Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Infracțiunile de bancrută (III) – Articolul 241 C. pen. – Bancruta frauduloasă

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de bancrută, atât simplă, cât şi frauduloasă, prevăzute de art. 240-241C. pen. Această a treia parte tratează infracţiunea de bancrută frauduloasă. Subiectul activ al infracţiunii, deşi, în drept, necalificat, în fapt nu poate fi decât o persoană cu funcţie de conducere în cadrul debitorului-persoană juridică. Obiectul juridic este tratat sub aspectul conţinutului constitutiv al infracţiunii, care prevede trei modalităţi alternative de săvârşire. Infracţiunea nu are obiect material, cu excepţia distrugerii evidenţelor. Infracţiunea este una [vezi tot]

0 Vizualizări 212

Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii. Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

Autor: Cristina ROTARU-RADU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 7/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Studiul este o analiză a articolului 239 din Codul penal, care cuprinde două infracțiuni distincte, incriminarea la alin. (2) nefiind o variantă asimilată celei de la alin. (1). Ambele infracțiuni sancționează comportamentul ilicit al debitorului, încercând să zădărnicească capacitatea creditorului de a-și satisface creanța față de acesta printr-o procedură de executare silită.

Cuvinte-cheie: abuz de încredere; fraudarea creditorului; infracțiune.

Crimes against patrimony by disregarding trust. Breach of trust by defrauding creditors

Abstract: The study is an analysis of Article 239 of the Criminal Code, which contains two distinct offenses, the criminalization in para. (2) being not [vezi tot]

0 Vizualizări 208

CARTE: Drept penal al afacerilor. Infracțiuni prevăzute în Codul penal și în Legea societăților

Autor: Neculai CÂRLESCU

Editura: C. H. Beck

Anul apariției: 2018

Disponibil onlineaici.

Despre lucrare: Dintotdeauna, domeniul afacerilor a fost unul foarte riscant, putând să aducă fie profit, fie pierdere. În prima parte a lucrării, autorul şi-a îndreptat atenția către acele infracțiuni specifice domeniului afacerilor prevăzute în Codul penal, cum sunt: abuzul de încredere, abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor, bancruta simplă, bancruta frauduloasă, gestiunea frauduloasă, înşelăciunea, înşelăciunea privind asigurările, deturnarea licitaţiilor publice, exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile, delapidarea, obţinerea ilegală de fonduri și deturnarea de fonduri. A doua parte a lucrării este dedicată infracţiunilor specifice reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990.
Realitatea a demonstrat nevoia de a reglementa [vezi tot]

0 Vizualizări 197

Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

Autor: Sergiu BOGDAN Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: În prezentul studiu, autorul analizează raţiunea noilor incriminări aduse de art. 239 alin.1 şi 2 din Noul Cod penal. Este prezentată din perspectiva dreptului comparat raţiunea şi conţinutul unor texte de incriminare echivalente. Autorul critică formularea unei abordări prea generale, textul aplicându-se la orice achiziţii de bunuri sau servicii, în condiţiile în care unii comercianţi se pot proteja singuri, nefiind necesară intervenţia dreptului penal în favoarea lor. Cuvinte-cheie: abuz de încredere, abuz [vezi tot]
0 Vizualizări 126

Potenţialitatea răspunderii penale în contextul normelor instituite de legiuitor pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, respectiv pentru combaterea efectelor negative care influenţează situaţia economică

Autor: Vasile NESTER

Publicat în: Pandectele Române nr. 2/2020

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Primo, ne propunem să analizăm contextul instituirii obligativităţii privind depunerea declaraţiei pe propria răspundere în parcurgerea procedurii de obţinere a unor facilităţi reglementate de legiuitor, prin raportare la ansamblul normelor în vigoare. Secundo, avem ca obiectiv expunerea unei scurte prezentări a noţiunii de fals în declaraţii, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, respectiv omisiunea sesizării, mărginite de scopul prezentei lucrări, şi anume analizarea potenţialităţii răspunderii penale în contextul depunerii de către debitor a unei declaraţii pe propria răspundere neconformă cu adevărul, respectiv soluţionării favorabile de către lucrătorul bancar [vezi tot]

0 Vizualizări 136