Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Infracțiuni contra patrimoniului
Materiale per pagină:

Infracțiunile de bancrută (III) – Articolul 241 C. pen. – Bancruta frauduloasă

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de bancrută, atât simplă, cât şi frauduloasă, prevăzute de art. 240-241C. pen. Această a treia parte tratează infracţiunea de bancrută frauduloasă. Subiectul activ al infracţiunii, deşi, în drept, necalificat, în fapt nu poate fi decât o persoană cu funcţie de conducere în cadrul debitorului-persoană juridică. Obiectul juridic este tratat sub aspectul conţinutului constitutiv al infracţiunii, care prevede trei modalităţi alternative de săvârşire. Infracţiunea nu are obiect material, cu excepţia distrugerii evidenţelor. Infracţiunea este una [vezi tot]

0 Vizualizări 192

Infracțiunile de bancrută (I) Aspecte comune ale infracțiunilor de bancrută

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de bancrută, atât simplă, cât şi frauduloasă, prevăzute de art. 240-241 C. pen. Această primă parte tratează aspecte comune ambelor infracţiuni, şi anume reglementarea lor, în ordine istorică (cronologică), respectiv în dreptul falimentar, apoi în dreptul societar, înapoi în dreptul falimentar şi, în prezent, în dreptul penal. Apoi sunt analizate elementele constitutive ale infracţiunilor de bancrută, respectiv insolvenţa debitorului şi, pentru cea frauduloasă, fraudarea creditorilor. Prin insolvenţă se înţelege atât starea de fapt, anterioară [vezi tot]

0 Vizualizări 120

Scurte considerații privind sancționarea fraudelor comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice

Autor: Ruxandra RĂDUCANU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Acest articol își propune să evidențieze particularitatea faptelor incriminate de C.pen. (2009) în capitolul „Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice”, dar și să sublinieze elementele comune care au determinat această grupare. În plus, asemănarea și delimitarea lor de alte incriminări necesită o detaliere a elementelor constitutive, astfel încât să fie evitată confuzia între acestea sau, dimpotrivă, reținerea cumulativă a acestora cu infracțiuni asemănătoare.

Cuvinte-cheie: fraudă; sistem informatic; mijloc de plată electronic; înșelăciune; pagubă; date informatice; operațiuni financiare.

Titlul lucrării în engleză: Brief considerations on [vezi tot]

0 Vizualizări 145

Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii. Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

Autor: Cristina ROTARU-RADU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 7/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Studiul este o analiză a articolului 239 din Codul penal, care cuprinde două infracțiuni distincte, incriminarea la alin. (2) nefiind o variantă asimilată celei de la alin. (1). Ambele infracțiuni sancționează comportamentul ilicit al debitorului, încercând să zădărnicească capacitatea creditorului de a-și satisface creanța față de acesta printr-o procedură de executare silită.

Cuvinte-cheie: abuz de încredere; fraudarea creditorului; infracțiune.

Crimes against patrimony by disregarding trust. Breach of trust by defrauding creditors

Abstract: The study is an analysis of Article 239 of the Criminal Code, which contains two distinct offenses, the criminalization in para. (2) being not [vezi tot]

0 Vizualizări 194

Furtul de energie electrică. Chestiuni penale și procesual penale întâlnite în practică

Autor: Adrian RADU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2018

Revistă diponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul examinează și lămurește unele dileme întâlnite în practică în privința: legalității pătrunderii în domiciliul consumatorului fără acceptul acestuia de către reprezentanții operatorului de distribuție a energiei electrice și de către organele de ordine publică/ cercetare penală; naturii juridice a actelor consemnate de agenții companiei de furnizare a energiei electrice; modului de sesizare a organelor de urmărire penală; încadrării juridice a faptelor săvârșite; implicațiile unor fapte nepenale producătoare de prejudicii.

Cuvinte-cheie: legalitatea intrării în casa consumatorului; documentele anterioare plângerii penale; modul de sesizare a organelor de urmărire penală; [vezi tot]

1 Vizualizări 122

O cercetare a plagiatului: implicații penale ale fenomenului

Autor: Lucian POENARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 9/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest articol își propune să verifice în ce măsură o răspundere penală pentru plagiat poate fi avută în vedere pentru a afla utilitatea unei astfel de răspunderi în acest domeniu de interes. Analiza începe prin verificarea unor concepte particulare în dreptul de autor pe baza studiilor juridice recente și continuă cu prezentarea implicațiilor penale ale acțiunilor considerate plagiat, fie în înțelegerea de bază, fie în cea juridică a cuvântului. În ceea ce privește conceptul de originalitate, acesta este legat de persoana care a creat lucrarea și trebuie apreciat în raport cu învelișul care [vezi tot]

0 Vizualizări 114

Dolul. Delimitări față de infracțiunea de înșelăciune

Autor: Dragoș-Cristian ȘĂRBAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Alegem să facem această delimitare pentru că, în opinia noastră, există diverse asemănări și, în contradictoriu, mai puține diferențe între infracțiunea de fraudă și înșelăciune, de aceea există posibilitatea reală de a confunda sau chiar de a se suprapune. lor. Textul legal al fraudei nu prevede ca partea să sufere prejudicii, așa cum este necesar pentru existența înșelăciunii; denaturarile frauduloase sunt de obicei simpliste; se poate realiza prin omisiune sau chiar prin comportament; de fiecare dată, contractul este în derulare, iar partea doar încearcă să-l convingă pe antreprenor să încheie contractul în alți termeni și [vezi tot]

0 Vizualizări 88

Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția penală, Decizia nr. 55 din 11 februarie 2016 (Jurisprudență comentată)

Autor: Cristina ROTARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Decizia discutată are în vedere fapta pârâtului de a refuza restituirea unei sume de bani introduse greșit în contul său și de a o însuși, cauzând astfel un prejudiciu societății (comerciale) care a cauzat eroarea, și care îndeplinește condițiile tipice ale dobândirea proprietății bunului găsit sau ajuns la contravenient prin infracțiune de eroare, prevăzută de articolul 243 alin. (2) din Codul penal. Astfel, noua lege aduce lumină, în sensul introducerii, pe lângă calea dobândirii, a nepredarii bunului în termen de 10 zile de la momentul în care contravenientul a știut că bunul nu [vezi tot]

0 Vizualizări 101

Id theft in cyberspace

Autor: Maxim DOBRINOIU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2014
Disponibil online: aici.
Abstract: Obtaining personal data, identification data, including data which allow the use of a
electronic payment instrument, or any other data generated in the context of one person’s activities in
the social, economic or financial life, without its consent or by deceit, if this occurs in computer
systems or through electronic means of communications, should be considered as a crime and
punished accordingly.
Keywords: ID Theft; Cybercrime; Social Engineering; Phishing; Computer-related Forgery.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 128

Infracţiuni comise prin file de cec ulterior intrării în vigoare a noului Cod penal

Autor: Ioan-Andrei STOIAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 2/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: În prezentul material sunt analizate principalele probleme legate de infracţiunile comise prin file cec ulterior intrării în vigoare a noului Cod penal. În concret, sunt avute în vedere trei categorii de infracţiuni: înşelăciunile comise prin intermediul filelor cec, incriminările prevăzute de art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului şi falsificarea de file cec.

Abordarea se vrea a fi una comparativă (lege veche – lege nouă), fără însă a fi avută în vedere legea penală mai favorabilă, ci mai degrabă stabilirea corectei încadrări juridice a unor fapte tipice comise sub imperiul [vezi tot]

0 Vizualizări 143