Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
Materiale per pagină:

Despre modificarea Codului penal prin Legea nr. 217/2020 sau Codul penal ca o „Carte de bucate”

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 3/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Legea nr. 217/2020 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea Codului de procedură penală, are ca obiectiv întărirea reacției represive cu privire la unele infracțiuni comise împotriva minorilor. Prezenta analiză încearcă să stabilească în ce măsură se justifică această intervenție a legiuitorului. Sunt avute în vedere doar modificările și completările din partea specială a Codului penal.

Cuvinte-cheie: trafic de minori, proxenetism, viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, coruperea sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale, pornografie infantilă, variante agravate, limitele pedepselor

Titlul lucrării în engleză:  On [vezi tot]

0 Vizualizări 266

3P, un „virus” reactivat, care amenință sănătatea justiției penale

Autor: Valerian CIOCLEI

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Politica penală populistă ( pe scurt 3 P), acesta este „virusul” supus prezentei analize. Există unele „semne clinice” care sugerează că ne aflăm într-o perioadă de reactivare a acestui virus. Aceasta este ipoteza care trebuie verificată. Ca atare, în buna tradiție metodologică medicală (căci vorbim despre un virus) se impune, mai întâi, o scurtă „anamneză epidemiologică” (I), după care, o evaluare a „stării patologice actuale” (II).

Cuvinte-cheie: inflație legislativă, escaladarea pedepselor, banalizarea justiției penale, infracțiuni contra libertății sexuale, viol, act sexual cu un minor, detenție pe viață

Titlul lucrării în engleză: [vezi tot]

1 Vizualizări 137

Obiectul infracţiunii de pornografie infantilă: analiza gradului de compatibilitate între prevederile naţionale, internaţionale şi cele din legislaţiile unor state străine

Autor: Stanislav COPEȚCHI

Publicat în: Analele Universității din București 2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În cadrul prezentului demers ştiinţific este abordat obiectul material/imaterial al infracţiunii de pornografie infantilă, în corespundere cu legislaţia penală a Republicii Moldova, din perspectiva gradului de compatibilizare a acestuia cu prevederile instrumentelor internaţionale principale în această materie (în special, Convenţia de la Lanzarote şi cea de la Budapesta). La fel, este realizată o analiză comparată a prevederilor naţionale (moldave), fiind scos în evidenţă conţinutul unor norme de incriminare din legislaţiile penale ale unor state străine în partea ce vizează obiectul material/imaterial al infracţiunii de pornografie infantilă.    

Cuvinte-cheie: pornografie infantilă, obiect material/imaterial, minor, materiale [vezi tot]

0 Vizualizări 171

Convenția de la Lanzarote privită prin prisma unor prevederi din partea specială a Codului penal al Republicii Moldova și din cea a Codului penal al României

Autor: Serghei BRÎNZA, Vitalie STATI

Publicat în: Analele Universității din București 2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Pentru a se asigura realizarea în bune condiții a scopului de prevenire şi combatere a exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale comise asupra copiilor, este necesar ca prevederile relevante din partea specială a Codului penal al Republicii Moldova și din cea a Codului penal al României să corespundă dispozițiilor art. 18-23 ale Convenției de la Lanzarote. Nu toate aceste dispoziții și-au găsit implementare în Codul penal al Republicii Moldova și în Codul penal al României. Devierile  nejustificate de la dispozițiile art. 18-23 ale Convenției de la Lanzarote compromit procesul de unificare internațională a normelor juridice în [vezi tot]

0 Vizualizări 118

Considerații și propuneri cu privire la modificarea Codului penal în materia infracțiunilor privind viața sexuală

Autor: Andrada Nour

Publicat în: Revista Dreptul nr. 10/2020

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Plecând de la ideea că scopul legii, al dreptului în general este apărarea ființei umane prin prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror pericole ce ar putea-o afecta sau influența, precum și de la realitățile actuale care modificat și continuă să modifice funcționarea normală a sistemului social, am realizat prezentul studiu în speranța că opiniile și soluțiile exprimate ar putea fi avute în vedere de legiuitor în ipoteza modificării Codului penal în ceea ce privește infracțiunile privind viața sexuală. Așadar, analiza, opiniile și propunerile formulate au avut în vedere [vezi tot]

0 Vizualizări 102

CARTE: Drept penal. Partea specială I

Autor: Valerian Cioclei

Editura: C.H. Beck

Anul apariției: 2020

Ediția: a 5-a

Disponibilaici

Descriere: Partea specială a dreptului penal, privită ca ştiinţă ori ca disciplină de studiu, are menirea de a facilita înţelegerea incriminărilor şi a modului în care diferite fapte penale pot fi încadrate în tiparele fixate de legiuitor. Este o operaţie de transpunere în formule, adică în articole de lege, a unor fapte de viaţă, considerate intolerabile pentru derularea normală a relaţiilor sociale. Pentru cei care stăpânesc litera şi spiritul Codului, orice formulă are o traducere clară în fapte penale concrete şi orice faptă penală concretă poate [vezi tot]

0 Vizualizări 115

CARTE: Ocrotirea libertății și integrității sexuale a persoanei în context național, european și internațional

Autor: Andrada Nour

Editura: C.H. Beck

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: De-a lungul istoriei, dreptul penal se constituie ca o recunoaștere a faptului că societatea a manifestat permanent o preocupare pentru ocrotirea valorilor ei fundamentale, în contextul existenței în rândurile sale a unor factori umani negativi capabili să submineze echilibrul social și o bună conviețuire. Ignorând pericolul unor astfel de tendințe și fără o ripostă cât mai eficientă împotriva acțiunilor sociale distructive, societatea ar înregistra, desigur, un regres. Cu toate acestea însă, în cadrul acțiunilor și măsurilor de combatere a fenomenului infracțional, într-o societate modernă, trebuie respectate [vezi tot]

0 Vizualizări 148

Controverse și dezlegări privind infracțiunea de hărțuire sexuală

Autor: Teodor Manea

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 7/2020

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Infracțiunea de hărțuire sexuală a apărut în legislația națională ca urmare a nevoii de a se oferi o protecție sporită relațiilor sociale privind libertatea și integritatea sexuală a persoanei, în contexte profesionale. Legiuitorul a ales să creeze o infracțiune de obicei, în sensul că presupune pretinderea unor favoruri de natură sexuală în mod repetat, și de rezultat, comiterea sa necesitând intimidarea victimei sau punerea acesteia într-o situație umilitoare. Articolul propune spre analiză consecințele acestor opțiuni, precum și o serie de alte aspecte printre care: relația [vezi tot]

1 Vizualizări 221