Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Infracțiuni contra patrimoniului
Materiale per pagină:

Dare de mită. Elementul circumstanţial agravant referitor la săvârşirea infracţiunii în raport cu un funcţionar având atribuţii de control. Condiţii: a) Dezincriminare. Mecanisme de producere. b) Activitatea legii penale şi retroactivitatea legii penale de dezincriminare. Incompatibilitate

Autor: ȘTEFAN Cristian-Valentin

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatI. Conform art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 pentru descoperirea prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie, în vigoare la data evenimentelor, darea de mită era mai gravă dacă se săvârşea în raport cu un funcţionar având atribuţii de control. În primul rând, atribuţia de control implică prerogative de verificare a  unor situaţii, precum şi competenţe de urmărire a acestor situaţii şi, dacă este cazul, de luare ori de propunere a unor măsuri de remediere. În al doilea rând, elementul circumstanţial agravant poate fi reţinut, numai dacă darea [vezi tot]

0 Vizualizări 83

Frauda „tip carusel” în Uniunea Europeană. O problemă eternă

Autor: BOTA Vlad-Andrei

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatScopul principal al acestui articol este să determine în ce măsură, de la apariţia acestei scheme ingenioase cunoscute sub denumirea de „frauda de tip carusel privind TVA” (cunoscută şi ca frauda intermediarului inexistent), autorităţile Uniunii Europene au reuşit să inventeze mijloace la fel de ingenioase prin care să stopeze acest mecanism fraudulos sau este incapabilă să controleze acest fenomen.

Structura conţinutului va fi realizată prin 4 capitole: – I. Analiza fenomenului de fraudă privind TVA; II. Precizări privind principalele tipuri de fraudă privind TVA; III. Comparaţie privind diversele măsuri adoptate [vezi tot]

0 Vizualizări 210

Frauda informatică. Aspecte controversate

Autor: ZLATI George

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn prezentul articol autorul încearcă să clarifice câteva aspecte controversate legate de infracţiunea de fraudă informatică. În primul rând, este pusă în discuţie natura infracţiunii în vederea identificării corecte a valorilor sociale protejate prin textul de incriminare. Autorul încearcă astfel să argumenteze faptul că frauda informatică protejează atât integritatea sistemelor informatice, cât şi integritatea şi disponibilitatea datelor informatice în scopul de a clarifica relaţia dintre frauda informatică (art. 249 Cod penal) şi infracţiunea de alterare a datelor informatice (art. 362 Cod penal).

De asemenea, autorul evidenţiază exemple identificate atât în [vezi tot]

0 Vizualizări 102

TVA. Frauda de „tip carusel” în cadrul Uniunii Europene

Autor: ONEA Roxana-Alexandra

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn Uniunea Europeană, sistemele de fraudă în materie de TVA evoluează rapid, iar statele membre se confruntă uneori cu situaţii în care legislaţia unională în materie de TVA în vigoare nu oferă un temei juridic pentru combaterea infracţiunilor. Frauda este în multe aspecte mai tehnică decât înşelăciunea şi, prin urmare, mai dificil de identificat şi înţeles în mod corect.

Prezentul studiu urmăreşte să trateze fenomenul fraudei intracomunitare a operatorului/comerciantului lipsă şi frauda de tip carusel cu TVA în Uniunea Europeană.

În ultimii ani, normativul privind TVA a fluctuat şi, [vezi tot]

0 Vizualizări 163

Distrugere din culpă. Condiția ca degradarea prin incendiere să fie de natură să pună în pericol alte bunuri sau unele persoane

Autor: ȘTEFAN Cristian-Valentin

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatDistrugerea din culpă – materializată într-o degradare prin incendiere – este o infracțiune de rezultat, în raport cu obiectul ei material propriu, și de pericol concret, în raport cu un obiect material derivat. Din această perspectivă, elementul material trebuie să fie apt să își extindă urmarea imediată de la obiectul material propriu al infracțiunii la un obiect material derivat, adică să poată afecta alte bunuri sau unele persoane. Aptitudinea elementului material de a-și extinde urmarea imediată și de a afecta alte bunuri sau unele persoane se apreciază în [vezi tot]

