Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Neexecutarea hotărârilor judecătorești
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Răspunderea penală în dreptul muncii în contextul intrării în vigoare a noului Cod penal

Autor: Ştefan BOBOC

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 4/2014

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Recenta intrare în vigoare a pachetului de legi care reformează sistemul penal din România aduce o serie de modificări importante instituţiei răspunderii penale în dreptul muncii. Astfel, legiuitorul realizează o concentrare infracţiunilor ce formează răspunderea penală în dreptul muncii într-un număr mai redus de acte normative, prin abrogarea unor infracţiuni. De asemenea, o parte dintre aceste fapte sunt preluate în noul Cod penal. Totodată, se aduc modificări majorităţii infracţiunilor, fie sub aspectul conţinutului lor, fie sub aspectul sancţiunii prevăzute de lege.

Cuvinte-cheie: infracţiune; răspundere penală; Codul muncii; noul Cod penal.

Abstract: The [vezi tot]

0 Vizualizări 114

Aspecte privind infracţiunea de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti. Impactul reconfigurării laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu asupra valorilor sociale


Autor:
Vasile NESTER

Publicat în: Pandectele Române nr. 3/2021

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Prezenta lucrare are ca obiective analizarea infracţiunii de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti, pe de o parte din perspectiva exigenţelor pe care le presupune dreptul la un proces echitabil de care ar trebui să beneficieze suspectul sau inculpatul, iar pe de altă parte din prisma consecinţelor juridice pe care le produce construcţia legislativă reprezentată de dispoziţiile art. 297 C. pen., astfel cum i-a fost reconfigurată latura obiectivă sub aspectul elementului material. In concreto, vom analiza elementele constitutive ale modalităţilor normative cuprinse în art. 287 C. pen., [vezi tot]

1 Vizualizări 142

Nerespectarea hotărârilor judecătorești pronunțate în materia conflictelor de muncă

Autor: Valentina DINU

Publicat în: Analele Universității din București 2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul material analizează două dintre modalitățile infracțiunii prevăzute de art. 287 din Codul penal, respectiv aceea de nerespectare a hotărârilor judecătorești: cea reglementată la lit. d) – neexecutarea hotărârii judecătorești prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a unui salariat și cea reglementată la lit. e) – neexecutarea hotărârii judecătorești privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată. Odată cu intrarea în vigoare a Codului penal, la 1 februarie 2014, aceste două infracțiuni au fost preluate din Codul muncii, unde [vezi tot]

0 Vizualizări 105