003 fără modificări substanţiale în ceea ce priveşte conţinutul acestora, noţiunile folosite de legiuitor pentru descrierea faptelor nu sunt corelate cu noţiunile unor instituţii din Legea nr. 8/1996. Aşa se întâmplă că NCP defineşte sisteme şi date informatice în timp ce Legea nr. 8/1996 utilizează noţiunile [vezi tot]
0 Vizualizări 241

CARTE: Drept penal. Partea specială. Vol. I. Infracțiuni contra persoanei și patrimoniului

Autor: Ruxandra RĂDUCANU, Gabriela ALEXANDROIU

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere:  Lucrarea Drept penal. Partea specială. Vol. I. Infracțiuni contra persoanei și patrimoniului își propune să faciliteze studenților de la Drept din anul III asimilarea cunoștințelor teoretice, dar și dezvoltarea abilităților pentru rezolvarea chestiunilor practice și a întrebărilor tip grilă din materia Dreptului penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și patrimoniului.

Lucrarea este structurata în 12 seminare, organizate în 4 părți. Prima parte cuprinde reglementarea legală completată de o sinteză a materiei aferente seminarului. Cea de-a doua parte cuprinde o serie de întrebări teoretice axate pe comparații între diferitele infracțiuni. Cea de-a treia [vezi tot]

0 Vizualizări 71

CARTE: Infracțiuni contra drepturilor de creație intelectuală

Autor: Bujorel FLOREA

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Autorul fundamentează numeroase puncte de vedere în diverse probleme controversate, propunând, într-un diapazon științific solid, schițe de interpretare și aplicare a dispozițiilor legale în materie. De remarcat este și faptul că opiniile autorului au darul de a determina dezbateri menite să elimine ambiguitățile în interpretarea și, îndeosebi, în aplicarea normelor legale examinate. Este firesc că un asemenea studiu, care sondează un târâm juridic atât de special și de complex, să îndemne la reflecții, să nască și unele observații sau puncte de vedere contrarii, mai ales că, în ultima vreme, domeniul apărării creației intelectuale a [vezi tot]

0 Vizualizări 116

CARTE: Drept penal. Partea specială conform noului Cod penal. Ediția 4

Autor: Gheorghe IVAN, Mari-Claudia IVAN

Publicat în: Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Drept penal. Partea specială conform noului Cod penal. Ediția 4, Ed. C. H. Beck, București, 2019

Disponibil onlineaici

Descriere: Lucrarea analizează instituțiile juridice fundamentale ale Părții generale a noului Cod penal (Legea nr. 286/2009), având la bază nu numai o cercetare științifică a acestora, dar și vasta experiență a primului autor ca practician al dreptului penal. Pentru a veni în sprijinul absolvenților facultăților de drept care doresc să urmeze cariera de judecător sau procuror, autorii au avut în vedere și tematica concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, analizând detaliat fiecare instituție și [vezi tot]

0 Vizualizări 178

Aspecte privind plângerea prealabilă în cazul infracţiunilor de bancrută

Autor: Valerian CIOCLEI

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 7/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Printre problemele pe care le ridică incriminarea bancrutei simple şi a bancrutei frauduloase în noul Cod penal se află şi cele legate de introducerea condiţiei de procedibilitate, respectiv faptul că, spre deosebire de legea veche, pentru ambele infracţiuni, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Două aspecte discutabile pot fi identificate în legătură cu această modificare legislativă: primul aspect se referă la situaţiile tranzitorii, iar al doilea se referă la titularul dreptului de a depune plângerea prealabilă.

Cuvinte-cheie: bancrută simplă; bancrută frauduloasă; situații tranzitorii; legea penală mai [vezi tot]

0 Vizualizări 96

CARTE: Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei, infracțiuni contra patrimoniului

Autori: Victoria CRISTIEAN

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2017

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea supune analizei infracțiunile incluse în Titlul I („Infracțiuni contra persoanei”) și Titlul II („Infracțiuni contra patrimoniului”) din Partea specială a Codului penal, conținând explicații pe marginea textelor acestuia și care sunt însoțite de trimiteri la alte opinii exprimate în literatura de specialitate, de numeroase exemple din practica judiciara și nu în ultimul rând de aspectele care au generat controverse doctrinare.

Lucrarea supune analizei infracțiunile incluse în Titlul I („Infracțiuni contra persoanei”) si Titlul II („Infracțiuni contra patrimoniului”) din Partea speciala a Codului penal, conținând explicații pe marginea textelor acestuia și care [vezi tot]

0 Vizualizări 182