Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Fraudă informatică
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie
Featured

Conduite infracționale în domeniul bancar. Relația dintre frauda informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și infracțiunile de delapidare ori gestiune frauduloasă

Autor: Lect. univ. dr. Andra-Roxana TRANDAFIR; avocat dr. George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În acest articol autorii încearcă să clarifice încadrarea juridică a anumitor conduite infracționale în domeniul bancar. Având ca premisă natura juridică a fondurilor disponibile într-un cont bancar și identificarea persoanelor deținătoare a unor drepturi de proprietatea asupra acestora, autorii au procedat la o analiză de la general la special cu privire la o serie de ipoteze particulare întâlnite la nivelul practicii judiciare. Au fost analizate în acest sens conduite precum: efectuarea frauduloasă a unui transfer de fonduri de către funcționarul bancar [vezi tot]

1 Vizualizări 258
Featured

Tehnologia blockchain, monedele virtuale și dreptul penal

Autor: avocat dr. George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2021

Disponibil online: aici.

Rezumat: Prin intermediul acestui articol autorul și-a propus în primul rând să lămurească din punct de vedere tehnic și terminologic noțiuni relevante pentru ecosistemul blockchain. Au fost analizate în acest sens noțiuni sau sintagme precum blockchain, mecanism de consens Proof of Work sau Proof of Stake, monedă virtuală, cripto-activ, portofel digital, platformă de schimb centralizată sau descentralizată, adresă publică din blockchain, cheie criptografică publică și privată, seed phrase etc. Dincolo de aceste clarificări de ordin tehnic și terminologic, autorul și-a propus să analizeze cadrul normativ [vezi tot]

2 Vizualizări 258

Fraudă informatică sau înșelăciune?

Autor:  Mihai-Adrian Dinu

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: criminalitate informatică; înșelăciune; fraudă informatică.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 110

Scurte considerații privind sancționarea fraudelor comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice

Autor: Ruxandra RĂDUCANU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Acest articol își propune să evidențieze particularitatea faptelor incriminate de C.pen. (2009) în capitolul „Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice”, dar și să sublinieze elementele comune care au determinat această grupare. În plus, asemănarea și delimitarea lor de alte incriminări necesită o detaliere a elementelor constitutive, astfel încât să fie evitată confuzia între acestea sau, dimpotrivă, reținerea cumulativă a acestora cu infracțiuni asemănătoare.

Cuvinte-cheie: fraudă; sistem informatic; mijloc de plată electronic; înșelăciune; pagubă; date informatice; operațiuni financiare.

Titlul lucrării în engleză: Brief considerations on [vezi tot]

0 Vizualizări 127

O cercetare a plagiatului: implicații penale ale fenomenului

Autor: Lucian POENARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 9/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest articol își propune să verifice în ce măsură o răspundere penală pentru plagiat poate fi avută în vedere pentru a afla utilitatea unei astfel de răspunderi în acest domeniu de interes. Analiza începe prin verificarea unor concepte particulare în dreptul de autor pe baza studiilor juridice recente și continuă cu prezentarea implicațiilor penale ale acțiunilor considerate plagiat, fie în înțelegerea de bază, fie în cea juridică a cuvântului. În ceea ce privește conceptul de originalitate, acesta este legat de persoana care a creat lucrarea și trebuie apreciat în raport cu învelișul care [vezi tot]

0 Vizualizări 106

Id theft in cyberspace

Autor: Maxim DOBRINOIU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2014
Disponibil online: aici.
Abstract: Obtaining personal data, identification data, including data which allow the use of a
electronic payment instrument, or any other data generated in the context of one person’s activities in
the social, economic or financial life, without its consent or by deceit, if this occurs in computer
systems or through electronic means of communications, should be considered as a crime and
punished accordingly.
Keywords: ID Theft; Cybercrime; Social Engineering; Phishing; Computer-related Forgery.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 118

Frauda informatică. Aspecte controversate

Autor: ZLATI George

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn prezentul articol autorul încearcă să clarifice câteva aspecte controversate legate de infracţiunea de fraudă informatică. În primul rând, este pusă în discuţie natura infracţiunii în vederea identificării corecte a valorilor sociale protejate prin textul de incriminare. Autorul încearcă astfel să argumenteze faptul că frauda informatică protejează atât integritatea sistemelor informatice, cât şi integritatea şi disponibilitatea datelor informatice în scopul de a clarifica relaţia dintre frauda informatică (art. 249 Cod penal) şi infracţiunea de alterare a datelor informatice (art. 362 Cod penal).

De asemenea, autorul evidenţiază exemple identificate atât în [vezi tot]

0 Vizualizări 102

The consent of the victim as legal defence in cybercrime cases

Autor: Maxim DOBRINOIU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society 2017
Disponibil online: aici.
Abstract: The rise of Cybercrimes provides with great concerns among users, industry, banking sector or public institutions in terms of how much secure their computer systems or computer data are. Both Ethical and Non-Ethical hacking came-up as viable solutions for any natural or legal person willing to perform its own security checks. Taking into consideration the nature of such security evaluation techniques, that in certain situations may be regarded as cybercrimes, there should be a proper understanding of the circumstances when the victim may [vezi tot]

0 Vizualizări 198

Criminalitatea informatică în reglementarea Codului penal

Autor: Codruț OLARU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2014

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Cyber-criminalitatea beneficiază în Codul penal de o manieră de reglementare nouă, completă și multidisciplinară, în sensul că incriminarea și sancționarea faptelor din această sferă infracțională se realizează prin preluarea unor texte de lege specifice mai multor legi speciale cu aplicabilitate în materie, fie că vorbim de cele prevăzute de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției sau Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic și, evident, prin abrogarea corelativă a [vezi tot]

0 Vizualizări 236

Protecția penală a sistemelor și datelor informatice. Accesul ilegal la sisteme informatice și plagiatul potrivit noilor dispoziții penale

Autor: Lucian T. POENARU Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Articolul analizează succint introducerea în NCP a infracţiunilor referitoare la siguranţa şi integritatea sistemelor şi datelor informatice. Cu toate că aceste infracţiuni au fost preluate din Legea nr. 161/2003 fără modificări substanţiale în ceea ce priveşte conţinutul acestora, noţiunile folosite de legiuitor pentru descrierea faptelor nu sunt corelate cu noţiunile unor instituţii din Legea nr. 8/1996. Aşa se întâmplă că NCP defineşte sisteme şi date informatice în timp ce Legea nr. 8/1996 utilizează noţiunile [vezi tot]
0 Vizualizări 241