0 Vizualizări 100

Decizia Curţii Constituţionale nr. 147 din 13 martie 2019 cu privire la Legea pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi efectele acesteia

Autor: MARIN Cătălin, POP Cristina Teodora

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatPrin decizia nr. 147 din 13 martie 2019, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor articolului unic din Legea pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, act normativ care propune un regim sancţionator mai blând în cazul săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală dintre cele prevăzute la art. 8 şi 9 din Legea nr. 241/2005. Adoptarea legii ce face obiectul prezentului articol are la bază interesul public major de recuperare a prejudiciilor produse prin comiterea infracţiunilor de [vezi tot]

0 Vizualizări 157

Pedeapsa complementară și necesitatea interzicerii exercitării dreptului de a desfășura o activitate în cazul săvârșirii infracțiunii de furt – articolul 228 Cod Penal

Autor: Oleg BURLACU
Publicat în:
Revista Dreptul nr. 2/2018
Revistă disponibilă:
aici
Cuvinte-cheie:
furt; pedeapsa complementară; interzicerea exercitării dreptului de a practica o profesie; natura necesară a pedepsei complementare;
Complementary punishment and the necessity to prohibit the exercise of the right to pursue an activity in case of commiting an offence of theft – article 228 of the criminal code
Abstract:
This study discusses a novel issue in the field of theory and case law of the criminal law. It deals with the necessity to apply the complementary punishment of prohibiting the exercise [vezi tot]

0 Vizualizări 115

Unele considerații asupra reglementării infracțiunilor economico-financiare în noua legislație penală

Autor: George Cosmin MILITARU

Publicat în: Revista Dreptul nr.6/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul studiu  propune o analiză comparativă a principalelor infracțiuni economico-financiare din perspectiva reglementării lor, având în vedere modificările importante ale legislației penale românești survenite începând cu data de 1 februarie 2014. Autorul face o expunere a modului în care incriminarea acestor fapte penale a fost modificată, indiferent de sediul materiei, Codul penal sau legi speciale. Se insistă asupra situațiilor în care au intervenit modificări de substanță și se analizează oportunitatea acestora, precum și efectele oglindite de practica judiciară. De asemenea, sunt expuse note critice, cu argumentele de rigoare  asupra unora din aceste modificări [vezi tot]

0 Vizualizări 80

Furtul calificat

Autor: Mioara-Ketty GUIU

Publicat în: Revista Dreptul nr.6/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În această lucrare autoarea face o analiză a dispozițiilor referitoare la „Furtul calificat” (art. 229 C. pen.), din perspectiva dreptului comparat și a exigențelor principiului legalității. Sunt evidențiate o serie de erori produse cu ocazia redactării textului (stabilirea unui număr exagerat de mare de elemente circumstanțiale,  gruparea lor arbitrară etc.) și, totodată, sunt arătate unele soluții pentru înlăturarea deficiențelor.

Titlul lucrării în engleză: Aggravated theft

Abstract: In this paper the author makes an analysis of the provisions relating to „Aggravated theft” (Article 229 of the Criminal Code), from the perspective of the comparative law and of [vezi tot]

0 Vizualizări 103

Momentul inițial al termenului de prescripție a răspunderii penale în cazul infracțiunii de înșelăciune, în ipoteza particulară în care elementul material este separat în timp de urmarea imediată

Autor: Valentin-Cristian ȘTEFAN

Publicat în: Revista Dreptul nr. 11/2017

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Initial moment of the period of prescription of the criminal liability in the case of the offence of deception, in the particular hypothesis in which the material element is separated in time from the immediate follow-up

Abstract: This article proposes a solution to identify the initial moment of the period of prescription of the criminal liability in case of the offence of deception, in the particular situation where the material element is separated in time from the immediate follow-up. In order to resolve this matter of law it is necessary [vezi tot]

0 Vizualizări 141