Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Tăinuirea
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Raportul dintre infracţiunea de spălare de bani [Art. 29 alin. (1) Lit. c din Legeanr. 656/2002] şi infracţiunea de tăinuire [Art. 270 alin. (1) Cod penal]

Autor: Valerian CIOCLEI
Publicat în: Revista de Științe Juridice Nr. 2/2015
Disponibil onlineaici.
Relationship between offense of money laundering [Art. 29 para. (1) C of Law no. 656/2002] and the offenseof concealment [Art. 270 para. (1) of the Criminal Code]

Rezumat: Dilema stabilitate versus reformă a preocupat şi preocupă toate sistemele juridice, mai ales în perioadele de tranziţie când sunt necesare şi se deschid numeroase „şantiere” legislative. Adoptarea noului Cod penal, precum şi pregătirea intrării lui în vigoare prin Legea de punere în aplicare au stat, printre altele, şi sub semnul acestei dileme. Legiuitorul a trebuit să aibă tot timpul [vezi tot]

0 Vizualizări 143

Posibilitatea celui care a achiziţionat bunuri/un bun de la un tăinuitor de a se constitui parte civila în procesul penal

Autor: Oana Teodorescu 

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: acțiunea civilă; tăinuitorul; achizitorul de bună-credință; garanţia contra evicţiunii…

[vezi tot]
0 Vizualizări 105

Limitarea sferei de incriminare a spălării banilor ulterior deciziei nr. 418/2018 a Curţii Constituţionale

Autor: STAN Adrian

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatO recentă decizie interpretativă a Curţii Constituţionale a României pronunţată în materia infracţiunii de spălare a banilor generează o serie de discuţii cu privire la raportul între această din urmă infracţiune şi cea din care provin sumele de bani sau alte produse obiect al acţiunii de spălare. Aceasta deoarece decizia contrazice anterioara interpretare dată în aceeaşi materie de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în ceea ce se poate numi o dispută între cele două instanţe, ambele cu atribuţii în materia de interpretare a legilor penale.

Ne propunem astfel să [vezi tot]

0 Vizualizări 120

Consecințele penale ale vânzării bunului altuia în dreptul francez

Autor: Valérie MALABAT

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2019

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Dreptul penal francez nu prevede o incriminare specifică pentru sancționarea vânzării bunului altuia. Dar, pentru că este vorba de un comportament represibil, vânzătorul fiind de rea-credință, mai multe încadrări penale sunt posibile în această situație, cu o incertitudine, totuși, în ipoteza în care bunul vândut este un imobil. Chiar dacă mai multe încadrări, precum furtul, abuzul de încredere, înșelăciunea sau chiar tăinuirea sunt posibile și permit sancționarea celui care vinde bunul altuia, recurgerea la judecătorul penal nu oferă proprietarului deposedat posibilitatea obținerii anulării contractului fraudulos, nici restituirea bunului [vezi tot]

0 Vizualizări 121

Repere pentru realizarea distincției dintre infracțiunea de spălare a banilor și infracțiunea de tăinuire

Autor: Mihai-Costin Toader

Publicat în: Revista Dreptul nr. 10/2021

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: În cuprinsul acestui articol științific autorul abordează una dintre problemele cu care se confruntă practica judiciară actuală în materie penală. În concret, este vorba despre decelarea relației dintre infracțiunea de spălare a banilor și infracțiunea de tăinuire, pornind de la abordarea teoretică a comparației și ajungând la expunerea unor soluții din practica judiciară. Autorul propune criterii pe baza cărora această delimitare să se poată face într-o manieră clară și constantă.

Reference points for making the distinction between the offence of money laundering and the offence of concealment

Abstract: In [vezi tot]

0 Vizualizări 105