Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Dreptul mediului
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Particularities of the research of infractions against the environment

Autor: Ninel Peia

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2014

Disponibil onlineaici.

Abstract: Environmental protection is one of the big actual challenges of Romania, considering the prejudices brought to the environment by the pollution. The wastes produces count more than 350 million tons per year, the figure getting 10% higher each year, and those are affecting the quality of the inhabitant’s life, especially in the urban areas. Romania was often criticised for putting economic development and commerce before the environmental issues, thing that lead to a view change. In present, the Romanian development model which is not based on the environmental deterioration [vezi tot]

0 Vizualizări 84

Scurte considerații privind modificările textelor de incriminare a faptelor la regimul general de protecție a mediului

Autor: Gheorghe-Iulian IONIŢĂ

Publicat în: Revista Universul Juridic nr.8/2018

Disponibil onlineaici.

Abstract: The author identifies and presents the amendments of the fact incrimination texts on the general environment protection regime included in the regulatory framework concerning environment
protection (Emergency Ordinance no. 195/2005), modifications generated by the implementation of
the Penal Code (2009) dispositions

Keywords: environment protection, Penal Code (2009), incriminations, modifications…

[vezi tot]
0 Vizualizări 86

Protection of the waste regime by criminal law. Actual situation in Romania

Autor: Andreea Oana VERNEA
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2019
Disponibil online: aici.
Abstract: In this paper, the author discusses the main weaknesses of the incrimination provided by article 63 of Romanian Law no. 211/2011, regarding the waste regime, in its actual state, as a result of legislation changes that occurred repeatedly. The paper is structured in three parts. The first part indicates the most relevant legislation changes for article 63 of Romanian Law no. 211/2011 since its entry into force. The second part identifies the inconsistencies of the actual version of the law, focusing mainly [vezi tot]

0 Vizualizări 98

Water infestation as a crime under Romanian law

Autor: Sorin-Alexandru VERNEA
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2018
Disponibil online: aici.
Abstract: The purpose of this paper is to highlight the main theoretical issues concerning the enforcement of art. 356 of the Romanian Criminal Code, in regard to the protection granted by several special regulations that protect water resources. In order to establish a frame for the content of this article, its structure shall be divided into four parts. The first part will consist of an introduction, in order to establish the importance of this subject and its actual status in Criminal Law literature. The [vezi tot]

0 Vizualizări 108

Liability of Legal Entities for Environmental Criminal Offences in Serbia. Public Prosecutor’s Role in Proving

Autor: Ana BATRIĆEVIĆ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2017

Revistă disponibilăaici.

Abstract: Environmental criminal offences include illegal behaviours against the environment and its integral parts: soil, air, water, flora and fauna. Their consequences are devastating and long-lasting, especially if committed by legal entities, particularly by powerful multinational corporations. This type of crime, referred to as corporate environmental crime or green-collar crime results in criminal liability of corporations. However, its organised and often trans-national character, its link with corruption and other types of crime as well as high costs of expert findings often cause numerous issues and challenges regarding [vezi tot]

0 Vizualizări 106

Conferința națională „Apărarea mediului și a fondului forestier prin dreptul penal”

Autor: Gheorghe IVAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Pentru prima dată în istoria Ministerului Public, la data de 15 noiembrie 2016, a fost organizată o manifestare științifică cu o temă de mare interes și omniprezentă pe buzele tuturor: mediul în ansamblul său trebuie apărat, prin toate mijloacele, inclusiv prin cele penale, pentru a ne asigura condiții de viață cât mai adecvate. 

Cuvinte-cheie: drept penal; mediu.

Titlul lucrării în engleză: National Conference „The defense of environment and of forest fund through criminal law”

Keywords: criminal law; environment.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 100

Analiza cauzelor penale având ca obiect, în principal, soluțiile de renunțare/scoatere de sub urmărirea penală/clasare/neîncepere a urmăririi penale, cu aplicarea unei sancțiuni administrative, pentru infracțiunile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului și în Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului

Autor: Elena Giorgiana HOSU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Dispoziții legale incidente în materie. Prezentare. Ordonanța de urgență a Guvernului (în continuare O.U.G.) nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Cuvinte-cheie: Ordonanța de urgență a Guvernului; cauze penale.

Titlul lucrării în engleză: Analysis of the criminal cases dealing mainly with the resolution to drop/remove criminal investigation/dismissal/non-initiation of criminal investigation while enforcing an administrative sanction instead for the offenses set out in the Government’s Emergency Ordinance no. 195/2005 on environment protection and the Law no. 101/2011 on preventing and punishing acts of environmental degradation

Keywords: criminal cases; criminal investigation; environmental degradation.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 104

CARTE: Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii şi explicaţii. Ediţia 5

Autor: Mihai Adrian HOTCA (coord.), Mirela GORUNESCU, Norel NEAGU, Radu-Florin GEAMĂNU, Dominic George POP, Alexandru SITARU

Editura: C. H. Beck

Anul apariției: 2019

Ediția:

Disponibil onlineaici.

Despre lucrare: Lucrarea cuprinde toate infracțiunile prevăzute în legi speciale, dintre care cele mai importante sunt analizate din punct de vedere teoretico-practic, iar celelalte sunt prezentate în extras, astfel încât practicienii și teoreticienii dreptului să aibă la îndemână un instrument foarte util de lucru.

Cuvinte-cheie: legi speciale, prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, prevenirea și descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Codul vamal, protecția mediului, proprietatea intelectuală.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 225

Despre aplicarea principiului ,,poluatorul plătește”. Este nevoie de reintroducerea sancțiunii penale pentru respectarea lui de către poluatori?

Autor: Remus JURJ

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2021

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: poluare, protecția mediului, poluatorul plătește, sancțiuni penale.

On the application of the “polluter paysˮ principle. Is it necessary to reintroduce the criminal sanction for compliance by polluters

Abstract: Media reveals acts of pollution every day, but little news is about the firm intervention of administrative authorities and very little about the intervention of the judiciary, so the effects on prevention and public awareness are minimal. The author describes the legislative evolution of the “polluter pays” principle and the period in which non-compliance with this principle [vezi tot]

0 Vizualizări 141

Macro-criminalitatea, conflictul armat și protecția mediului

Autor: Remus JURJ-TUDORAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2020

Disponibil onlineaici

Macro-criminality, armed conflict and environmental protection

Abstract: Macro-criminality against the environment has consequences regarding the exhaustion and pollution of fresh water, the pollution of marine water, the reduction of fish breeding fund, the degradation and disappearance of biodiversity, the degradation and loss of agricultural land as a result of desertification, the loss of forested land as a result of illegal and irresponsible cuttting down, the violations on food safety and health, the stratospheric depletion of ozone and the global warming. Illicit global financial capital represents the source of serious crimes, not only against [vezi tot]

0 Vizualizări 130