Ultima actualizare:
noiembrie 19, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Înșelăciunea
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie
Featured

Tehnologia blockchain, monedele virtuale și dreptul penal

Autor: avocat dr. George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2021

Disponibil online: aici.

Rezumat: Prin intermediul acestui articol autorul și-a propus în primul rând să lămurească din punct de vedere tehnic și terminologic noțiuni relevante pentru ecosistemul blockchain. Au fost analizate în acest sens noțiuni sau sintagme precum blockchain, mecanism de consens Proof of Work sau Proof of Stake, monedă virtuală, cripto-activ, portofel digital, platformă de schimb centralizată sau descentralizată, adresă publică din blockchain, cheie criptografică publică și privată, seed phrase etc. Dincolo de aceste clarificări de ordin tehnic și terminologic, autorul și-a propus să analizeze cadrul normativ [vezi tot]

2 Vizualizări 201

Fraudă informatică sau înșelăciune?

Autor:  Mihai-Adrian Dinu

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: criminalitate informatică; înșelăciune; fraudă informatică.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 10

Înşelăciunea în dauna casei de pensii. Aspecte controversate

Autor: BALAN Iulian
Publicat în: Pandectele Romane nr. 4/2018
Disponibil online: aici.
Rezumat: Jurisprudenţa plasează cu dificultate într-una dintre categoriile unităţii naturale sau legale de infracţiune fapta persoanei care foloseşte acte privind vechimea în muncă falsificate pentru a obţine pensia pentru limită de vârstă şi apoi încasează periodic pensia. Articolul plasează controversele jurisprudenţiale de dată recentă în contextul jurisprudenţei române tradiţionale şi al unor fenomene nou apărute în dreptul penal: influenţa dreptului european al drepturilor omului şi transplantarea în sistemul nostru de drept a unor instituţii specifice unor sisteme de drept occidentale, precum reglementarea infracţiunii comisive prin omisiune pornind de la poziţia de [vezi tot]

0 Vizualizări 43

Dolul. Delimitări față de infracțiunea de înșelăciune

Autor: Dragoș-Cristian ȘĂRBAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Alegem să facem această delimitare pentru că, în opinia noastră, există diverse asemănări și, în contradictoriu, mai puține diferențe între infracțiunea de fraudă și înșelăciune, de aceea există posibilitatea reală de a confunda sau chiar de a se suprapune. lor. Textul legal al fraudei nu prevede ca partea să sufere prejudicii, așa cum este necesar pentru existența înșelăciunii; denaturarile frauduloase sunt de obicei simpliste; se poate realiza prin omisiune sau chiar prin comportament; de fiecare dată, contractul este în derulare, iar partea doar încearcă să-l convingă pe antreprenor să încheie contractul în alți termeni și [vezi tot]

0 Vizualizări 43

Infracţiuni comise prin file de cec ulterior intrării în vigoare a noului Cod penal

Autor: Ioan-Andrei STOIAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 2/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: În prezentul material sunt analizate principalele probleme legate de infracţiunile comise prin file cec ulterior intrării în vigoare a noului Cod penal. În concret, sunt avute în vedere trei categorii de infracţiuni: înşelăciunile comise prin intermediul filelor cec, incriminările prevăzute de art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului şi falsificarea de file cec.

Abordarea se vrea a fi una comparativă (lege veche – lege nouă), fără însă a fi avută în vedere legea penală mai favorabilă, ci mai degrabă stabilirea corectei încadrări juridice a unor fapte tipice comise sub imperiul [vezi tot]

0 Vizualizări 84

Frauda informatică. Aspecte controversate

Autor: ZLATI George

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn prezentul articol autorul încearcă să clarifice câteva aspecte controversate legate de infracţiunea de fraudă informatică. În primul rând, este pusă în discuţie natura infracţiunii în vederea identificării corecte a valorilor sociale protejate prin textul de incriminare. Autorul încearcă astfel să argumenteze faptul că frauda informatică protejează atât integritatea sistemelor informatice, cât şi integritatea şi disponibilitatea datelor informatice în scopul de a clarifica relaţia dintre frauda informatică (art. 249 Cod penal) şi infracţiunea de alterare a datelor informatice (art. 362 Cod penal).

