Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Renunțarea la urmărirea penală
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 10/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat:  Articolul ține în revistă problemele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, respectiv renunțarea la urmărire penală și internarea nevoluntară.

Cuvinte-cheie: renunțare la urmărire penală;spitalizare involuntară;procedură penală.

Titlul lucrării în engleză: Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely waiver of prosecution and involuntary hospitalization.

Keywords: waiver of prosecution;involuntary hospitalization;criminal procedure.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 119

Limitări ale principiului aflării adevărului

Autor:  Matei-Ciprian Graur

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: principiul aflării adevărului; garanții procesuale; principiul oportunității; renunțarea la urmărirea penală.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 131

Renunţarea la urmărire penală. Consecinţele juridice ale unei instituţii (ne)constituţionale

Autor: BORCEA Dragos Catalin, NESTER Vasile
Publicat în: Pandectele Romane nr. 2/2019
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Prezenta lucrare are ca obiective analizarea instituţiei renunţării la urmărirea penală, pe de o parte din perspectiva exigenţelor pe care le presupune dreptul la un proces echitabil de care ar trebui să beneficieze suspectul sau inculpatul, iar pe de altă parte din prisma consecinţelor juridice pe care le produce caracterul deficitar al construcţiei legislative reprezentate de dispoziţiile art. 318 C. pr. pen. In concreto, vom analiza posibilitatea continuării urmăririi penale din prisma existenţei unei soluţii de renunţare la urmărirea penală, precum şi potenţialitatea [vezi tot]

0 Vizualizări 225

Aprecierea interesului public în dispunerea unei soluții de renunțare la urmărirea penală fără suspect sau inculpat în cauză

Autor: Mihai-Adrian Dinu

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: cameră preliminară; principiul oportunității; procuror; urmărire penală.…

[vezi tot]
1 Vizualizări 157

Din nou despre art. 318 din Codul de procedură penală

Autor: Dan Cristian Tătar

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Din perspectiva practicianului, autorul aduce în discuție soluția de renunțare la urmărirea penală care poate fi adoptată de procuror, în contextul Deciziei nr. 23/2016 a Curții Constituționale a României și a intervenției legiuitorului prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2016, din care rezultă că soluția este supusă controlului, în ceea ce privește legalitatea și temeiurile acesteia, de către procurorul ierarhic superior precum și de către instanță.

Se prezintă decizia și argumentele Curții Constituționale a României, noile reglementări de procedură penală, prin formularea de propuneri de lege ferenda.

Cuvinte-cheie: [vezi tot]

0 Vizualizări 124

Solicitarea confirmării unei noi soluții de renunțare la urmărirea penală în aceeași cauză. Nesolicitarea confirmării redeschiderii urmăririi penale de către judecătorul de cameră preliminară. Efecte asupra noii ordonanțe de renunțare la urmărire

Autor: Bogdan Mihai DUMITRU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2022

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul are ca obiect o situație specială selectată din jurisprudență, unde organele de urmărire penală au solicitat o nouă confirmare a unei soluții de renunțare la urmărirea penală după ce anterior au dispus redeschiderea urmăririi penale cauzată de neîndeplinirea cu rea-credință a obligațiilor impuse. S-a constatat că, în cauză, organele de urmărire penală nu au solicitat confirmarea de către judecătorul de cameră preliminară a soluției de redeschidere a urmăririi penale. Studiul prezintă textele de lege incidente, speța în cauză, doctrina relevantă identificată, precum și aprecierile autorului privind soluția pronunțată.

Cuvinte-cheie: renunțarea [vezi tot]

0 Vizualizări 169

Câteva consideraţii cu privire la procedura confirmării renunţării la urmărirea penală

Autor: Voicu PUȘCAȘU

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Studiul de faţă îşi propune să analizeze aspectele de ordin procedural privind instituţia confirmării renunţării la urmărirea penală, faţă de noua reglementare a art. 318 C. proc. pen. introdusă prin O.U.G. nr. 18/2016. Pe lângă prezentarea raţiunilor care au condus la reglementarea unui control jurisdicţional asupra unei soluţii de netrimirere în judecată dispuse în cursul urmăririi penale de către procuror, prezentul articol face o trecere în revistă a principalelor coordonate normative ale procedurii desfăşurate în faţa judecătorului de cameră preliminară, pentru a se insista, mai apoi, asupra principalelor probleme [vezi tot]

0 Vizualizări 112

Instituţia renunţării la urmărirea penală. Contribuţii teoretice şi practice privitoare la ultimele reglementări în materie

Autor: VOLONCIU Nicolae, MARIN Cătălin

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatPotrivit noului Cod de procedură penală, în cazurile şi sub rezerva întrunirii condiţiilor expres prevăzute de Codul de procedură penală, procurorul poate renunţa la urmărirea penală, când constată că nu există un interes public în urmărirea faptei.

Din această perspectivă, potrivit Codului, în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunţa la urmărirea penală, luând în considerare conţinutul faptei şi împrejurările concrete de săvârşire a faptei, modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, scopul urmărit, urmările produse [vezi tot]

0 Vizualizări 114

Unele considerații în legătură cu renunțarea la urmărirea penală

Autor: Valentin-Gheorghe TODUȚA

Publicat în: Revista Dreptul nr.3/2016

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Some considerations on the waiver of criminal prosecution

Abstract: In this study the author makes an analysis of the institution of waiver of criminal prosecution, including from the perspective of other systems of law, of the conditions provided by law for ordering the waiver of criminal prosecution, as well as of other optional criteria of opportunity, which must be considered when ordering this solution provided by law. Likewise, he formulates some critical remarks referring to the practice of some units of the prosecutor’s office, the author also making some de lege [vezi tot]

0 Vizualizări 97