Ultima actualizare:
noiembrie 19, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Infracțiuni contra patrimoniului
Materiale per pagină:

Distrugere din culpă. Condiția ca degradarea prin incendiere să fie de natură să pună în pericol alte bunuri sau unele persoane

Autor: ȘTEFAN Cristian-Valentin

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatDistrugerea din culpă – materializată într-o degradare prin incendiere – este o infracțiune de rezultat, în raport cu obiectul ei material propriu, și de pericol concret, în raport cu un obiect material derivat. Din această perspectivă, elementul material trebuie să fie apt să își extindă urmarea imediată de la obiectul material propriu al infracțiunii la un obiect material derivat, adică să poată afecta alte bunuri sau unele persoane. Aptitudinea elementului material de a-și extinde urmarea imediată și de a afecta alte bunuri sau unele persoane se apreciază în [vezi tot]

0 Vizualizări 54

Decizia Curţii Constituţionale nr. 147 din 13 martie 2019 cu privire la Legea pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi efectele acesteia

Autor: MARIN Cătălin, POP Cristina Teodora

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatPrin decizia nr. 147 din 13 martie 2019, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor articolului unic din Legea pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, act normativ care propune un regim sancţionator mai blând în cazul săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală dintre cele prevăzute la art. 8 şi 9 din Legea nr. 241/2005. Adoptarea legii ce face obiectul prezentului articol are la bază interesul public major de recuperare a prejudiciilor produse prin comiterea infracţiunilor de [vezi tot]

0 Vizualizări 121

Pedeapsa complementară și necesitatea interzicerii exercitării dreptului de a desfășura o activitate în cazul săvârșirii infracțiunii de furt – articolul 228 Cod Penal

Autor: Oleg BURLACU
Publicat în:
Revista Dreptul nr. 2/2018
Revistă disponibilă:
aici
Cuvinte-cheie:
furt; pedeapsa complementară; interzicerea exercitării dreptului de a practica o profesie; natura necesară a pedepsei complementare;
Complementary punishment and the necessity to prohibit the exercise of the right to pursue an activity in case of commiting an offence of theft – article 228 of the criminal code
Abstract:
This study discusses a novel issue in the field of theory and case law of the criminal law. It deals with the necessity to apply the complementary punishment of prohibiting the exercise [vezi tot]

0 Vizualizări 74

Unele considerații asupra reglementării infracțiunilor economico-financiare în noua legislație penală

Autor: George Cosmin MILITARU

Publicat în: Revista Dreptul nr.6/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul studiu  propune o analiză comparativă a principalelor infracțiuni economico-financiare din perspectiva reglementării lor, având în vedere modificările importante ale legislației penale românești survenite începând cu data de 1 februarie 2014. Autorul face o expunere a modului în care incriminarea acestor fapte penale a fost modificată, indiferent de sediul materiei, Codul penal sau legi speciale. Se insistă asupra situațiilor în care au intervenit modificări de substanță și se analizează oportunitatea acestora, precum și efectele oglindite de practica judiciară. De asemenea, sunt expuse note critice, cu argumentele de rigoare  asupra unora din aceste modificări [vezi tot]

0 Vizualizări 40

Furtul calificat

Autor: Mioara-Ketty GUIU

Publicat în: Revista Dreptul nr.6/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În această lucrare autoarea face o analiză a dispozițiilor referitoare la „Furtul calificat” (art. 229 C. pen.), din perspectiva dreptului comparat și a exigențelor principiului legalității. Sunt evidențiate o serie de erori produse cu ocazia redactării textului (stabilirea unui număr exagerat de mare de elemente circumstanțiale,  gruparea lor arbitrară etc.) și, totodată, sunt arătate unele soluții pentru înlăturarea deficiențelor.

Titlul lucrării în engleză: Aggravated theft

Abstract: In this paper the author makes an analysis of the provisions relating to „Aggravated theft” (Article 229 of the Criminal Code), from the perspective of the comparative law and of [vezi tot]

0 Vizualizări 45

Momentul inițial al termenului de prescripție a răspunderii penale în cazul infracțiunii de înșelăciune, în ipoteza particulară în care elementul material este separat în timp de urmarea imediată

Autor: Valentin-Cristian ȘTEFAN

Publicat în: Revista Dreptul nr. 11/2017

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Initial moment of the period of prescription of the criminal liability in the case of the offence of deception, in the particular hypothesis in which the material element is separated in time from the immediate follow-up

Abstract: This article proposes a solution to identify the initial moment of the period of prescription of the criminal liability in case of the offence of deception, in the particular situation where the material element is separated in time from the immediate follow-up. In order to resolve this matter of law it is necessary [vezi tot]

0 Vizualizări 106

Tâlhăria improprie. Controverse

Autor: Cristinel HRIŢCU

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 7/2016

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Unconventional robbery. Controversies

Abstract: From a conceptual point of view the author proposes the notions of proper and improper robbery (concepts borrowed from the Italian criminal doctrine),arguing on the different degree of social danger of the two concepts. After a comparative presentation of the improper robbery in the Italian, German, Finnish and Swedish criminal law, in the Romanian Criminal code it is proposed a separate incrimination. That is either in the same article with the proper robbery but in a different paragraph or in a different article with [vezi tot]

0 Vizualizări 29

Particularities of civil action in the case of fraud by bank credit contracts

Autor: Andrei-Viorel IUGAN
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2019
Disponibil onlineaici.
Abstract: The crime of fraud is one of the most important threats facing the contemporary Romanian society. One of the most common ways of fraud is fraud through credit agreements. Of course, as in any criminal proceedings, in this case the question arises as to the way of repairing the damage caused by the offense. The particularity of solving the civil action in this case is the fact that, according to Romanian law, the credit contract is an executory title, so the bank would [vezi tot]

0 Vizualizări 91

Scurte considerații privind reținerea unor agravante în cazul infracțiunii de furt calificat

Autor:  Ana Maria Ștețco Mihali, Andreea Stoicescu

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2018

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: furt calificat; circumstanțe agravante; scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere; comiterea faptei în timpul nopții.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 37

Forgery and credit cards fraud – a specific criminal offense against the economy in the criminal legislation of Serbia

Autor: Jelena MATIJAŠEVIĆ – OBRADOVIĆ, Joko DRAGOJLOVIĆ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2017

Revistă disponibilăaici.

Abstract: Forgery and credit card fraud is a specific criminal offense against the economy, whose protective object is stability of payment operations in the country. It is prescribed in Article 225 of the Criminal Code of Serbia. The aim of the paper is that, in addition to theoretical and legal definitions, closely analyzes the criminal offense Forgery and credit cards fraud, than through the relationship with the overall crime in Serbia, then with a group of criminal offenses against the economy, and finally, [vezi tot]

0 Vizualizări 26