De asemenea, autorul evidenţiază exemple identificate atât în [vezi tot]

0 Vizualizări 38

TVA. Frauda de „tip carusel” în cadrul Uniunii Europene

Autor: ONEA Roxana-Alexandra

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn Uniunea Europeană, sistemele de fraudă în materie de TVA evoluează rapid, iar statele membre se confruntă uneori cu situaţii în care legislaţia unională în materie de TVA în vigoare nu oferă un temei juridic pentru combaterea infracţiunilor. Frauda este în multe aspecte mai tehnică decât înşelăciunea şi, prin urmare, mai dificil de identificat şi înţeles în mod corect.

Prezentul studiu urmăreşte să trateze fenomenul fraudei intracomunitare a operatorului/comerciantului lipsă şi frauda de tip carusel cu TVA în Uniunea Europeană.

În ultimii ani, normativul privind TVA a fluctuat şi, [vezi tot]

0 Vizualizări 46

Momentul inițial al termenului de prescripție a răspunderii penale în cazul infracțiunii de înșelăciune, în ipoteza particulară în care elementul material este separat în timp de urmarea imediată

Autor: Valentin-Cristian ȘTEFAN

Publicat în: Revista Dreptul nr. 11/2017

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Initial moment of the period of prescription of the criminal liability in the case of the offence of deception, in the particular hypothesis in which the material element is separated in time from the immediate follow-up

Abstract: This article proposes a solution to identify the initial moment of the period of prescription of the criminal liability in case of the offence of deception, in the particular situation where the material element is separated in time from the immediate follow-up. In order to resolve this matter of law it is necessary [vezi tot]

0 Vizualizări 106

Înşelăciune – cazuri concrete în care investigaţiile financiare au contribuit la probarea faptelor

Autor: Marcel SANDU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3-4/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Vor fi prezentate două cazuri concrete de înșelăciuni, în a căror probare un rol decisiv l-au avut rezultatele investigațiilor financiare. Prin investigație, este evident pentru oricine, se înțelege orice formă de cercetare, de anchetă ce are ca scop stabilirea unor fapte anterioare. Noțiunea de financiar, conform DEX, ține de organizarea finanțelor, circulația banilor ori a creditului. Așadar, investigația financiară reprezintă cercetarea modului de derulare a operațiunilor financiare, de creditare și a celor cu privire la circulația banilor.

Cuvinte-cheie: înşelăciune; investigaţiile financiare; probarea faptelor.

Titlul lucrării în engleză: Fraud – concrete cases [vezi tot]

0 Vizualizări 42

CARTE: Drept penal al afacerilor. Infracțiuni prevăzute în Codul penal și în Legea societăților

Autor: Neculai CÂRLESCU

Editura: C. H. Beck

Anul apariției: 2018

Disponibil onlineaici.

Despre lucrare: Dintotdeauna, domeniul afacerilor a fost unul foarte riscant, putând să aducă fie profit, fie pierdere. În prima parte a lucrării, autorul şi-a îndreptat atenția către acele infracțiuni specifice domeniului afacerilor prevăzute în Codul penal, cum sunt: abuzul de încredere, abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor, bancruta simplă, bancruta frauduloasă, gestiunea frauduloasă, înşelăciunea, înşelăciunea privind asigurările, deturnarea licitaţiilor publice, exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile, delapidarea, obţinerea ilegală de fonduri și deturnarea de fonduri. A doua parte a lucrării este dedicată infracţiunilor specifice reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990.
Realitatea a demonstrat nevoia de a reglementa [vezi tot]

0 Vizualizări 93