Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Criminalitate informatică
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie
Featured

CARTE: Tratat de criminalitate informatică. Vol. I

Autor: George Zlati

Editura: Solomon

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Tratatul de criminalitate informatică (vol. I) este prima lucrare autohtonă care își asumă o analiză juridică cu adevărat aprofundată, dar în același timp multidisciplinară, a fenomenului criminalității informatice.

Din start, scopul declarat al lucrării este acela de a acoperi lipsurile actuale identificate în literatura de specialitate autohtonă și de a oferi soluții jurisprudențiale lipsite de echivoc la diverse probleme ce au generat o practică judiciară neunitară sau soluții discutabile în plan juridic. Deși ocazional analiza este una în plan conceptual, centrul de greutate al acestui tratat constă [vezi tot]

0 Vizualizări 336
Featured

Conduite infracționale în domeniul bancar. Relația dintre frauda informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și infracțiunile de delapidare ori gestiune frauduloasă

Autor: Lect. univ. dr. Andra-Roxana TRANDAFIR; avocat dr. George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În acest articol autorii încearcă să clarifice încadrarea juridică a anumitor conduite infracționale în domeniul bancar. Având ca premisă natura juridică a fondurilor disponibile într-un cont bancar și identificarea persoanelor deținătoare a unor drepturi de proprietatea asupra acestora, autorii au procedat la o analiză de la general la special cu privire la o serie de ipoteze particulare întâlnite la nivelul practicii judiciare. Au fost analizate în acest sens conduite precum: efectuarea frauduloasă a unui transfer de fonduri de către funcționarul bancar [vezi tot]

1 Vizualizări 345
Featured

Tehnologia blockchain, monedele virtuale și dreptul penal

Autor: avocat dr. George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2021

Disponibil online: aici.

Rezumat: Prin intermediul acestui articol autorul și-a propus în primul rând să lămurească din punct de vedere tehnic și terminologic noțiuni relevante pentru ecosistemul blockchain. Au fost analizate în acest sens noțiuni sau sintagme precum blockchain, mecanism de consens Proof of Work sau Proof of Stake, monedă virtuală, cripto-activ, portofel digital, platformă de schimb centralizată sau descentralizată, adresă publică din blockchain, cheie criptografică publică și privată, seed phrase etc. Dincolo de aceste clarificări de ordin tehnic și terminologic, autorul și-a propus să analizeze cadrul normativ [vezi tot]

2 Vizualizări 308

Fraudă informatică sau înșelăciune?

Autor:  Mihai-Adrian Dinu

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: criminalitate informatică; înșelăciune; fraudă informatică.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 154

The organised criminal phenomenon on the Internet

Autori: Zoltán András NAGY, Kitti MEZEI

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The use of Internet offers wide range of available features for cybercriminals which are exploited by them such as anonymization, encryption and virtual currencies, creating constant challenges for law enforcement. Cybercrime is getting more sophisticated and increasing in scale and impact. Cybercrime has also become a big profit-driven illegal and service-based industry and created the Crime-as-a-Service business model. It lured even the traditional mafia-style criminal organizations into the cyberspace since they are able to expand and transfer their offline activities. The present paper analyses [vezi tot]

0 Vizualizări 113

Crimes in Connection with Cryptocurrencies

Autor: Dávid TÓTH

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2019

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The aim of the article is analyzing the criminological aspects of cryptocurrency crimes. The use of cryptocurrencies as a payment method is a relatively new social phenomenon, and criminals have found different ways to misuse them. In many countries – like in Hungary – cryptocurrencies are existing in a legal grey area and they are not valued as an official payment method or not even a cash-substitute payment instrument. As a result of this if somebody counterfeits a cryptocurrency that would not be valued as the crime [vezi tot]

0 Vizualizări 96

Evolution of the Criminal Legal Frameworks for Preventing and Combating Cybercrime

Autor: Andreea VERTEŞ­-OLTEANU

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2014

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The dynamism of cyberspace brings along, incessantly, new challenges for many professions, especially for legal practitioners. “The law cannot follow in real time the technological progress”. It is essential, that it always keeps up and not stay too far behind. For a long time, cybercrimes have not found themselves incriminated in express legal provisions, except for Law no. 8/1996 on copyright and related rights, which criminalizes software privacy, covering only a small part of this hazardous phenomenon, and Law no. 16/1995 on the protection of topographies [vezi tot]

0 Vizualizări 84

Aspecte privind elaborarea profilului hackerului în cyberspaţiu

Autor: Adrian Cristian MOISE

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment 2019

Disponibil online: aici.

Rezumat: Pornind de la noţiunile de hacker şi hacking, prezentul articol şi-a propus să prezinte şi analizeze aspecte referitoare la elaborarea profilului hackerului. Cybercriminal profiling reprezintă o tehnică ştiinţifică ce determină personalitatea şi caracteristicile comportamentale ale unei persoane în cyberspaţiu prin utilizarea unor metode de cercetare din domeniul ştiinţelor sociale, calculatoarelor şi criminologiei. Pentru hackeri, activitatea de hacking nu reprezintă doar o tehnică de accesare neautorizată în sistemele şi reţelele informatice, ci reprezintă mai degrabă un stil de viaţă. În vederea elaborării profilului hackerului, articolul subliniază [vezi tot]

0 Vizualizări 183

Particularităţi ale limitării libertăţii de exprimare pe internet în cazul discursului urii (hate speech)

Autor: Carmen MOLDOVAN

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2018

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Libertatea de exprimare nu constituie un drept absolut. Exercitarea sa poate fi restrânsă, cu respectarea condiţiilor generale prevăzute în instrumentele juridice internaţionale şi naţionale, atunci când se aduce atingere altor drepturi şi interese legitime individuale sau colective, prin discursuri sau mesaje ce depăşesc sfera acceptabilă a criticii şi constituie derapaje în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare. Discursul urii (hate speech) constituie un astfel de derapaj, care prezintă valențe particulare în cazul difuzării şi răspândirii mesajelor sau discursurilor ce pot fi încadrate în această formă de [vezi tot]

0 Vizualizări 122

Cyberbullying – aspecte legislative și jurisprudențiale de drept comparat

Autor: Andra IFTIMIEI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment 2018

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta sinteză de drept comparat propune analiza cadrului legislativ din Franța, Statele Unite ale Americii, Belgia și Regatul Unit al Marii Britanii privitor la prevenirea și combaterea cyberbullying, în scopul identificării unor soluții ce pot sta la baza diminuării fenomenului. Totodată, studiul prezintă și analizează aspecte jurisprudențiale din statele amintite, având scopul de a identifica profundele implicații pe care la presupune aceste fenomen, cu precădere în rândul copiilor și adolescenților. Rațiunea alegerii celor patru state a constat în realizarea unei sinteze comparative echitabile prin raportare [vezi tot]

0 Vizualizări 170