Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Materiale per pagină:

Natura bancrutei frauduloase

Autor: Mihai Adrian HOTCA

Publicat în: Revista română de drept penal al afacerilor nr. 4/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Bancruta frauduloasă este o infracţiune complexă. Natura complexă a acestei infracţiuni ne ajută să înţelegem mai bine corelaţia existentă între bancruta frauduloasă şi alte infracţiuni, justifică sau ar trebui să justifice cuantumul sancţiunilor sau reglemen-tarea cauzelor care înlătură răspunderea penală. Acest articol tratează consecinţele produse pe planul dreptului penal de stabilirea naturii complexe a infracţiunii de bancrută frauduloasă.

Cuvinte-cheie: insolvenţă; bancrută frauduloasă; infracţiune complexă; infracţiune simplă; infracţiune de rezultat; infracţiune de pericol; unitate infracţională.

Titlul lucrării în engleză: The nature of fraudulent bankruptcy

Abstract: Fraudulent bankruptcy is a complex [vezi tot]

0 Vizualizări 143

Infracțiunea de bancrută simplă după O.U.G. nr. 88/2018

Autor: Antoniu OBANCIA

Publicat în: Revista de insolvență nr. 66/2018

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: The offence of simple bankruptcy in GEO no. 88/2018

Abstract: A debtor facing overwhelming fiscal debt cannot file for insolvency. The financial and accountancy assessment imposed through legal amendments, according to relevant case law, increases the state of confusion of the debtor in choosing between a lawful or an unlawful conduct as per the Article 240 of the Criminal Code (non compliance with the term within which the insolvent debtor is compelled to file for insolvency). In any case, the debtor’s delay in filing for insolvency is [vezi tot]

0 Vizualizări 106

Fraud and Corruption in Insurance

Autor: Zoran PAVLOVIC, Danijela GLUSAC

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2014

Revistă disponibilăaici.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 110

Infracțiunile de bancrută (II) Comentarii pe articole. Articolul 240 C. pen. – Bancruta simplă

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de bancrută, atât simplă, cât şi frauduloasă, prevăzute de art. 240-241C. pen. Această a doua parte tratează infracţiunea de bancrută simplă. O persoană fizică – profesionist sau persoană fizică – reprezentant legal al persoanei juridice poate fi subiect activ al infracţiunii, dar nu şi persoana juridică. Un accent deosebit este pus pe reprezentantul legal, pentru a defini această noţiune, cu implicaţii atât civile, cât şi penale, precum şi pe mandatarul ad-hoc. Obiectul juridic este [vezi tot]

0 Vizualizări 144

Infracțiunile de bancrută (III) – Articolul 241 C. pen. – Bancruta frauduloasă

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de bancrută, atât simplă, cât şi frauduloasă, prevăzute de art. 240-241C. pen. Această a treia parte tratează infracţiunea de bancrută frauduloasă. Subiectul activ al infracţiunii, deşi, în drept, necalificat, în fapt nu poate fi decât o persoană cu funcţie de conducere în cadrul debitorului-persoană juridică. Obiectul juridic este tratat sub aspectul conţinutului constitutiv al infracţiunii, care prevede trei modalităţi alternative de săvârşire. Infracţiunea nu are obiect material, cu excepţia distrugerii evidenţelor. Infracţiunea este una [vezi tot]

0 Vizualizări 275

Infracțiunile de bancrută (I) Aspecte comune ale infracțiunilor de bancrută

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de bancrută, atât simplă, cât şi frauduloasă, prevăzute de art. 240-241 C. pen. Această primă parte tratează aspecte comune ambelor infracţiuni, şi anume reglementarea lor, în ordine istorică (cronologică), respectiv în dreptul falimentar, apoi în dreptul societar, înapoi în dreptul falimentar şi, în prezent, în dreptul penal. Apoi sunt analizate elementele constitutive ale infracţiunilor de bancrută, respectiv insolvenţa debitorului şi, pentru cea frauduloasă, fraudarea creditorilor. Prin insolvenţă se înţelege atât starea de fapt, anterioară [vezi tot]

0 Vizualizări 153