Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Abandon de familie
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Aspecte de practică neunitară privind unele infracțiuni contra familiei

Autor: Mihai Alexandru STANCIU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Foarte frecvente în practica judiciară, infracțiunile de abandon de familie și de nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului au cunoscut interpretări diferite, fie că a fost vorba despre întrunirea sau nu a elementelor constitutive ale infracțiunilor menționate a unor comportamente derogatorii de la obligațiile impuse părților de către instanțele de judecată sau despre modalitatea de încadrare juridică a acestora, fie că a fost vorba despre aspecte de ordin procedural, precum momentul de la care începe să curgă termenul prevăzut de lege pentru formularea plângerii prealabile, [vezi tot]

0 Vizualizări 218

The postponement of execution of the punishment and the suspension of sentence under supervision for the crimes of family abandonment and the prevention of the access to general compulsory education

Autor: Andrei-Viorel IUGAN

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: In addition to the general conditions in which the court may order a judicial individualization measure without depriving a person of its freedom, the legislator created for certain criminal offenses, some regulations derogating from this regime. For these crimes, for reasons related to the protection of family life, if the defendant is aware of his crime, by fulfilling his obligations, the legislator presumed in an Absolut way that there is no requirement to effectively enforce the sentence and execute the punishment, in such cases [vezi tot]

0 Vizualizări 108

Aspecte practice privind cercetarea infracțiunii de abandon de familie, prevăzută în art. 378 alin. (1) lit. c) C.pen.

Autor: Dumitru-Vlad BRADEA

Publicat în: Revista Dreptul nr.5/2016

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Practical aspects regarding the investigation of the offence of abandonment of family, provided in Article 378 (1) c) of the Criminal Code

Abstract: In this study, the author has chosen to present and to analyze the offence of abandonment of family, provided in Article 378 (1) c) of the Criminal Code, because, with the stabilization of the judicial practice after the entry into force of the Criminal Code, it has been established a new outlook in respect of the approach of the constitutive elements of the offence and a clarification of [vezi tot]

0 Vizualizări 110

Reflecții asupra infracțiunii de abandon de familie, comisă prin două dintre modalitățile normative

Autor: Valentin MIRIŞAN

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 6/2015

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Reflections on the offence of abandonment of family and on two of the modalities it can be committed

Abstract: The author analyses the offence of abandonment of family committed in the modality specified by art. 378 („Abandonment of family”) alin. (1) paragraph b) and c) from the Penal Code.

The analysis includes author’s commentary on the continued offence by omission, on the multiple offences in the case of different aggrieved parties, on the situation in which the offence begins under the reign of the old law, but is over [vezi tot]

0 Vizualizări 110

Aspecte de neconstituționalitate ale infracțiunii de abandon de familie sancționate în varianta prevăzută de art. 305 alin. (1) lit. c) din Codul penal

Autor: Aurelian Ion

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2021

Disponibil onlineaici

Cuvinte-cheie: copii, obligația de întreținere, inegalitate, protecție judiciară, discriminare.

Aspects of unconstitutionality of the crime of family abandonment sanctioned in the version provided by art. 305 para. (1) lit. c) of the Criminal Code

Abstract: The author highlights the unequal legal treatment between the, respectively, creditors and debtors of the same maintenance obligation, due to the current regulation of the crime of family abandonment, in the variant provided by art. 378 para. 1 letter c) of the Criminal Code of Romania.

Keywords: children, maintenance obligation, inequality, judicial protection, discrimination.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 218