Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Infracțiuni contra libertății persoanei
Materiale per pagină:

Importanţa evaluării medicale psihiatrice în privarea de libertate a alienării mintale

Autor: Constantin-Dumitru CĂLINA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 10/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Libertatea este cel mai important drept al omului, prin urmare, atunci când un judecător are pe birou o propunere prin care solicită privarea de libertate a unei persoane pe motiv de înstrăinare, el trebuie să cântărească cu atenție problemele de fapt și de drept puse în balanță, atât partea care cere privarea de libertate precum şi cel a cărui privare de libertate se discută. Astfel, atunci când privarea de libertate a unei persoane este pusă în discuție, este necesar să se aibă în vedere, pe lângă dispozițiile de drept intern, dreptul la [vezi tot]

0 Vizualizări 122

CARTE: Infracțiuni contra libertății persoanei

Autor: Horia DIACONESCU, Ruxandra RĂDUCANU

Editura: C. H. Beck

Anul apariției: 2015

Disponibil: aici

Descriere: Importanța deosebită a libertății persoanei în ansamblul relațiilor interumane, sociale, supusă atenției și reglementării legii penale, recentele prevederi destinate infracțiunilor din noul Cod penal îndreptate împotriva sa, exprimarea în doctrina juridică a unor puncte de vedere diferite și pronunțarea în jurisprudență a unor soluții mai puțin convingătoare, adeseori contradictorii, a determinat și a justificat reluarea unei cercetări mai vechi, dar mereu actuale.

Această lucrare constituie o analiză completă a infracțiunilor libertății persoanei, fiind surprinse modificările aduse în această materie și prezentând delicatele probleme doctrinare și de jurisprudență din materia [vezi tot]

0 Vizualizări 168

Libertatea psihică – tărâmul nepalpabil și totuși concret al infracțiunilor de amenințare și șantaj

Autor: Gabriela EVGHENIE

Publicat în: 2021, JURIDICE.ro

Disponibil online: aici.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 157

Infracţiunea de hărţuire telefonică. Constituţională sau nu? – Analiza sintagmelor frecvenţă şi cauzează o temere unei persoane

Autor: Ruxandra BARBU

Publicat în: 2021, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul demers ştiinţific îşi propune să abordeze aspectele de neconstituţionalitate identificate la nivelul infracţiunii de „hărţuire telefonică” incriminate în cadrul art. 208 alin. (2) C.pen.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 121

Șantajul. Probleme punctuale

Autor: Dorel HERINEAN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Prezentul articol reprezintă o analiză în detaliu cu privire la anumite probleme punctuale care au apărut sau pot apărea în aplicarea art. 207 Cod pen., text care conține incriminarea infracțiunii de șantaj. Autorul nu a utilizat forma clasică a unui articol, tratând, în schimb, câte o problemă distinctă în fiecare capitol. Unele aspecte discutate au fost inspirate din analizarea unor hotărâri judecătorești în care s-au învederat aspectele respective, în timp ce altele sunt rezultatul unor exerciții teoretice. În majoritatea cazurilor autorul a încercat formularea unor propuneri de lege [vezi tot]

0 Vizualizări 121

Relația dintre șantaj și alte infracțiuni

Autor: Dorel HERINEAN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2018

Disponibil online: aici.

Rezumat: Prezentul articol studiază punctual relația dintre infracțiunea de șantaj și alte norme de incriminare cu care acesta se aseamănă din anumite puncte de vedere. Șantajul, fiind o infracțiune în formă liberă ce poate include în sfera sa de aplicare o multitudine de comportamente, care pot întruni, cel puțin în aparență, elementele constitutive ale unei alte infracțiuni, creează în practică situații în care există nevoia delimitării de alte texte de incriminare. Unele din următoarele analize au fost studiate în amănunt în doctrină, de altele s-a lovit practica, rezolvându-le jurisprudențial, [vezi tot]

0 Vizualizări 167

Şantajul. Schimbarea încadrării juridice, în mod eronat, din infracţiunea de şantaj în infracţiunea de ameninţare

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Pandectele Române nr. 5/2020

Revistă disponibilă: aici. …

[vezi tot]
0 Vizualizări 141