Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Infracțiuni contra înfăptuirii justiției
Materiale per pagină:

Raportul dintre infracţiunea de spălare de bani [Art. 29 alin. (1) Lit. c din Legeanr. 656/2002] şi infracţiunea de tăinuire [Art. 270 alin. (1) Cod penal]

Autor: Valerian CIOCLEI
Publicat în: Revista de Științe Juridice Nr. 2/2015
Disponibil onlineaici.
Relationship between offense of money laundering [Art. 29 para. (1) C of Law no. 656/2002] and the offenseof concealment [Art. 270 para. (1) of the Criminal Code]

Rezumat: Dilema stabilitate versus reformă a preocupat şi preocupă toate sistemele juridice, mai ales în perioadele de tranziţie când sunt necesare şi se deschid numeroase „şantiere” legislative. Adoptarea noului Cod penal, precum şi pregătirea intrării lui în vigoare prin Legea de punere în aplicare au stat, printre altele, şi sub semnul acestei dileme. Legiuitorul a trebuit să aibă tot timpul [vezi tot]

0 Vizualizări 133

Posibilitatea celui care a achiziţionat bunuri/un bun de la un tăinuitor de a se constitui parte civila în procesul penal

Autor: Oana Teodorescu 

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: acțiunea civilă; tăinuitorul; achizitorul de bună-credință; garanţia contra evicţiunii…

[vezi tot]
0 Vizualizări 96

Obstrucționarea justiției

Autor: Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: noul Cod penal român; incriminare; inovație; obstrucționarea justiției.

Abstract: The law-maker of the new Romanian Criminal Code introduced several innovations in criminal matters, among which the criminalisation of the obstruction of justice.

In the framework of this research, the authors made an analysis of the offence involving the obstruction of justice, also presenting the points of view listed in the doctrine.

Keywords: the new Romanian Criminal Code; criminalisation; innovation; obstruction of justice.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 104

Interpretarea dispozițiilor art. 177 alin. (1) lit. a) din noul Cod penal împotriva principiului ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus

Autor: Simona Rusu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: interpretare; membru de familie; principiul ubi lex non distinguit; nec nos distinguere debemus

Abstract: The author presents some interesting aspects regarding the interpretation of the provisions of art. 177 par. (1) let. a) from the new Criminal Code (referring to the meaning of the expression “family member”), against the principle ubi lex non distinguitnec nos distinguere debemus.

Keywords:  interpretation; family member; ubi lex non distinguit principle; nec nos distinguere debemus

[vezi tot]
0 Vizualizări 122

Dreptul martorului de a nu se acuza. Inutilizabilitatea şi excluderea probei. Jurisprudenţă

Autor: Iulian BĂLAN

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Studiul de faţă extrage din analiza mai multor hotărâri judecătoreşti române şi străine o serie de reguli jurisprudenţiale în materia sancţiunilor aplicabile declaraţiei date de martor în propria cauză: conform principiului nemo tenetur se detegere, declaraţia nu poate fi folosită. Sancţiunea este atrasă de funcţionalitatea declaraţiei ca probă în acuzare. Încălcarea acestui principiu cu ocazia obţinerii probei atrage sancţiunea distinctă a excluderii probei. Încălcarea este dată de suspiciunea existentă la adresa martorului, iar suspiciunea poate rezulta în mod rezonabil din datele aflate la dispoziţia organului [vezi tot]

1 Vizualizări 173

Infracţiuni privind nerespectarea hotărârilor judecătoreşti în materia raporturilor de muncă

Autor: Adelina DUŢU

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 8/2014

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Articolul îşi propune să analizeze infracţiunile privind nerespectarea hotărârilor judecătoreşti în materia raporturilor de muncă, şi anume: neexecutarea hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a unui salariat şi neexecutarea hotărârii judecătoreşti privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată.Iniţial, infracţiunile menţionate au fost reglementate de Codul muncii, în prezent abrogate de art. 127 pct. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, şi preluate, cu unele modificări, de art. 287 din actualul Cod penal.

Cuvinte-cheie: [vezi tot]

0 Vizualizări 122

Răspunderea penală în litigiile de dreptul muncii

Autor: Amelia FARMATHY

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 4/2017

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Răspunderea penală în dreptul muncii atestă importanţa acordată de către autorităţi protecţiei salariaţilor, nu doar prin stabilirea unor prevederi legale detaliate în materia dreptului muncii, dar şi prin sancţionarea acelor angajatori care nu respectă drepturile salariaţilor. Pentru a stabili limite clare între o conduită contravenţională a angajatorului şi o încălcare mai gravă a legii de către acesta din urmă, este necesară, în egală măsură, o foarte bună cunoaştere a dispoziţiilor specifice dreptului muncii, dar şi a acţiunilor angajatorilor care, deşi sunt aparent legale, în realitate, urmăresc să încalce spiritul şi [vezi tot]

0 Vizualizări 105

Răspunderea penală în dreptul muncii în contextul intrării în vigoare a noului Cod penal

Autor: Ştefan BOBOC

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 4/2014

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Recenta intrare în vigoare a pachetului de legi care reformează sistemul penal din România aduce o serie de modificări importante instituţiei răspunderii penale în dreptul muncii. Astfel, legiuitorul realizează o concentrare infracţiunilor ce formează răspunderea penală în dreptul muncii într-un număr mai redus de acte normative, prin abrogarea unor infracţiuni. De asemenea, o parte dintre aceste fapte sunt preluate în noul Cod penal. Totodată, se aduc modificări majorităţii infracţiunilor, fie sub aspectul conţinutului lor, fie sub aspectul sancţiunii prevăzute de lege.

Cuvinte-cheie: infracţiune; răspundere penală; Codul muncii; noul Cod penal.

Abstract: The [vezi tot]

0 Vizualizări 97

Omisiunea sesizării. Opinie privind necesitatea clarificării normei de incriminare

Autor: Adrian-Cătălin ȚIGĂNOAIA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 11/2018

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul își propune să reliefeze ceea ce în opinia autorului constituie o deficiență legislativă în materia incriminării faptei de omisiunea sesizării, astfel cum este aceasta prevăzută în dispoziția art. 267 alin. (1) C.pen. Mai exact, imprecizia legislativă privește sfera de cuprindere a sintagmei „faptă prevăzută de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplineşte sarcinile”. Această sferă este una imprecisă pentru că lipsesc criteriile obiective în raport de care poate fi stabilită aria faptelor prevăzute de legea penală ce creează unui funcționar public obligația [vezi tot]

0 Vizualizări 152

Inducerea în eroare a organelor judiciare în concepţia noului Cod penal

Autor: RUSU Ion

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2017

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn cadrul lucrării am analizat prin prisma dispoziţiilor noii legi, una din infracţiunile incluse în titlul destinat apărării activităţii de înfăptuire a justiţiei, respectiv, infracţiunea de inducere în eroare a organelor judiciare.

Examinarea realizată a inclus elementele preexistente, conţinutul constitutiv, cauza de nepedepsire, precedente legislative şi situaţia tranzitorie care se referă la aplicarea legii penale mai favorabile.

În acelaşi timp am avut în vedere şi realizarea unui examen comparativ între actuala reglementare şi cea din legea anterioară, apreciind că aceasta poate fi utilă în activitatea de identificare şi aplicare a legii [vezi tot]

0 Vizualizări 204